Maray 2.

Az út Marayba mindenképpen Hunrathon át vezet, tehát ha már itt vagy, hallgasd meg C.W.-t, ha korábban nem tetted volna meg. C.W. műhelye táján sem árt körülnézni, változtatott-e ott valamit, amíg mi máshol jártunk.

Ezután menjünk a Marayra vezető tércserélőhöz. Most már több út is vezet hozzá, a leggyorsabb talán, ha a Fa mögött belépünk a polgármesteri hivatalba, majd rögtön jobbra ki, végig a sziklafal tetején, majd miután átmentünk két sziklakapuféle alatt, rögtön balra térjünk le. Ott lesz egy kis zölddel körülvéve a tércserélő.

A vörös sugár kikapcsolása

Miután elindulsz, hamarosan egy kapuhoz érkezel. Ha zárva van, túl hamar jöttél, fordulj vissza. A kaput csak Kaptárról kiindulva lehet kinyitni (Maray 1.) Ha minden rendben van, egy képernyőn Farley közli, haladj tovább a hídon, míg a fogadó helyre érkezel, ott megtudod a többit. Továbbindulva rögvest kiderül, hogy a híd inaktív állapotban van, magyarán nincs híd. Jobbra viszont folytathatod az utadat. Hamarosan egy keskeny, de mély kanyon előtt állsz meg, a peremén egy újabb tércserélővel. Más lehetőség nincs, használd.

Maray térkép

Hunrathra érkezel vissza, az előző tércserélő közelébe. Odalátsz Farley házának hátsó bejáratára. Korábban egy kis sziklaív volt itt az út fölött. Ballagj vissza az előző tércserélőhöz és teleportálj megint Marayra. Indulj el a korábbi úton. A kanyont most a Hunrathról ideimportált sziklahíd íveli át. Folytasd az utat, amíg egy hármas elágazáshoz érsz.

Balra haladva egy hosszúkás villein építményhez érkezel. A platform elején jól látszik a vörös sugár. Ott van egy kéken világító botkormányféleség is. Megragadva kiderül, hogy a kék sugarat lehet vele vezérelni. Kissé lomhán reagál, de kis gyakorlatozással ki lehet lőni vele a vörös sugárvetőt. Ekkor egy hang szólal meg mögötted. Megfordulva, egy képernyőn a polgármester szól hozzád.

A polgármester

Érdekes... mintha a korábbi információk szerint a villeinek épp nem ilyenek lennének, sőt. Azonkívül valahogy furcsán beszél a polgármester. Menj vissza a hármas elágazáshoz.

A középső út

A jobboldali út

A hidak

A megfelelő út választása után egy újabb villein építménybe jutsz. Két oldalt nyitott hidak vezetnek tovább. Az egyik túloldali hely gyanúsan olyan, mint a középső út vége, ahonnan vissza kellett esetleg már fordulnod. A másik híd, ha lenne, mintha egy tércserélőhöz vinne. A hidak elején pedig a villein kapcsolótábla avagy interfész, ami már ismerős korábbról. De mi lehet a kód?

Kódnak se híre, se hamva, úgyhogy neki kell látni próbálkozni. Bár a lehetőségek száma nagyon, a helyzet közel sem ilyen rossz, mivel sok kombináció hoz létre járható hidat.

Még több és tipp

Egy megoldás

Miután mindkét híd készen van, az egyetlen lehetséges folytatás a túlsó tércserélő szemrevételezése. Odaérve kiderül, hogy két tércserélő is van. Először csak inicializáld mind a kettőt, de NE teleportálj, ne nyomd meg a kék gombot! Figyeld meg a fény színét és kiterjedését, ennek alapján döntsd el, melyiket kellene inkább használni.

Az eredmény

Használd tehát a nagyobb hatósugarú tércserélőt. Hunrathra érkezel, a szeméttelepre, a hurokvágány közepére. Nyilván a szeméttelepnek ez a része pedig most Marayn van. Mire jó ez az egész? Vissza kéne menni Marayra a kisebb hatósugarú tércserélővel, és megnézni, mi változott odaát. Tégy így, használd a kijárathoz közelebbi tércserélőt. Marayn, mint várható, sok limlomot találsz, de a legfontosabb, hogy a gömb alakú épületből egy darab hiányzik, egy kis kőplatformra lehet kilépni, több kék nyomógombbal. Próbálgatva őket, csak az egyik működik. A platform igazából egy lift és a mélybe visz.

Lent két irányban is kiszállhatsz. Baloldalon lefelé mész, de onnan csak megnézheted, hová jutsz jobbfelé kilépve. A jobb oldali út felfelé egy újabb gömbbe vezet, ahol három újabb tércserélő vár rád. A feladat bonyolódik.

Itt mindenképpen csinálj egy védést, mert eléggé komplikált műveletek következnek, amit könnyű elrontani!

Út a labirintushoz

A három tércserélő működését feltérképezve látszik, hogy itt Hunrath közvetítésével hasonló manipulációkra van kilátás, mint az előbb a szeméttelep viszonylatában, csak bonyolultabb kiadásban, ráadásul egy bejáratnál levő gombbal a gömb egész belsejét forgatni lehet, a tércserélők állása így felcserélhető. A végcél nyilván az, hogy itt is hidakat kell építeni a továbbjutáshoz.

Két tércserélő láthatóan a "hazai pályán" van, a harmadik, a vöröses sziklagömbbeli azonban "vendégségben" Hunrathról. Talán nézd meg, mi van odaát, és mi az, ami visszakerül ide a használatával.

1) Használd tehát a vörös kövek közötti tércserélőt (amelyik egy fa lábazaton áll). Hunrathra, a föld alá, a bányába érkezel. Egyelőre nincs továbbvezető út. Azonban mintha villein hidak nyomai látszanának. Nézd meg, mi került vissza Marayra a tércserével.

2) Használd a túlsó szélső tércserélőt, amelyik egy hordón áll. Ohó, sikerült visszacsempészni egy hídvezérlő szerkezetet Marayra! Hozd létre a hidat. A híd túloldalán megtalálod a már szétrombolt vörös sugárágyút. Lényegtelen.

Állj meg az olvasással itt, ha te magad akarnál kísérletezni. Segítségül csak annyi, hogy hidat kell létrehozni itt Marayn és a hunrathi bányában is a túloldali, második gömb között, majd a híd két oldalán levő tércserélőket felváltva használva át kell törni a túloldali gömbön is, másszóval a gömböt részben hunrathi bányafolyósóra cserélni. A továbbiakban a részletes megoldás következik.

Térkép és megoldás

Ha lent a hunrathi bányában még nem csináltad volna meg a második hidat, most megteheted (az 1. gömb belsejének átfordításával és a villein interfész melletti tércserélővel a bányába teleportálva). Egy kék széken egy papírt találunk, Farley üzenetével.

Farley üzenete

A második gömbön áthaladva egy lift középső állomásához érkezel, amely egyúttal a labirintus bejárata. Azonban ha továbbindulsz egyenesen, a kanyargós folyosó hamarosan véget ér, a labirintus alaphelyzetben nem járható.

Ha lifttel felmész a felső szintre, felülről rálátsz a labirintusra. Igazából nem is labirintus, hanem egy kanyargós folyosó, amelynek a kanyarjai négy helyen is forgathatók. maga az egész labirintus is elforgatható a középen levő oszlop gombjaival.

A labirintus

Itt csinálj egy programvédést! A labirintus megfelelő állítgatását még leírással is könnyű elrontani! Ugyancsak csinálj egy fényképet az alapállásról.

A labirintus

Mielőtt még magával a labirintussal foglalkoznál, célszerű lemenni a lifttel a legalsó szintre. Itt egy újabb tércserélő vár rád, amivel ismét a hunrathi bányába jutsz. A falépcsőkön felmenve a folyosóra és:
– ha jobbra indulsz, egy ajtó kinyitása után ismerős részbe jutsz: a három + egy tércserélő a hidakkal.
– ha balra indulsz, közel a lépcsőhöz, ahonnan jól látszik a labirintus alja, két gombot találsz. Tisztáznod kell majd, mit csinálnak a gombok. Tovább haladva egy újabb zárt ajtó kinyitása után Hunrathon, a folyóparton találod magadat (közben a gép kb. egy percig tölteni fog). A folyóparton a továbbhaladáshoz a forgóhídat a megfelelő helyzetbe kell fordítani, de erről majd később. Ha viszont már megtetted volna és tovább tudsz menni ezen a parton, ugorj előre a "Soria - Hunrath 5." leíráshoz.

A labirintus alja