K'veer, ha a táblát leteszed és hagyod, hogy a bahroké legyen. A legjobb választás. Yeesha térdre borul, s mellette két bahro jelenik meg. Egész jóképűek lettek!

Yeesha: Szabad vagyok! S az ő tízezer éves rabszolgaságuknak is vége... és családom terhe nem nyomja többé elcsigázott szívemet. Hála a Teremtőnek. Ő hozott ide téged, erre a lehetetlen feladatra. S te jól el is végezted... sokan örvendeznek már. A Legalsóbbakat választottad... A Legalsóbbakat, akik a Legnagyobbak. Mindannyiunkat megszabadítottál. Magadat az önhittségtől... Engem a tehertől... és a jó bahrokat a rabszolgaságtól. Megérdemled az új D'nit.

(sötétség, kapcsolódás Releeshanre)

Yeesha: Ó apám.

Atrus: Sivatagi madaram...

Yeesha: Vége. Én... tétováztam. Én..én...én nem voltam mindig elég erős. Annyira sajnálom.

Atrus: Nem...

Yeesha: De amire kértél, megtettem. És most már ismét növekedhet a fa. Nem... nem... nem. Ismét a lányod akarok lenni. Tarts szorosan.

Atrus: Drágám... annyira sajnálom... ez a teher, ez a mindent összezúzó teher... Még gondolni sem bírok rá. De te hordoztad... Bár anyád is... Valóban te lettel a Gazda. Te adod vissza D'ni életét.
(Atrus hozzád lép)
Bezárult egy újabb kör, egy újabb fa kezd nőni. Köszönöm neked, öreg barátom. Isten hozott Reeleshanen. Ez itt az új D'ni. Hosszú, hosszú út vezetett idáig... nehéz út. De elég hosszú ideig éltem ahhoz, hogy megláthassam ezt a napot. Hogy lássam az én... sivatagi madaramat, az én drága Yeeshám visszatértét... mint a Gazdát, aki a Teremtő bölcsességét hordozza. Hosszú terhünk most már nem nyomja a vállunkat. Most már... az én napjaim is véget érhetnek. Itt, békében.

(Elindulnak. Két, Eshert fogvatartó bahro kapcsolódik)

Esher: Ez tűrhetetlen... Hová visztek? Engedjetek el! Parancsolom! Követelem! Ó... Engedj el te... te gonosz démon! Nem foghattok le. Én Esher vagyok! Még ezt itt is el kell intézni. Én vagyok a Gazda! Hol van ez a...?
(hozzád)
Te... te idóta! Te óriási hülye szemétrakás! Te senkiházi! Pöh... Aaaaaa... Én akartam a hatalmat! Én nekem kellett! D'ni engem akart! Te meg odadobtad ennek a boszorkánynak és söpredék hadseregének! A démon rabszolgáknak. Felszabadítottad és Mesterekké tetted a rabszolgákat! Az alsókat Nagyokká változtattad! Átkozott legyen a Teremtő...

Yeesha: Csend legyen!
(a bahrokhoz)
Ti már nem vagytok többé a Nagyok alattvalói. Ti magatok váltatok a Nagyokká. Tegyétek vele a dolgotokat, akár egy Legalsóbbal. Én már nem szolgálhatok nekted többé tanáccsal.

Esher: Nem... Nee.... Neeeeeeeeeeeeeeem!

Yeesha: Nem szokásom... azoknak, akik nem állnak közel hozzám... De te jól választottál, barátom... eloszlattad a félelmeimet. Sokan felszabadultak most. A Legalsóbbak ismét a Legnagyobbak lettek, amilyenek voltak még mielőtt mi idejöttünk. A múlt véget ért, kihajthat az új. Ez az új D'ni. Helyreállított és felszabadított. Vége... csak a Teremtő... D'ni helyreállítása nem a külső világ helyreállítását jelenti, az épületekét és a a kövekét... hanem a bensőnkét... a szívünkét és hitünkét. Egy királyság csak olyan erős lehet, mint népének a szíve. A te szíved a helyén van. Isten hozott ebben a királyságban. Isten hozott az új D'niban.