D'ni társadalma és történelme

Vissza Következő

Me'erta Király

 

(A jegyzetfüzet a városban, a Királyok Termében (rotunda) található)

 

Több vezető személyiség, főleg egyháziak, nyilvánosan is tartottak tőle, hogy Me'erta uralomra jutásával nagy veszélybe kerülhet az amúgyis gyenge lábakon álló vallási kultúra. Félelmük nem volt alaptalan, mert Me'erta uralkodása eléggé viharos volt. Gyakran emlegették, hogy Me'erta 236 éves uralma alatt sokáig az anyja, Jolatha igazgatott a trón nevében. "Me'rtának magának nem is jutott ideje D'ni kormányzására, mert a rajta uralkodó asszonyokat kellett kielégítenie..." [1]

1817-ben Me'erta javaslatot tett a Fa Templomának felépítésére, ez volt az első alkalom, hogy egy Király hivatalosan is egy Ri'neref eredeti hitétől eltérő dolgot támogatott. Ugyanilyen jelentős volt Me'erta azon észrevétele, hogy a Nagy Zéró vonala (amit még Ri'neref jelölt ki) nem helyes. [2] Hivatalosan azonban nem változtatta meg a vonalat. Minden bizonnyal rájött, hogy egy ilyen változtatás túl sok következménnyel járt volna a társadalom életében, ide értve a építkezéseket, navigációt stb... A király célja (vagy Jolatháé) a megjegyzéssel nyilván a Ri'nerefhez kötödő hit megkérdőjelezése volt, s ezáltal a kultusz bátorítása, hogy a városnak egy újabb részében építkezzen. Me'erta észrevételezése elég is volt ehhez. A Templomot egyesek erős ellenkezése ellenére 1843-ban felépítették. Néhány évvel később Me'erta szentesítette a Víz Templomának és a Szent Kő Templomának a megépítését, ezek el is készültek 1876-ban és 1902-ben. Mindegyik a Me'erta javasolta Nagy Zéró vonalon épültek.

Ahogy az évek múltak, úgy bukkantak fel mindenféle kultuszok, s ezek megadták a kegyelemdöfést D'ni egykori vallásának. Yahvo Temploma üresen állt, papjainak és prófétáinak a száma lecsökkent vagy más vallási hitek nyomába szegődtek.

1975-ben Me'erta megpróbálta megváltoztatni az Írók Céhének szabályait és megkötéseit beleértve az esküjüket is. A Király állítása szerint a javaslatok következtében "flexibilisebben" írhatnának s D'ni "többet tehetne".

A javaslat azonban Tremal Nagymester határozott ellenállásába ütközött, sziklaszilárdan szembeszállt a királlyal és ahogy a feljegyzések állítják, nem volt hajlandó megváltoztatni az eskűt, amit még Ailesh írt. Az ellenállás Tremal életébe került, sokak szerint Jolatha parancsára. Évekkel később Tremal visszautasítását sokan a D'ni történelem egyik leghősibb cselekedetének tulajdonították. [3] Ha a szabályokat és az esküt megváltoztatták volna, akkor, mint Tremalhoz hasonlóan sokan hitték, hamarosan Terahnee útjára tévedtek volna. "Mi pedig pont ezért élünk" írta Tremal.

Miután Tremalt holtan találták, az Írók Céhe elhunyt bajtársuk emlékének áldozva egyöntetűen megtagadta az eskű és a szabályok javasolt változtatását. Me'erta illetve Jolatha végül feladta a próbálkozást.

Jolatha legártalmasabb cselekedére halálának évében került sor. 1999-ben rávette a fiát, hogy nyissák fel a Nagy Király lepecsételt sírját. Nem egészen világos, hogy miért is akarta ezt, bár évekkel később számos magyarázat született rá.

Bár kevesen, de voltak, akik még hittek a Nagy Király visszatérésében, s Jolathát dühítette a Nagy Király bármiféle ereje. Valószínűleg egyszer s mindenkorra bizonyítani akarta, hogy a Király halott, s hogy szélhámos és ostoba volt. Mások azt írták, hogy meg szeretett volna kaprintani néhány Őskönyvet, mivel a Fa hívei szerint különleges erejük volt. Megint mások szerint egyszerűen bolond volt, avagy meszállta egy démon s Jakooth híve lett. [4] Akárhogyis volt, a Sírt feltörték.

Ezt titokban hajtották végbe, az éjszaka leple alatt, mivel még a Nagy Király ellenfelei is szentségtörésnek és veszélyesnek tartottak volna egy ilyen tettet. Sok Könyvet kihoztak a Sírból és a Fa Templomában helyezték el azzal a valamivel együtt, amiről Jolatha állította, hogy a halott Király palástjának egy darabja.

Jolatha két nappal később egy ismeretlen betegség következtében meghalt, de a Könyvek, amiket elhozott, a Fa Templomában maradtak. Me'erta nagy nyugalommal elrendelte a Sír ismételt (és sokkal erősebb) lezárását. Me'erta állítólag úgy vélte, hogy anyját átok érte, amiért belépett a sírba, ő maga pedig élete végéig holtra vált a rémülettől, ha bárki csak említést is tett a Nagy Királyról.

Me'erta, aki hűtlen férj hírében állott, 15 évvel később halt meg egyik szeretőjével együtt. A Gyógyítók Céhének feljegyzései szerint a halál oka mérgezés volt. A gyilkost soha sem találták meg, noha számos gyanusított akadt. Bár a Királynak sok ellensége volt, a legtöbben egyetértettek benne, hogy a feleségének nyílvánvalóan oka lehetett a tettre, vagy a fiának, aki eléggé lebecsülte az apját gyengesége és az itélőképesség hiánya miatt. Ironikus módon éppen erre, a legidősebb fiára hagyta a trónt.

[1] Aleshay prófétanő naplójából
[2] Ilyenre már volt precedens. Régebben a Korokban a Nagy Zéró vonala magától a Nagy Zérótól az északi mágneses sarok felé mutatott (ahogy ezt Ri'neref kijelölte), vagy valami más jellegzetes tereppont felé, ahogy ezt Me'erta javasolta.
[3] Az Írók Céhének Nagymesterének, Temasnak az egyik beszéde a Nagy Lordokhoz 7034-ben.
[4] A d'ni vallásban Jakooth volt a Gonosz megfelelője.

Vissza Következő