D'ni társadalma és történelme

Vissza Következő

Loshemanes Király

 

(A jegyzetfüzet a városban, a Királyok Termében (rotunda) található)

 

Loshemanes 4291-ben foglalta el a trónt 123 éves korában. Bár Loshemanes aránylag rövid ideig uralkodott, a közhit szerint a rendelkezésére álló éveket nagyon jól kihasználta.
Loshemanesh első kézből láthatta a más civilizációkkal való túlzott kapcsolattartás hatásait és emiatt szigorúan tartotta magát a nézeteihez, mégha ha az nem is egyezett a d'niak többségének véleményével. Apjához hasonlóan gyakran mutatott rá arra, hogy bár a Pento háború előtt is szigorúan szabályozták a más civilizációkkal való kapcsolatot, ez sem gátolta meg a Bírákat az írásban. Ahogy Loshemanesh mondta: "Nem lehet megállítani azokat, akik a maguk javára akarják használni az idegen Korokat és embereket... először D'niban kell őket meghallgatni... hogy ne öltsön extrém mértéket... extrém mértéknél a jelentősége is növekszik" [1]

A törvény 4305-ben lépett életbe és eszerint a Korok meg nem engedett készítése és az azokkal való kereskedés büntetése a végleges bebörtönzés volt egy magányos Börtön Korba; ez a sors egyesek szerint rosszabb volt a halálnál is. 4307-ben Loshemanesh nehezen bár, de áthajtott még egy törvényt, amely szerint szintén végleges bebörtönzéssel kell az olyan D'ni lakost sújtani, aki rávesz egy kívülállót valamilyen (bármilyen) bűncselekmény elkövetésére.

Miközben mindezek a törvények életbeléptek, Loshemanesh tovább bátorította a más civilizációkkal való kapcsolattartást, folyamatosan állítva, hogy nem maga a kapcsolattartás az, ami a gondokat okozza. Azonban sokan nem fogadták el a Király hozzáállását a dologhoz és még szigorúbb mércét követeltek az Írók Céhével szemben, s a kívülállókkal való kapcsolat teljes lezárását akarták.

4334-ben a Trases Kor (egy nagy bánya Kor) félig elpusztult, mert egy bennszülött hibázott az ide telepített d'ni gépek kezelésében. A családokat ki kellett telepíteni és az egyik esetben furcsamód egy gyerek éppen akkor született meg, mialatt az anyja Trasesből D'niba kapcsolódott. A Kor pusztulása csak további támogatásul szolgált azoknak, akik az elszigetelődés mellett álltak, bár Loshemanesh állította, hogy a történtek mindenképpen bekövetkeztek volna, bárki is kezelte volna a gépeket.

Sajnálatos módon 4438-ban Loshemanesht meggyilkolták, méghozzá ugyan az a frakció, amely az anyját is elrabolta évekkel korábban. A Király halála pontosan azt példázta, amiről gyakran prédikált: maguknak a d'niaknak kell megváltozniuk. Ha nem teszik, akkor a problémák folytatódnak, akár a kívülállókkal, akár nélkülük.

Mivel nem volt gyermeke, öccsének fiára hagyta a trónt.

[1] A törvények aláírását magyarázó nyilvános beszédéből.

Vissza Következő