D'ni társadalma és történelme

Vissza Következő

Rakeri Király

 

(A jegyzetfüzet a városban, a Királyok Termében (rotunda) található)

 

3000-ben, 81 éves korában foglalta el a trónt. Rakeri koronázásának az évében született egy Tevahr nevű ember is. Sokan állították, hogy 3077-től kezdve Rakeri uralkodásában több szerepe volt Tevahrnak, mint Rakerinek magának. [1]

Tevahr a Nagy Király buzgó követője volt s tanuló évei során mindvégig a Király tanításait és beszédeit tanulmányozta. Mire hatvanöt éves lett, nagyon megdöbbentette a népnek a helyzete, főleg a vallással kapcsolatos dolgok. Apránként és lassan ugyan, de az évek során ő lett a d'ni történelem egyik legbefolyásosabb alakja.

Erőteljes vezető volt, tehetséges szónok és kiváló kezdeményező, s 3077-re szerte jól ismerték a nevét. Tevahr 3077-ben nyílvánosan is elítélta a szektákat és a népet (beleértve a kormányzatot is), mivel szerinte hűtlenek lettek Yahvo törvényeihez és elveihez, márpedig társadalmuk eredetileg éppen ezen az alapon nyugodott. Gyakran célzott az Államtanácsra (és más állami szervekre is), akik a Nagy Király Sírját D'ni szívének és lelkének a szimbólumává nevezték ki. "Nem jut most a hit számára időnk, mert az állam és a hatalom ellopta szeretetünket", jelentette ki sokszor. A nyilvánosság legnagyobb része egyetértett vele, különösen ami a Nagy Király Sírját illette; sokan hitték, hogy a megtörténteket nem lett volna szabad megengedni.

Bár önmagában nem tartották jelentős eseménynek, azonban a legtöbb történész egyetértett abban, hogy méltányolni kell Rakeri reagálását Tevahr tanításaira. Rakeri először feldühödött Tevahr beszédeinek a hallatán s ahogy azokban elutasította a d'ni kultúrát. Válaszul megbélyegezte Tevahrt és tanításait, sőt börtönnel is megfenyegette.

3081-ben Rakeri részt vett Tevahr egyik beszédén feltehetőleg azzal a szándékkal, hogy nevetségessé tegye és a másik oldal véleményét is kinyilvánítsa a nyilvánosságnak. Ehelyett nyílvános vitába bonyolódott Tevahrral. A szemtanúk szerint Tevahr egyértelműen győzött a vitában. [2] Bár Tevahr a Királlyal való vitát igyekezett gátak közé szorítani, a szavai néha eléggé nyersek voltak; e szavakra a Király nem válaszolt, s végül sokkal inkább ő vált nevetség tárgyává, mint Tevahr. A Király azonban ahelyett, hogy elrendelte volna Tevahr kivégzését - amit kétségkívül megtehetett volna - visszatért a palotájába s elgondolkozott a hallottakon. [2]

Öt nappal később Rakeri személyesen hívta meg a palotájába Tevahrt, s néhány nappal később bejelentette, hogy Tevahrt a fő prófétájává választotta [4] s egyúttal bocsánatot kért a népétől a sok rosszért. Nem csak a saját, hanem az előző Királyok nevében is. Azok szerint, akik jelen voltak a Király beszédénél, Rakeri egészen megváltozva hagyta el az eseményt. [5] Nemcsak a Király maga változott meg, hamarosan az egész kultúra változni kezdett.

3100-re mindössze 47 szekta maradt a 600 évvel korábban államilag bejegyzett 2500 szektából. Ezek közül csak tíznek volt nagyobb a taglétszáma ötszáznál. A nép kezdett visszatérni az eredeti hithez, amin kultúrájuk eredetileg alapult, amit Ri'neref tanított és a Nagy Király még inkább kiterjesztett.

Az emberek ismét egyenlőek lettek, sok energiát fektettek a szegény és gazdag osztályok egyesítésébe, amelyek ezídőre már kezdtek szétválni egymástól. Nagy renoválások voltak a lerobbant (többnyire szegény) negyedekben, s a Belari kerületben, amely az egyik legszegényebb volt az egész városban, új Szinház és Koncertterem létesítésébe fogtak.

3112-ben Rakeri Tevahrral az oldalán bejelentette a Nagy Templom felújítását (szinte teljes újjáépítését). Rakeri azt is bejelentette, hogy a Nagy Zéró régi vonala helyes volt s ismét tiszteletben kell tartani.

A Templom újjáépítése során nagyban felhasználták a hordozható extruder technológiát, amit 3092-re fejlesztettek ki. A Templom belsejének festése egy nagy művész, Fahlee [6] nevéhez fűződik. Mint kiderült, ez volt Fahlee utolsó remekműve, mivel hat hónappal a Nagy Templom elkészülte után, 3123-ban elhúnyt.

Rakeri uralkodásának hátralevő évei során folytatódott a barlang belső és külső bővítése. Évente jelentettek be valami új bányászati technológiát, ez nagyban növelte az aránylag fiatal nagy Céh, a Bányászok Céhe presztizsét.

Tevahr aránylag fiatalon, 218 évesen hunyt el 3218-ban. Rakerit annyira megrázta a halála, hogy ötnapos nemzeti gyászt rendelt el. Bár voltak jelentéktelen tiltakozások a megmaradt néhány szekta részéről (ők nyilván nem tartották be rendeletet), D'ni legnagyobb része együtt gyászolt Rakerivel a próféta elvesztése felett.

Rakeri egy évvel Tevahr halála után maga is meghalt 300 éves korában. A trónt első szülött fiára, Tejarára hagyta.

[1] Idézet: "Yahvo Hangja", írta Adesh 3143-ban
[2] Sok szemtanú állításait írja le a "Yahvoo Hangja"
[3] Shama prófétanő szerint az elhangzottak nagy hatással voltak Rakerira. A vitát követően két napig senkihez sem szólt egy árva szót sem.
[4] Bár általában nők voltak a Próféták, Tevahr választását senki sem kérdőjelezte meg. Azt mondták, hogy magát Shama is nagyon megrendült, mikorTevahr bölcsességének tanulmányozásában elmerült.
[5] Idézet: "Yahvo Hangja", írta Adesh 3143-ban
[6] Sokan a D'ni Reneszánsz legnagyobb művészének tartották.

Vissza Következő