D'ni társadalma és történelme

Vissza Következő

Ishek Király

 

(A jegyzetfüzet a városban, a Királyok Termében (rotunda) található)

 

Ishek 4083-ban foglalta el a trónt 85 éves korában. Nagyanyja Shama volt, és Ishakról gyakran említették, hogy szinte teljesen ugyanúgy uralkodott a trónon, mint a nagybátyja Kedri.

Ő is egyike volt a "népi" Királyoknak, nem tartotta a távolságot maga és az emberek között, nem tekintette magát magasabb rendűnek az alárendeltjeinél. Egy így viselkedő Királyt nehéz lehetett nem szeretni, s népszerűsége közel azonos volt Kedriével.

Lemashalhoz hasonlóan ő is a figyelem középpontjába helyezte a nem-d'niakat és a d'ni kultúrára és expanzióra kifejtett hatásukat. A d'niak és nem-d'niak közti egyenlőségről vallott kemény szavainak 4103-ban kellett kiállni a próbát.

Ishek és felesége a Yimas Korban egy kívülállók által vezetett élelmiszertermelő üzemben tettek látogatást. A küldöttségre a helyiek egy csoportja lesből lecsapott és magával ragadta Ishek feleségét, majd d'ni Kapcsoló Könyveket használva könnyedén megszöktek, mielőtt még Ishek vagy őrsége bármit is tehetett volna. [1]

A kiszivárgott hírek szerint a másik világ lakóit az "állatok", "civilizálatlanok" és "primitív" jelzőkkel illették oly formában, ahogy azt a Pento háború óta nem tették. Ishek harcolt az új vélemény ellen azt állítván, hogy nem lehet az összes kívülálló társadalmat néhány szélsőséges alapján elbírálni. A szavait azonban a többség üresnek érezte, mivel a Király híreket várt a felesége felől.

A hírek végül megérkeztek. A yimaiak kormányozni akarták a saját világukat, mivel úgy érezték, hogy a d'niak kormányozzák őket. Speciális igényekkel léptek fel bizonyos Világokkal kapcsolatosan, ezek közül azonban sok lehetetlen kérés volt, mivel nem ismerték az Írás Művészetét. [2] Amennyiben nem kapják meg a kívánt három Világot, kivégzik Ishek feleségét.

Sokan úgy tekintettek Ishekre, mint a történelem és különösen a Pento Háború jó ismerőjére. Történelmi ismeretei miatt és mivel hitt a yimasiak tisztességében, Ishek eléggé biztos volt benne, hogy nem maguk a yimasiak akarták a Könyveket, hanem valami kis d'ni frakció és tulajdonképpen ők voltak az irányítók. A szóbeszéd szerint meglehetősen biztos is volt abban, hogy melyik frakció volt az.

A Pento Háború esetén sem a pentoiak voltak a felelősek, hanem a hataloméhes Bírák. Abból kiindulva, hogy Ishek nyilvánvalóan néhány saját emberében még kevésbé bízott, mint akár a nem-d'niakban, erősen támaszkodhatott a Relyimahra. Mint kiderült, az ő információik mentették meg a Királyt.

Jónéhány olyan csoport létezett, akik szerint D'ninak teljesen el kellene szigetelődnie az idegen civilizációktól. Miközben Ishek feleségét túszként fogságban tartották, az egyik ilyen csoport [3] különösen aktív volt és a tragikus eseményt a maga javára fordította. Ishek nyilvánvalóan ráállította a Relyimaht erre a csoportra, hogy annyi információt gyűjtsenek róla, amennyit csak tudnak.

Három nappal később a Király megüzente, hogy nincs szándékában megadni a yimasiak által követelt három Világot. Néhány óra múlva a Relyimah felderítők követték az Ishek által gyanusított frakció két tagját abba az illegális Korba, ahol fogvatartották a feleségét.

A feljegyzések szerint a nyilvánosság rendkívüli megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy ismét a saját honfitársaik irányították az eseményeket. Kiderültek a frakció tervei is, miszerint mindenképpen megölték volna a Király feleségét, akár megkapják a Korokat, akár nem. Bár ez a kívülállók megbízhatatlanságát is bizonyíthatta, a közvélemény gyorsan rájött, hogy éppen a saját vérükhöz tartozókban nem lehet megbízni. Ahogy Ri'neref és a Nagy Király gyakran mondotta volt, nagyon nagy hatalommal bízták meg őket és "...a saját szívünket kell átvizsgálni... szigorú szabályok vagy engedelmes szív nélkül nem lehet ellenállni a túlontúl is nagy kísértésnek..." [4]

A végeredmény az lett, hogy mind erősebben követelni kezdték a más Korokkal való kapcsolattartás szigorúbb szabályozását, egyáltalán a Korokkal kapcsolatos dolgok szabályozását. "Nemcsak a többi társadalom barbár mivolta miatt kívánjuk a szabályokat, hanem mert a saját társadalmunk sem tudja azokat megbízhatóan kezelni." [5]

Ishek 4291-ben hunyt el 293 éves korában, elsőszülött fiára hagyva a vitákat.

[1] A Városőrség feljegyzéseiből
[2] Jaken Nagymester (Írók Céhe) Ishekhez intézett beszédének átiratából.
[3] Bár a forrásoktól függően két különböző csoportot vádoltak az emberrablással, a Relyimah feljegyzések szerint a magukat Yahvoo Vérének nevező csoport volt a felelős érte. Más feljegyzések szerint a csoport neve D'ni Fénye volt.
[4] A Nagy Király Első Könyvéből.
[5] Idézet a "Hogyan érkeztek; a Meed-Dis háború kitörésének részletes elemzésé"-ből, írta Jamen, 7201.

Vissza Következő