VisszaTovább

 
 Ercana 
 

Ercana és Ahnonay a Látó Szentélyéből érhető el. A két Kor megoldása hasonló az offline változatéhoz, pár apró, de lényeges módosítással, ezért egyedül nem oldhatjuk meg őket, néhány ponton segítség kell.

A kanyon

Egy függőleges sziklafalak közötti alagútszerű szurdokba érkezünk. Egyenesen tovább indulva a szurdok végébe érünk, itt egy Relto-lapot találhatunk, a másik irány kivezet egy kanyonba, ahol egy magasvasút féle vágánya húzódik.

Először járjuk be, amit lehet és szedjük össze a kagyló-vásznakat. Forduljunk jobbra és szaladjunk el a kanyon végébe. Itt egy fémépítmény előtt a sínen egy vonatfélét látunk, most még hagyjuk békén. A másik irányba menve csakhamar elérkezünk a kanyon elágazásához és egy másik, részben párhuzamos függővágányra akadunk. Jobbra elmehetünk a végéig, majd induk el visszafelé. Egy helyen találunk egy kis oldalvölgyet. Ha már megérintettünk legalább egy vásznat, a levegőben láthatjuk a formálódó új fehér térkaput.

A kanyon túlsó végéig haladva egy nagy gyárra, mezőgazdasági feldolgoóüzemre találunk. Ha megtaláltuk az összes vásznat térjünk vissza a a túlsó végen a betakarítógéphez. Másszunk fel rá a létrán. A gépezet elején van az irányító konzol, rákattintva közelebbről is láthatjuk. Kétoldalt egy-egy kar van, középen egy kallantyú és egy gomb. Nem nehéz az elindítása. Útközben bármikor meg is állhatunk egy időre. Útközben néhány magas növényt is látunk, s gépezetünket jobban megnézve és a fantáziánkat használva kitalálhatjuk, hogy miféle szerkezet lehet.

A gyárhoz érkezve hogyan tovább?

A gyár

Az első részt leválasztva és elindítva bevisz a gyár, a feldolgozóüzem belsejébe. Itt érintsük meg a Yeesha-vászon kagylóját. Egy ajtón át kimehetünk a túloldalra, azonban a továbbvezető rámpa sajnos le van szakadva. Más utat kell találnunk. Hamarosan rá is bukkanunk, de az el zárva, valami eltorlaszolja.

Ha szabad az út, lépjünk be és azonnal forduljunk is meg, mert találnunk kell egy kapcsolót, amit húzzunk fel. Ezután másszunk le a szervízalagútba és menjünk át a túloldalra, majd fel a létrán. Itt ismét kapcsoljuk be az áramot. Egy ugyanolyan helyre érkezünk, mint ahol az előbb voltunk. Menjünk ki a szabadba, itt már átmehetünk a szennyvíztisztító fölötti járdán.

Bejutunk az őrlőüzembe. A három hatalmas őrlőkő mozdulatlan. Ennek a teremnek még három kijárata van, szemben középen az irányító központba jutunk, két oldalt kimenve pedig az óriási vízlevezető csövek végét látjuk, a végüket rácsok zárják le. Kukkantsunk be mindegyikbe. Az egyiknél a rács mögött egy Relto-lapot látunk, egy másiknál a rács hibás és be is mehetünk, azonban a túlsó vége zárva van.

Az irányítócentrum bejárata mellett levő kapcsolót felhúzva beindulnak a hatalmas őrlőkövek. Innen továbbhaladva kijutunk a süllyesztett keverőkhöz, legalábbis az első kettőhöz. Az előbb látott nagy csövek nyilván ezek leeresztői. Menjünk vissza az irányítócentrumba. Két nagy képernyőt látunk. Az egyiket egy lámpa világítja meg, rajta felismerhetjük az üzem alaprajzát. Egy része kékesen világít. Ha nem jövünk rá, hogy mit mutathat, kapcsoljuk ki az őrlőt és nézzük meg megint a rajzot. Ne felejtsük el ismét bekapcsolni az őrlőrészleget.

A másik képernyő elé le kell ülnünk. Ez komplikáltabb. Lent kétoldalt két kék gomb világít. Ezzel a rajzot csúsztathatjuk. Állítsuk be úgy, hogy lássuk rajta a négy működő vízzel teli keverőt. Ekkor a baloldalon négy d'ni számokkal ellátott nyomógomb jelenik meg. Nyomjuk meg mondjuk a legalsót, a négyest és próbáljuk megállapítani, hogy a jobboldalt megjelenő gombok mit csinálnak, ha ki-be kapcsoljuk őket. Ehhez közben többször ki kell mennünk, hogy megnézzük a helyzetet odakint. Két keverőt fontos leállítani, az egyiket a Relto-lap miatt, a másikat, hogy továbbjuthassunk.

Először a Relto-lapot szedjünk fel, ezzel néhány fénygolyót szerzünk (a d'niak ezeket használták villanykörte helyett a lámpákban.) Ezután menjünk vissza, ki a leeresztő csövek szájához, és amelyiken a rács törött, menjünk be. Másszunk ki a keverőből, ezzel bejutottunk a következő részbe, a sütőüzembe. A négy sütőgép azonban ki van kapcsolva. A bejáratnál kapcsoljuk be itt is az áramellátást, ezzel működőképessé tettük a liftet. Tovább egyenesen nem mehetünk, mert a járdát egy szikladarab tönkretette.

Menjünk fel a lifttel a felső szintre. Ha a lift út közben elakadna, ez azt jelenti, hogy a kontrollteremben olyasmihez is hozzápiszkáltunk, amihez még nem kellett volna. A felső szintről menjünk ki a tetőre, onnan a következő épület tetejére és onnan egy aknán át lemászhatunk. Jobbra egy Kagyló vásznat látunk és egyúttal rendbehozhatjuk a járdát is, szabaddá téve az utat, bár még nem mehetünk vissza az előző helységbe a négy géphez, mert a liftező járda fent van.

Az utolsó gépezet szintén nem működik, mellette viszont egy bahro-követ és egy Kapcsoló Könyvet is látunk. Próbáljuk ki a bahro-követ. Egy furcsa helyre jutunk, odalent sárgás víz zavarog, valami szerkezet is van ott és egy létra felfelé. Másszunk fel a létrán, nézzünk körül. Ha felugrunk, kipillanthatunk a szemben levő résén, és megpillanthatjuk a narancssárga d'ni tavat. A barlangban vagyunk tehát (a városi silóban, pontosabban a város egy D'ni Ashem'en avagy Uran nevű ipari negyedében.) Szerencsére találunk egy Kapcsoló Könyvet visszafelé.

A gép melletti Könyv a felső bahro barlangba visz minket. Itt a számon kívül három kerek ábrát látunk a falon. Jegyezzük meg jól őket, a legjobb fényképet csinálni róluk. Innen csak Relton kresztül térhetünk vissza.

Foglalkozzunk most az előző helységben látott négy sütőgéppel. A létrán és a tetőn keresztül menjünk vissza, ereszkedjünk le a lifttel (ezután már a járdán is átmehetünk az utolsó szobába). A négy gépet be kellene kapcsolni. Visszatérve hozzájuk nézzünk bele az egyik teleszkópba. Három csúszóbeállítót látunk, alattuk kis jelekkel, jobbra lent egy sárga gombot. A gombot most hiába nyomkodjuk. Nyilván a három csúszkát kell beállítani valamilyen értékre. Támpontunk van, ha az eszünkbe jut. A csúszkák alatti rajzokat az imént láttuk, ha nem is hajszálpontosan ugyanilyan formában. Ha megvan a rajz, valószínűleg rájövünk, hogy a csúszkákat hogyan kell beállítani.

Miután elindítottuk a sütőket, hiába várunk, látszólag semmi sem történt, a szomszédos helyeken sem. Biztos nem? A sütés, hőkezelés eltarthat egy darabig... de vajon mennyi ideig? Erre két független támpontunk van.

Ha a sütő befejezte a munkáját (kis kattanást is hallunk) itt nem látunk semmi különöset, de az utolsó teremben észrevehetjük, hogy a tablettázógép kék gombja kigyulladt. Nyomjuk meg a gombot. A kinyíló szerkezetben öt hatalmas tablettát látunk. NEHOGY meghúzzuk a baloldali kart, mert akkor az összes leesik az alattunk levő aknába és kezdhetjük az egészet előlről. A tablettákkal nyilván kezdeni kell valamit, éspedig két helyen is, hiszen két helyre kapcsolódhatunk innen. Próbáljuk ki először a Könyvet, mivel arról a helyről egyből visszajöhetünk ide.

A tablettázóból ki kell venni egy tablettát és magunkkal vinni. Amint megérkeztünk az iparnegyedben levő helységbe, látjuk, ahogy az avatarunk a tablettát egy kis műszerbe helyezi s utána a közepén egy kék csík felszalad. Azután a tabletta lepottyan a narancsárga vízbe, mire az rövid időre erősen felfénylik. A tabletta koncentrált tápanyag a lumineszkáló algák számára, amik a d'ni tó sárga fényét okozzák. Ha a kék csík nem szalad fel egészen, a tabletta nem kifogástalan (ha például nem pontosan állítottuk be a sütőn a számokat). Ekkor visszatérés után dobjuk a szemétbe az egészet a baloldali karral, állítsuk be pontosan a sütő vezérlőjét és készítsünk újabb adagot.

Ha viszont minden oké, vegyünk magunkhoz egy újabb tablettát és a kapcsolókövet használva menjünk gyorsan a bahro barlangba. Érkezés után a tablettát azonnal leejtjük az alsó barlangba. Rögtön siessünk a kúthoz és nézzünk le. Amíg fénylik a víz, a barlang falán mindenféle rajzok látszanak.

Ekkor már kapisgálnunk kellene, hogy miért is tettük mindezt. A gond csupán az, hogy a fénylés mindössze néhány másodpercig tart. Nyilván elkelne egy segítség.


Miután megszerezted mind a hét kagylós vásznat, ugye nem felejtettél el visszamenni a kanyon kiágazáshoz, hogy belépj a levegőben lebegő fénylő jelbe?

A tabletta gyűjtésről és pontokról

Mikor egy táptablettát a silóban a vízbe pottyantunk, a jó tablettáktól fehéren, a rosszabbúl sikerültektől halványabban fénylik fel a víz. A jó tabletták esetén a d'ni tó fénylő algáinak táplálásáért jutalompontokat kapunk, ennek aktuális értékét a kinyitott KI alján láthatjuk. Lehet kísérletezni, hogy a Bahro barlangban látható beállításoknál van-e jobb.

A szerepjáték szerint, ha egy bizonyos magas szintet elér a tóba adagolt tápanyag mennyisége, a d'ni tó fénylése erősödik. Ezt elősegítendő, a Társaságok versenyben vannak, a tagok tabletta pontjai feltölthetők a saját Társaságuk jobboldali vetítőjébe (ami mutatja is az aktuális összeget és a legtöbbet pontot feltöltött játékosok neveit és pontjait.) A pontjainkat a következőképpen tölthetjök fel: a Társaságunkban álljunk közel az erkély melletti jobboldali vetítőhöz, ekkor az alján felvillan egy kék fény és a KI-nken is megjelenik egy kék tabletta jel. Erre kattintsunk rá.

Ha szerencsénk van, a kikötő jobboldali, ajtón túli részében néha láthatunk egy embermagasságú vízanalizáló berendezést.

 

D'ni számok, hasznos tudnivalók, stb.

 
Eddig négyet kellett találnunk. A kallantyút nyomjuk fel és húzzuk meg
a jobboldali kart, ekkor elindul.
Valamiféle mezőgazdasági betakarító gépezet. Menjünk a gépezet elejére. Próbáljuk az alsó szinten. Valószínűleg a kocsinak, amivel érkeztünk,
az alsó fele.
Menjünk fel, húzzuk meg a kocsi indítókarját,
és azonnal, még indulás előtt hátráljunk ki.
A bekapcsolt részek kékek. A felsővel a keverőlapátot állíthatjuk meg, a középsővel a létra tetején levő csapóajtót nyithatjuk meg, az alsóval a vizet engedhetjük le. A jobb felsőt és a bal alsót. Az irányítópanelen minden bizonnyal bekapcsoltuk egyik vagy másik sütőt is. Kapcsoljuk ki őket. Taszajtsuk arrébb a szikladarabot. Ezt az irányítóközpontban tehetjük meg. A köpontban üljünk le az irányítópanel elé. A kék gombbal csúsztassuk arrább a rajzot, úgy hogy a négy sütőt jelképező kör látszódjon. A baloldalon válasszuk egymás után a sütőket, a jobboldali sárga gombbal kapcsoljuk be őket. A felső bahro barlangban.

Figyeljük meg a rajzok közepét.
Számoljuk meg, hogy az egyes körökben hány vonás van.

40, 30 és 20-ra kell beállítani a szabályzókat (egy vonás 5 egység), majd nyomjuk meg a sárga gombot.
Mikor megnyomtuk a sárga gombot, a műszer baloldalán egy lent levő bütyök, mutatószerűség felhúzódott. Ha figyelmesen nézzük, észrevehetjük, hogy nagyon lassan mozog lefelé. Ez nyilván az időzítő óra. Ki kell várni. Kb. 4 órát kell várni. Használjuk a kék gombot. Kattintsunk a kék gombra, majd ha tabletta kicsúszott az adagolóba, kattintsunk rá, aztán a Könyv kapuképére. Gyorsan kell csinálni! Mit láttunk az alsó barlang falán? Ha bejutottunk az alsó barlangba máshonnan,
valakinek fentről be kellene ejteni egy tablettát,
míg körülnézünk.
Állítsuk a sütőt a 30,30,30 értékre.