VisszaTovább

 
 Teledahn 2., Ae'gura kémszoba, Phil Reltoja
 

A rejtett falfülke

Teledahn korábbi bejárásánál lehet, hogy elkerülte a figyelmünket egy rejtett falfülke a földalatti börtön mellett. Keressük fel ismét. Ez már nyilván ismert hely – a börtön rácsos ajtajainak a helyzete kétféle lehet: a belső nyitva és a külső zárva, vagy fordítva. Mindkét állásban körül kell nézni. Először legyen a belső nyitva. E sorokat írva nem tudhatom, milyen állásban maradt legutoljára a börtön – ha a kapcsolók közül a 2,4,6 és 7-es van felső állásban, akkor a két-két ajtó előtti lemeznek kell terhelve lennie. Ha a négy közül valamelyik kapcsoló lefelé van fordítva, annak a lemeznek üresnek kell lennie. Ha 2. kapcsoló most "le" állásban van, akkor a jobboldali ajtó előtti lemezről kell levenni a súlyt (emlékezzünk vissza az óriásgomba tetején levő szobában talált rajzra a lemezek számozásával). Ha bejutottunk a következő terembe, a kapcsolókhoz, ismét nézzünk körül, meg kell látnunk a megoldást. Amit látunk, nem könnyű elérni, hiszen ha örömünkben átváltjuk az ajtókat, a rekesz bezárul. Nincs más megoldás, körbe kell menni – vissza a csőbe, felmászni a létrán és körbeszaladni Teledahnt.

A kémszoba

Az új Kapcsoló Könyvet használva bejutunk a városba, Sharper apró kémszobájába, amely a Tokotah utca egyik épületében van. Egy teleszkópot találunk itt, amivel benézhetünk az utca túloldalán levő ablakba, a DRC egyik szobájába. Egy Könyvet találunk itt, Phil Henderson Relto könyvét. (Phil Henderson egy balesetben halt meg, mint olvashattuk valahol. A szerencsétlen ember itt hagyta a Relto Könyvét, így nem tudott egy omlásból kimenekülni).

Phil Reltoja

A kémszobában talált könyvet használva egy idegen Reltora érkezünk, ahol éppen éjszaka van. A polc tele van Könyvekkel, de sajnos nem használhatjuk azokat. A másik polcon megtaláljuk és el is olvashatjuk Phil naplóját, és egy DRC mellényre is szert tehetünk.

 
 Az Óriás Akna 
 

Nem sokkal D'ni bukása előtt fogtak hozzá a felszínre vezető Óriás Akna (The Great Shaft vagy a Descent) építéséhez, de egy földrengés miatt nem fejezték be. A tetejénél egy hasadék egy természetes barlangrendszerbe vezet a sivatagi vulkánnál, ott érkezett le Tia'ana, Atrus nagyanyja egykoron (ld. Ti'ana Könyve), és itt kezdődik a Myst V. is.

A kapcsolókővel egy Eder Tomahn-ba érkezünk, ez egy pihenőhely az Akna spirálútja mellett (ilyenből sok volt valaha a d'ni végtelen alagútlabirintusában). Tábori ágyak vannak körben, egy nem működő Nexus terminál és egy KI-diszpenzer, valamint Dr. Watson naplója, amiben vívódásait és meghasonlását olvashatjuk. Ne feledjük a Relto lapot sem, ezzel egy d'ni lemezjátszóhoz jutunk. A KI-diszpenzer a kezünkön levő KI világítását aktiválja, de a hatás csak rövid ideig tart. Egy ajtón át kimehetünk az Akna spirálútjára és egy darabig mehetünk is rajta... mielőtt leesnénk. (Érdemes megpróbálna úgy, hogy már eleve lefelé nézünk. megláthatjuk az Akna alját, amihez a Myst V-ben lehet közelebbi szerencsénk). Ezután térjünk vissza a város főterére.

 
 Ae'gura 2. 
 

A DRC sátor jobboldalán, a térkép mögötti kötélen felügyeskedhetjük magunkat elég magasra, Balra egy kis ugrással ráugorhatunk a térkép tetejére, némi gyakorlatozással pedig féljobbra egy nagyot ugorva beeshetünk a sátor melletti lim-lomok közé, innen elég kacifántos kiszabadulni. A sátor jobb oldalán az utca a Múzeumhoz vezet.

A Múzeum

A Múzeumban jobbra fordulva egy asztalon egy képet találunk, rajta a negilahni állatok rajzaival, valamint a Kutatóállomások Korának a térképét. Most még nem sokat értünk belőle. A könyvállványokon négy Kapcsoló Könyvet találunk (Negilahn, Dereno, Payiferen és Tetsonot) és egy Relto lapot (nap és hold). A Könyveket most hagyjuk békén, hamarosan foglalkozunk velük egy külön utazás keretében. A túloldali könyvállványok üresek. Menjünk ki és folytassuk az utat a téren.

A Múzeum után továbbhaladva elhaladunk egy lezárt folyosó előtt (ez a valahai Céh Központ bejárata), majd egy felfelé vezető lépcsőhöz érünk. Felmenve a Palota Alkóvra (Palacae alcove) érkezünk, itt meglátunk egy újabb Nexus terminált, ezt is regisztráljuk bal oldalának megérintésével. Innen kétfelé indulhatunk tovább, mindegy, mert ugyanoda fogunk jutni.

A irány – Továbbhaladva belépünk a Királyok Termébe (rotunda). A köralakú terem fala mentén a D'ni királyairól szóló könyveket találjuk, bőven van mit olvasgatni annak, akit érdekel a történelem. A terem túloldalán kilépve és jobbra fordulva a lépcső alján egy kisebb térre érünk, magasan nyúlik a városi kanyon fölé. Egy felfelé vezető lépcső vezet tovább, és a folyosón hamarosan egy T-elágazáshoz érünk.

B irány – A Palota Alkóvról forduljunk vissza, le a lépcsőn és a téren balra fordulva menjünk egy újabb lefelé vezető pár lépcsőig, itt beugorhatunk egy kör alakú kilátóteraszra. Továbbhaladva balra egy hosszú lefelé vezető lépcsőhöz érünk, ez levezet a kanyon partjára. Bal oldalon a perem eléggé veszélyes, jobbra ajtók vannak, többek között a Kadish Galériáé. A kanyon végén egy lépcső újra felfelé visz, hamarosan a Koncert Terem (Concert Hall Foyer) előcsarnokába érkezünk. Itt újabb Nexus terminált találunk, regisztráljuk a KI-t, ahogy korábban is tettük. Ismét továbblépcsőzve felfelé egy hídhoz érkezünk. A sérült híd közepét ideiglenes fahíddal pótolták. Átmenve a hídon megérkezünk a T-elágazáshoz.

A Könyvtár

A T-elágazástól továbbhaladva végül a Könyvtár előtti térre (Library courtyard) érkezünk. Balra egy sátornál újabb regisztrálandó Nexus terminál vár ránk. A Könyvtárat kívül is körbeszaladhatjuk, de a felsőbb külső peremén is, a fal tövében, a főbejárattól jobbra felmenve, vagy a jobb oldalon egy omlásnál felkapaszkodva. Pár ugrást is bevetve körbemehetünk. Egy újabb bahro kapcsolókövet is találhatunk errefelé, ez a Kadish piramis tetejére vezet.

A Könyvtár középső lépcsőn lemenve beléphetünk. Fedezzük fel a területet. Egy asztalon pár olvasnivaló könyvet találunk, d'ni könyvállványokon pedig a Minkata Kor Könyvét és a hozzávaló naplót, egy másikon a Jalak Dador Könyvet és a leírását. Ezeket egy külön út keretében járjuk be.

Akrobatika: Menjünk el a Könyvtár-tér jobb hátsó sarkába, ahol néhány útlezáró van. Álljunk pontosan a sarokba, a szakadék peremére, előttünk magasodik a távolban a Kerath Ív. A peremről lépjünk le a mélybe. Szilárd talajra érkezünk. Ezen a területen óvatosan mozogva kitapasztalhatjuk a háromszög alakú szilárd területet. A Könyvtár felé fordulva és haladva a tér pereme alatt, kicsit mindig a falfelé fordulva haladva, egész sokáig elgyalogolhatunk. Sőt, a leérkezési helynél a tér felé fordulva és nagyokat ugorva bemehetünk a tér alá is.

 
 Kirel és a Céhek klubjai 
 

A Nexus városi kapcsolatainál van találunk rá Kirelre. A Kirel Társaság kissé idegesítően eltér a megszokottól (tükörkép) és jelenleg az új Céhek egyfajta toborzóhelyeként működik (az offline Uruban egész más a szerepe). Bejárva öt Céh bemutatóhelyeit, az asztaloknál különböző színú trikókat és a Céhek leírásait találjuk. Egy Céhhez úgy csatlakozhatunk, ha felöltjük a trikóját. Az öt Céh: Térképészek (kék), Üdvözlők (zöld), Karbantartók (lila), Futárok (sárga) és Írók (szürke). Ezeket a Céheket a régi d'ni cégek nyomán alapították a mai felfedezők.

Ha egy Céh tagjává váltunk, a Nexusban megjelenik egy újabb kapcsolat, az illető Céh klubjáé. Ezek egyformán néznek ki, csak a belső díszítések színei mások. Ha mindet végig akarjuk látogatni, cserélgetni kell a trikónkat!

 
 A Látnok Szentélye 
 

Ugyancsak a Nexus városi kapcsolatai között találunk rá a Látnok klubjára (The Watcher's Pub), amit Szentélynek (Sanctuary) vagy a Nagy Fa Klubjának (The Great Tree Pub) is hívnak. A terem nagyon hasonló az előzőekben felkeresett Céhek klubjaihoz. A nagy terem közebén egy holovetítő van, körben alkóvok, kettő kivételével lefüggönyözöttek. az egyiknél azonban kimehetünk egy erkélyre. Egy nagy fát látunk ajtóval és az odavezető függőhíddal. Egy másik alkóvban két Kapcsoló Könyvet találunk, az egyik Er'canába, egy mezőgazdasági világba és feldolgozóüzembe vezet, a másik régi ismerősünk, Kadish Mester Ahnonay nevű világába. A középen levő DRC jegyzetfüzetet olvassuk el, Simpson jelentéséből sok mindent megtudhatunk a Szentélyről, a Látnokról, a Gazdáról és Kadishról. Menjünk fel a lépcsőn. Az emeleten találunk egy zárt ajtót, a polcon öt könyvet. Ezek a Látnok könyvei és a mi Nostradamusunk jóslataihoz hasonló homályos jövendöléseket tartalmaznak. Innen a Szentélyből indulhatunk majd el Ercana és Ahnonay meghódítására.

Ezzel bejártuk magát a várost. Innen azonban még sok helyre, más Korokba lehet menni, ezek külön küldetések. Hátra van még a KI kalibrálása is, ehhez be kell jutnunk a Nagy Zéróba. Mindegy, hogy milyen sorrendben csináljuk meg őket.

 

D'ni számok, hasznos tudnivalók, stb.

 
A külső ajtó túloldalán egy falrekeszben egy nyitott könyvet látunk.