VisszaTovább

 
 Társaság 2. 
 

Lássunk hozzá egy újabb küldetéshez. Emlékezzünk, hogy a Társaság könyvszobájában több könyv is van. A fal melletti középső állványon levő Könyv a Társaságok Kert Koraiba vezet. Két ilyen Kor van, Eder Delin és Eder Tsogal. Véletlenszerűen található egyik vagy másik egy-egy Társaságban, ezért többet is meg kell látogatnunk. Mindegy, hogy melyikbe megyünk elsőnek.

 
 Eder Delin 
 

Ez a Társaság Kora, ezért a látogatás után nem kapunk újabb Könyvet a polcunkra. Ebben a nagyon szép Korban örökös hajnal van, sőt telente hó is esik. Szaladjunk végig a kőuton, nézzünk körül. Ebben a Korban is találunk vásznakat, hét Spirál vásznat, valamint egy bahro barlangba vezető vasajtót. Két újabb Relto lapot is begyűjthetünk, szigetünket így tovább gazdagíthatjuk. Találunk még egy Kapcsoló Könyvet is, ez ugyanabba a Társaságba visz vissza, ahonnan jöttünk.

 
 Eder Tsogal 
 

Az üde friss és a szélben hajladozó fűvel borított és tavacskákkal tarkított Eder Tsogal felszereltsége hasonló a párjához: egy barlangba vezető rozsdás ajtó, hét Spirál vászon, egy Kapcsoló Könyv és egy Relto lap.

A Spirál vásznak és a vasajtó rejtvénye


A barlang ajtaját megérintve, különféle spirális minták jelennek meg rajta, majd az ajtó lassan visszaáll az alaphelyzetbe.
A Spirál vásznakat, ha megérintjük, néhány másodpercre felizzanak.
Ha nem vagyunk egyedül, kérjük meg a társunkat, hogy érintsen egy vagy több vásznat, míg mi az ajtót figyeljük. Ha egyedül vagyunk, menjünk Tsogalba, a vasajtóhoz állva rálátunk egy vászonra a közelben. Menjünk oda, érintsük meg és gyorsan forduljunk meg. Mit látunk? Ismételjük ugyanezt meg egy másik Tsogalban is. A tanulság: Megfigyeltük figyelmesen, mi történik az ajtó megérintésekor?

Ezek után már körvonalazódni kell bennünk a megoldásnak.

A feladat végrehajtásához optimálisan nyolc ember öszehangolt munkája kell, bár kevesebbel is megoldható némi futkorászás árán. Egy olyan valaki, aki már kívülről tudja a számoknak megfelelő spirális jeleket, áll a vasajtóhoz, és minden vászonhoz egy-egy játékos. Előszőr azonosítani kell, hogy melyik vászon melyik mintának, számnak felel meg és ki a vászon kezelője. Ezután az ajtót megérintve a játékvezető megvárja a kód első lejátszását, utána a megfelelő sorrendben szól a játékosoknak, hogy nyomják meg a vásznat. A helyes vászon megérintésekor a játékvezető egy kis fényt lát kigyulladni az ajtón és egy kattanás hallatszik. Hibázni nem lehet, az idő elég rövid. A kód minden újrakezdésnél megváltozik. Sikeres akció esetén rövid időre megnyílik a barlang ajtaja és usgyi, gyorsan befelé! Első nekifutásra ritkán sikerül a dolog, sok múlik a játékvezető ügyességén és a többiek figyelmén, úgyhogy a társaság elszórakozhat egy ideig.

 
 Bahro barlang 
 

A spirális vasajtón berohanva egy újabb bahro barlangba jutunk. Középen a mélység fölött egy kőgyűrű függ. Harmadik személy módban érintsük meg a falon a spirális jelet, figyeljük, mi történik a gyűrűvel és ugorjunk a csillagok közé...

Ha mind a két kert Korból sikeresen bejutottunk a bahro barlangba, egy újabb gyűrűvel gazdagodik a kút Relton.

Megjegyzés: az offline Urunak létezik olyan módosítása, amelyhez hozzáadhatók az online MOUL Korai is. Ebben az esetben mások a játék időállandói, minden sokkal lassabban történik és a két Kor egyedül is megoldható.

 

D'ni számok, hasznos tudnivalók, stb.

 
A vásznakat megérintve egy spirális minta gyullad ki a vasajtón, mindegyik vászon esetén más és más. Ezeket felfoghatjuk egy-egy számnak is. A vászon – minta megfeleltetés minden kert Korban különböző. Az ajtó a spirális mintákat egy bizonyos sorrendben lejátsza, vagyis tulajdonképpen egy kódszámot közöl. A sorrend minden próbálkozásnál más és más. A beazonosított vásznakat ugyanolyan sorrendben kell megérinteni, mint ahogy a mintákat az ajtó lejátszotta. Erre csak annyi idő áll rendelkezésre, amíg az időzített ajtó visszatér a nyugalmi helyzetbe.