D'ni társadalma és történelme

Vissza Következő

Demath Király

 

(A jegyzetfüzet a Dakotah ház tetőirodájában található)

 

Demath 4692-ben foglalta el a trónt 154 éves korában. Bár a társadalom nem volt nagyon elragadtatva Ji uralkodásától, örömmel vették tudomásul, hogy Demathot választotta követőjéül. [1]

Demath ötéves korában (a szokásoknak megfelelően) lett a Felügyelők Céhének tagja, s mikor Királlyá választották, már egészen a Céh Mester rangig emelkedett. MEgválasztása az emberek nagy részének meglepetés volt, sőt nyilván magának Demathnak is. Nem vágyott különösebben erre a posztra.

Demath szinte azonnal elrendelte valamennyi felesleges Kapcsolat lezárását (aminek a Felügyelők kötelezően érvényt is szereztek), eközben a Tanács egy rendkívüli űlésen próbált határozni a kívülállókkal kapcsolatos állásponton.

A gyűléseken a Tanács végül is úgy döntött, hogy a kívülállókkal való kapcsolat folytatható, azonban sokkal szigorúbb megkötésekkel és irányelvekkel. A Demath által aláírt lista hosszú volt s tartalmazta a kívülállóknak a d'ni gépezetek és a Kapcsoló Könyvek használatával kapcsolatos korlátozásait is.

Talán még fontosabb, hogy a Tanács és a Király világosan megüzente minden olyan csoportnak, akik nem ellenezték D'ni és a kívülállók kapcsolatát, hogy elképzeléseiket nem fogják tolerálni, ha azok akár csak a legkisebb mértékben is sértik a Loshemanesh által korábban lefektetett szabályokat, amelyeket azután szigorúan be fognak tartatni. S bár nyílvánosan nem említették, utasították a Relyimahot (a "Láthatatlanokat"), hogy kettőzzék meg létszámukat s bárhol bárkit találjanak meg, aki a kívülállókkal illegális tevékenységet folytat. Demath továbbá kijelentette, hogy a Látnok szavai ostobaságok s csupán "egy reménytelenül magányos ember figyelemfelkeltési kísérletei". [2]

4721-ben Demath keresztülhajtott egy törvénymódosítást, amely a nagy Céheket arra kötelezte, hogy a tanulók egy bizonyos százalékát azok közül kell beiskolázniuk, akik sikeresen letették a felvételi vizsgákat, de nem engedhették meg maguknak a magas tandíjakat. [3] Ez volt az első ilyen irendelkezés D'ni történelmében s az egyetlen, amelyet sokan megkérdőjeleztek, legfőképpen maguk a Céhek. Demath azonban meg tudta győzni őket, hogy a társadalom szemszögéből nézve ez szükséges lépés volt, s ebbe aztán "óvatosan beleegyeztek". [4]

A feljegyzések szerint 4724-ben több, mint tíz önálló csoportot ítéltek el a Loshemanesh Törvények (ahogy idővel elnevezték őket) alapján. Bár a legtöbben egyetértettek abban, hogy a Relyimahnak jelentős szerepe volt az ítéletekben, a részvételüket semmilyen hivatalos irat nem támasztotta alá. Bármiként is volt, a vádlottakat Börtön Korokban eltöltendő magányos száműzetésre ítélték. Az ítéleteknek nagy hatással kellett lennie a társadalomra, mivel az átlagemberek még mindig nagyon keveset tudtak a Relyimahról (ha tudtak egyáltalán), s fogalmuk sem volt arról, hogy miképp születhetett ennyi ítélet. Ahgy egy író írta: "Történeteket meséltek sötét árnyékokról és rejtélyes teremtményekről... akik ilyen tevékenységet folytattak... azoknak elmondták, hogy Demath szeme mindent lát és a karja mindenkit, akit akar, elér." [5] A bűnözési ráta, különösen a Loshemanesh Törvényekkel kapcsolatban folyamatosan csökkent s 4752-ben már csupán három ítéletről szólnak a feljegyzések.

4784-ben Demath ellen merényletet hajtottak végre, ennek során két Relyimah tag is meghalt, miközben megvédték Demath életét. Az elkövetőket megtalálták és két évvel később Demath elrendelte a kivégzésüket. Ez volt az első ilyen típusú kivégzés és nem sok ellenzője akadt sem a nyilvánosság, sem a Tanács részéről. A két embert nyilván egy halálos Korba kapcsolták, így ért véget az életük. Bár a legtöbben egyetértettek a kivégzéssel, azok, akik ellene voltak a kívülállókkal való kapcsolatnak, úgy érezték, hogy erősödtek az érveik. "D'ni sajár magát öli meg a kívülállók miatt", érveltek. [6]

4826-ban Demath-t kitüntették a nagy Céhekkel kapcsolatos tevékenysége miatt. A Kőfaragók Céhének első "nemfizető" tagjai erőfeszítéseiket az olvadék-kompressziós technológia első berendezéseinek megtervezésére összpontosították, amely a nara kifejlesztésének egyik lépcsője volt. Demath feldícsérte a céhet és azt a számtalan lehetőséget, amivel minden d'ni polgár hozzájárult társadalmuk felvirágoztatásához. [7]

Demath 305 éves korában, 4843-ban húnyt el, a trónt elsőszülött fiára hagyva.

[1] Egyesek szerint nem Ji döntött Demath felől, hanem a felügyelők Negymestere, Imas. A dolog hivatalos magyarázatot sohasem kapott, azonban a legtöbben a döntést Ji nevéhez kapcsolják.
[2] Demath magyarázata a köznépnek a Tanács megállapításairól.
[3] A nagy Céhekben való tanulás ekkorra rendkívül drága lett és a lakosság nagy része, mégha alkalmas és jogosult is volt rá, nem engedhette meg magának.
[4] Reshan Mester (Levéltárosok Céhe) magánfeljegyzéseiből.
[5] Idézet: "A láthatatlan leleplezése", írta Besharen, 5999.
[6] A Yahvo Vére kultikus csoport vezetőjének, Goshennek a megjegyzése egy nyilvános beszédben.
[7] Demath megjegyzése az olvadék-kompressziós technológia nyilvános bejelentésén.

Vissza Következő