D'ni társadalma és történelme

 

Felnőtté válás  

 

(A jegyzetfüzet a Dakotah ház tetőirodájában található)

 

Sok egyéb kultúrához hasonlóan, D'niban is megünnepelték egy gyerek belépését a felnőttek és érettek világába. A D'niak hite szerint egy gyerek 25 éves korában lett igazi nagykorú, vagy ahogy ők mondták, lépett be az Értelem Korába. Úgy tartották, hogy ez alatt a kor alatt egy gyerek értelme és szíve még nincs teljesen kifejlődve. Sőt odáig mentek, miszerint egy e kor alatti gyerek képtelen pontos döntéseket hozni, mivel túl könnyen befolyásolhatják őt a különböző tényezők. Ezzel nem azt akarták mondani, hogy rosszul döntött volna, mindössze Yahvo még nem tartotta őket felelősnek a döntéseikért. Nyilvánvalóan tehát addig a szülőkön múltak a döntések és a gyerek felvigyázata, ez is egyik oka volt annak, hogy a társadalomi normák szerint a szülőknek egyszerre lehetőleg csak egy huszonöt év alatti gyereke legyen.

A d'niak a "Készenállás szertartásá"-val ünnepelték egy gyerek felnőtté és éretté válását.

A szertartáson megajándékozták a gyereket a tudás ("érettségnek" is fordítható) karperecével. El kell ismernem, hogy a fordítás kissé gyenge és valami babonás vagy mágikus felhangja van, de nem egészen ilyen, sőt, kifejezetten komoly dologról volt szó.

A d'niak a karperecet a felelősség jelének is tekintették. Ha egy ember megkapta a karperecet, attól fogva felelős volt a tetteiért, mintha már igazából ismerné a jót és rosszat, s eléggé bölcs lenne ahhoz, hogy dönteni tudjon a kettő között. A karperechez bizonyos jogok is jártak, s elvárták azt is, hogy ezután sokkal kifogástalanabbul viselkedjen.

Vallási szempontból a "Készenállás szertartása" a Yahvóhoz és a többi d'ni állampolgárhoz való elkötelezettséget is jelentette. A szülők többé már nem bírálták el a gyerekük tetteit vallási szemszögből, s a tudatlanság nem jelentett Yahvo részéről bocsánatot. Azt gondolták, hogy a Teremtő ezután sokkal többet vár el tőlük.

Bár az Értelem Kora a 25. év volt, a d'niak szerint az igazi bölcsesség csak jóval később érkezett. Ha nem is akkora felhajtással, mint az értelem Korának érkezését, de megünnepelték a 125 éves kor elérését is a Bölcsesség Korába érkezés címén. A legfontosabb talán, hogy ettől kezdve volt lehetséges a tanítók és vezetők legmagasabb rangját elérni (Nagymesterek és Lordok).

Ugyanezek a szabályok vonatkoztak a nőkre is, 125 éves kor alatt nem lehettek tanácsadók, különösen nem a Királyoké. Megjegyzendő, hogy a nők termékenysége többnyire 125 éves kor körül szűnt meg.

A Királyok ideje alatt minden 125 évesnél fiatalabb Királynak lennie kellett tanácsadójának, mivel a Királyok sem értek el a Bölcsesség Korát korábban. Egyedül a Nagy Királynak, Ahlsendarnak nem volt hivatalos tanácsadója, bár uralkodásának legnagyobb része alatt még a Bölcsesség Kora alatt volt.