D'ni társadalma és történelme

Vissza Következő

Ri'neref király

 

(A jegyzetfüzet a Dakotah ház tetőirodájában található)

 

Ri'neref f.e. 207-ben (Föld előtti időszámítás) született Garternay-n. Öt éves korában (ez volt a szokásos kor) fogadták be az Írók Céhébe s ahogy múltak az évek, hamarosan a ronayk addig látott legkiválóbb Írója lett. Egyes források azt állítják, hogy Ri'neref "felülmúlhatatlan tehetségét" [1] azóta sem szárnyalta túl senki.

90 éves korára Ri'neref elérte a Céhmesteri címet s a legjobb úton volt ahhoz, hogy Nagymester váljék belőle. Azonban meggyőződéséből kifolyólag sohasem érte el ezt a címet.

Ri'neref régóta kritizálta az Írók Céhének nézeteit, sőt magát a Királyt is. Ri'nerefet nyilvánvalóan nagyon aggasztották a társadalomnak az írás céljáról vallott nézetei és a "...Yahvo adományozta nagy ajándék" használatával járó felelősség elutasítása.[2]

F.e. 73 körül Ri'nerefet megkérte a Nagymester, hogy írja meg egy megkérdőjelezhető Kor - legalábbis Ri'neref szemében - Leíró Könyvét. Észrevette, hogy a Kort egyúttal egy civilizálatlan faj otthonául is szánják, s azokat a ronayak a saját céljaikra szándékoznak használni. Ri'neref így viszautasította a Nagymester parancsát, s ezután sok vita után ugyan, de kizárták az Írók Céhéből. Egyes feljegyzések arra utalnak, hogy Ri'neref szándékosan távolíttatta el magát a Céhből, bár kizárását távozásának körülményeitől függetlenül sokan méltánytalannak tartották sőt egyesek odáig mentek, hogy "a társadalomra károsnak" [3] minősítették.

F.e. 59 körül megállapították és nyilvánosságra hozták, hogy Garternay már nem sokáig alkalmas arra, hogy a ronayk otthona legyen [4]. Ri'neref már régóta ismerhette Garternay helyzetét, s nyilvánvalóan már a kizárása óta dolgozott egy Koron, amelyről úgy gondolta, hogy jó helye lesz azoknak, akik követni szándékoznak őt.

Különféle feljegyzések szerint Ri'nerefnek sikerült néhány ezer ronay figyelmét megragadnia és meggyőznie őket, hogy kövessék őt azon az úton, melyet olyan fontosnak érzett, és az új Korba, melyet írt. A Király megengedte Ri'nerefnek és néhány kisebb csoportnak, hogy kiváljanak a ronay közösségből. A ronayak többsége a Terahnee nevű új világba távozott Garternay-ról. Ri'neref az ő csoportját a Földre vitte, ahol megalapították D'nit (jelentése "Új Kezdet").

Ri'neref erőskezű vezető volt, azonnal királlyá nevezte ki magát s 120 évig, a haláláig uralkodott. Nyílvánvalóan azok, akik követték Ri'nerefet, eléggé respektálták őt ahhoz, hogy elváljanak a családjuktól és barátaiktól, s így a feljegyzések csak nagyon kevés társadalmi vitáról vagy egyet nem értésről tesznek említést Ri'neref uralkodása alatt.

Ahogy az szokás volt a ronayaknál, mielőtt a csoport hivatalosan is D'niba költözött volna, egy felderítőcsapatot küldtek oda, akik felállították a Nagy Nullát s az onnan kiinduló vonalat.[5] Egy emlékművet is emeltek a Nagy Nullánál d.i. (D'ni időszámítás) 0-ban.

A korábbi gyakorlattól eltérőleg Ri'neref a Nagy Zéró vonalát az egyházi szent épületek céljára tartotta fent. Az uralkodó Király felhatalmazása nélkül arra nem volt szabad építkezni.

Bár ezt direkt sose jelentették ki, a feljegyzések szerint igen valószínű, hogy Ri'neref jelölte ki a város alapításának helyét. Döntését két dologra alapozta (ezek miatt a döntés igazából nem volt nehéz). Az első a Nagy Zéró vonala volt. Niylvánvaló hely egy város alapítása számára, hiszen a legfontosabb egyházi épületek a vonalon voltak, a város többi része pedig körülvette ezt. A másik ok az a vízeséscsoport volt, ami a barlang mennyezetéről ömlött alá a Nagy Zéró vonala melletti területre. A friss víz tökéletesen alkalmas volt ivásra.

Ri'neref irányításával szinte azonnal (d.i. 8) megalapították az új Írok Céhét (az egykori gaternay-i céhtől meglehetősen eltérő szabályokkal). D.i. 100-ra Ri'neref irányításával újjáalapították a 18 fő Céhet. [6] A Céheket Yahvo oltalmába ajánlották a "Kör Napján", s ezzel nem csak egyszerűen a fő Céhek újbóli felállítását ünnepelték, hanem mint Új Céheket is, amelyek Ri'neref hite szerint "egészségesebbek" voltak, mint elődjeik Garternay-n. "A Céhek Yahvo kedvéért alapíttattak és nem saját magukéért..." - mondta Ri'neref. [7]

Egyes feljegyzések szerint a Céhek borzasztóan versenyeztek egymás között és sokkal inkább a megjelenésükre fordították a hangsúlyt, mintsem hogy Yahvot vagy az embreket szolgálták volna. Hogy a versengésnek gátat szabjon, Ri'neref egy sor megszorítást ágyazott be a Céhek felépítésébe. A megszorítások a Céhek elhelyezését érintették (szemben a Nagy Nullával), a méretüket, formájukat, kinézetüket.

Bár Ri'neref abszolút elsőbbséget biztosított egy Templom építésének, a részleteket illetően nem volt egyetértés és ezért a tervek véglegesítése nagyon elhúzódott. Végül is d.i. 48-ban fogtak hozzá az építéshez és a Templomot d.i. 63-ra fejezték be. A Regeltovokum néven ismert Templomot egyrészt Yahvonak szánták az istentiszteletek helyéül, másrészt emlékeztetőül a megjövendölt és hamarosan elérkező Nagy Királynak. [8]

Ri'Neref szintén elsőbbséget biztosított a hatalmas ventillátorok elkészítésére, amelyek friss levegővel látták el a barlangot. Voltak ugyan természetes nyílások is, de hamarosan rájöttek, hogy azok nem biztosítanak elegendő cirkulációt. Ezért óriási ventillátorokat és aknákat konstruáltak mintegy 30 év alatt, d.i. 84-114 között. Meg kell jegyezni, hogy több feljegyzés szerint is egy kis csoport d'ni eltűnt a ventillátorok elkészültekor. A leggyakoribb feltételezés szerint fent maradtak a Föld felszínén.

Több alkalommal is rámutatnak a feljegyzések, hogy uralkodása alatt Ri'neref visszautasította, hogy palotát építsenek neki. Ehelyett a többi alattvalójához hasonlóan egy elég egyszerű lakásban lakott s egyértelműen megmondta, hogy amíg Yahvonak nincs új lakhelye, addig ő sem engedheti ezt meg magának. Azonban még a Templom elkészülte után is visszautasította a palota építését, s inkább még több állami és egyházi intézményt hozott létre. Ri'neref saját filozófiája aköré épült, hogy sokkal könnyebb Yahvora és kívánságaira összpontosítani, ha a körülmények nehezek s gyakoriak az erőfeszítések. Joggal állítják, hogy Ri'neref filozófiájából következett, hogy visszautasította a palota megépítését.

Ri'neref d.i. 120-ban halt meg nyilvánvaló szívkomplikációk következtében, 327 éves volt. Bár megházasodott, nem hagyott gyereket maga után. Egyik tanítványát, név szerint Ailesht jelölte utódjául.

[1] Ailesh emlékeiből
[2] Az Írók Új Céhének Esküjéből, amit Ri'neref írt.
[3] Najun, a Törvényhozók Céhe Nagymesterének naplójából.
[4] Garternay napja kihűlőfélben volt s ezért a gyors hőmérsékletcsökkenés miatt a Kor végül lakhatatlanná vált.
[5] A Nagy Nullákat többnyire a Korok valamilyen kiemelkedő természetes pontjára építették. A Nagy Nullától egy vonalat húztak, általában az északi mágneses sark irányában; ezt a navigációban, építkezésben stb. használták fel.
[6] Meg kell említeni, hogy D'ni 18 Céhe nem volt feltétlenül azonos a Garternay-n létezőkkel. Valószínűleg eléggé különbözhettek. Bár nincs részletes információ a Graternaybeli fő Céhekről, tudjuk, hogy a Céhek flexibilisek voltak s az embereket szolgálták.
[7] Ri'neref első Kör Napi beszédének átiratából véve.
[8] Ri'neref erősen hitt az Oorpah Regeletavokja című profetikus könyvben, amely számos jövendölést tartalmazott egy Nagy Királlyal kapcsolatban, akit majd Yahvo küld az emberek megsegítésére.

Vissza Következő