D'ni társadalma és történelme

Vissza Következő

Koreen király

 

(A jegyzetfüzet a városban, a Királyok Termében (rotunda) található)

 

Koreen d.i. 1159-ben, 50 éves korában foglalta el a trónt. Koreen Maroon két fia közül az idősebbik volt, a két testvér egyértelműen közel állt egymáshoz. Öccse Céhkapitány volt a Nyelvészek Céhében, s az uralkodás évei alatt is közel maradtak egymáshoz.

Mikor 1159-ben megkapta a trónt, lehetetlen lett volna megjósolni a zavaros események végkifejletét, amelyek az uralkodásával egyidőben kezdődtek és csak évek múltán csítultak el.

Koreen nagyapja rendkívül vallásos ember volt, mégha nem is értett mindenki egyet a hittételeivel. Igazából számos csoport volt, akik Veeshával erősen szembenálltak, s bár Maaron egyáltalán nem bántotta őket, Koreen uralkodása alatt sérelmeiket sokkal közismertebbé tették. E csoportok közül a legveszélyesebbet Yahvo Bírái néven ismerték. [1] Bár már léteztek már korábban is, csak 1303-ban választottak maguknak nevet.

Az egész látszólag azzal kezdődött, hogy egy író 1303-ban titokzatos körülmények között megvált az Írók Céhétől. Néhány nappal később Könyvek és Tinta tűnt el az illető céhektől. Koreen elrendelte a biztonság megszigorítását a Céheknél, s nagyerővel keresték a nyomaveszett írót, de hiába.

Koreen tudtán kívül a Bírák egy Airis nevű ember vezetésével illegális Korokat írtak és megpróbáltak egy olyan fajt kreálni, amit az irányításuk alatt tarthatnak és a saját oldalukon háborúba vihetnek. 1320-ban íródott a Pento Kor, s ez a Bíráknak megadta, amire vágytak.

1323-ban Koreen felesége már közel volt az első gyereke megszüléséhez, amikor egy csoport Bíró megtámadta a palotát sok Pento Korból való harcossal együtt. Koreen parancsára a család elhagyta a palotát – amit a támadók gyorsan elfoglaltak – és mindannyian a város másik végébe utaztak, ahol egy speciális Kapcsolókönyv várta őket.

Miközben éppen a Királyok Íve alatt hajóztak el, a szóbeszéd szerint Koreen felesége megszülte első fiát, Ahlsendert.

Koreen továbbra is a városban lakott, miközben családja egy titkos Magán Korban tartózkodott. A város egyre veszélyesebbé vált, ahogy a Birák egyre jobban lerombolták és egyre több embert megöltek. Koreen sok pénzt fektetett a Városőrségbe és egy kis gyorsanütő egységbe, de ezzel már elkésett.

1352-ben egy csapat pento harcos meggyilkolta Koreent. A város teljes káoszba süllyedt.

[1] A RegolantantEok (Bírák) néven ismert szekta úgy hitte, hogy Yahvo ítéletét hajtják végre azokon, akik nem tudták a Teremtőt igazán úgy megérteni, ahogy ők.

Vissza Következő