D'ni társadalma és történelme

Vissza Következő

Shomat király

 

(A jegyzetfüzet a Dakotah ház tetőirodájában található)

 

Shomat a D'ni időszámítás szerint 300-ban ült a trónra, 44 éves korában. Koronázásáig az Írók Céhének volt a tagja, de még ezután is évekig folytatta a Művészet tanulmányozását magántanárok vezetésével. A legtöbb d'ni történész a megfelelő céhnevelés hiányának tulajdonítja, hogy Shomat nézetei később annyira eltorzultak.

Uralkodásának volt egy felmenő és lemenő szakasza, főleg amiatt a rendkívüli feszültség miatt, ami közte és idősebb bátyjai között volt. Mindkét bátyja, bár nem sok köztisztelettel rendelkeztek, mindent megtett azért, hogy Shomat uralkodása minél viharosabb legyen.

Shomat egyik legelső rendelkezése a palota megépítése volt. Mikor d.i. 347-ben elkészült, Shomat családjával együtt odaköltözött, azonban a bátyjai nem így tettek, saját házaikban maradtak. Ez rendkívül nagy tiszteletlenségnek számított a családdal szemben s csak még jobban kiszélesítette a rést Shomat és a bátyjai között.

Tovább fokozta a feszültséget nemcsak Shomat családján belül, hanem a műveltebbek között is a palota fényűzése. Gazdagon díszített kertek voltak a falakon belül, és "kert" Korok is, ahová a palotából lehetett kapcsolódni. A szóbeszéd szerint egyes ilyen "kert" Korokból kiirtották az őslakókat, hogy biztosítsák Shomat nyugalmát. Igaz vagy sem, mindenesetre Shomat nyilvánosan is gyakran hangoztatta, hogy a Koroknak D'nit kell szolgálniuk. Ez nagyon megrázó volt a társadalom szemében, homlokegyenest ellentmondott a Céhek tanításának: a d'niak azért vannak, hogy szolgálják a Korokat.

Úgy tűnik, hogy idővel túl nagy lett a nyomás. A közhiedelem szerint Shomat egy Halál Könyvet írt s a testvéreit oda küldte, de ezt nem lehetett bizonyítani.

Akárhogyis, de ez volt az első komoly kihívás a d'niaknak és ők gyorsan reagáltak. Egy prófétanőt [1] küldtek Shomathoz d.i. 400-ban, hogy megpróbálja rávezetni a Yahvohoz vezető útra. [2] Uralkodásának fennmaradó 155 évében sokak szerint Shomat jobb Király volt. A prófétanő Shomat kiváló mestere lett és idővel arra is rábeszélte, hogy egyik legközelebbi barátja fiát tegye meg a trón örökösének. A saját fiai bevallottan "nem voltak kontrollálhatók". Mint később kiderül majd, annak a gyereknek a vérvonala vezetett sok évvel később a Nagy Király születéséhez.

Shomat természetes halállal távozott 299 éves korában.

[1] A nőket általában úgy tekintették, hogy sokkal jobban tudnak Yahvóval kommunikálni. Emiatt a legtöbb próféta nő volt.
[2] Shomattal kezdődött az a tradíció, hogy prófétanőket választottak a királyok mellé tanácsadóul. Addig általában a Királyon múlt, hogy melyik profétához vagy prófétanőhöz fordult tanácsért.

Vissza Következő