Eder Gira és Kemo 
 

Eder Gira és Eder Kemo a két ellentétes Kor, ikervilág. Relton a talapzatban levő Könyvet használva először Girába érkezünk (a továbbiakban a polcon levő piros Könyvvel juthatunk ide). Sivár sziklás világba érkezünk, vulkáni gőzforrásokkal (fumarolákkal) és lávafolyókkal. Idővel észrevesszük azt is, hogy ebben a világban valósághűen változnak a napszakok.

Gira első rész:

Először járjuk körbe az egész területet. Az egyetlen érdekesség, amit látunk, hogy egyes fumarolák lezárhatók: a pedálra lépve a tetejük becsukódik. Azt is észrevehetjük, hogy egyúttal az ügyességünket is próbára kell tenni, mivel az egyik lezárható gőzforrás eléggé lehetetlennek látszó helyen van. Próbáljuk megtalálni a Yeesha vásznakat is, azokat sem lesz könnyű elérni. Elég nagy kacskaringókban lehet eljutni a terep túlsó végére, egy kis ugrálással azonban sokat rövidíthetünk: az érkezési ponttól menjünk fel egyenesen a lejtőn a szakadék pereméig és induljunk balra, aholis csöveket látunk lemenni a lávafolyóba. Az első cső előtt egy-két lépéssel álljunk meg, lépjünk a peremre. Innen egy helyből futóugrással átérünk a sziklahídra. Ismét balra menve pár lépést, ahol sziklahíd és a sziklafal találkozik, nadrágféken lecsúszhatunk az utolsó két fumarolához.

Foglalkozzunk először a fumarolákkal. Elkezdhetjük becsukogatni őket, hátha történik valami. Látszólag nem sokra megyünk velük, hacsak eszünkbe nem jut kipróbálni valamit. Így hamarosan megsejthetjük, hogy mi célt szolgálhatnak.

Használjuk is ki a tudományunkat az első Yeesha-vászon elérésére és a lávafolyóból felnyúló sziklaszigeten levő fumarola bezárására. Huh! Álljunk pontosan a Yeesha-vászon, illetve a kiugró fölé: az érkezési ponttól menjünk egyenesen fel a lejtőn, majd kissé jobbra, egy kőkorsó előtt álljunk pontosan a lávaszakadék peremére. Első személyben letekintve láthatjuk magunk alatt a kis kiugrót. Állítsuk magunkat pontosan a perem szélén a kiugró közepéhez. Váltsunk vissza harmadik személybe és tegyünk 180 fokos fordulatot, vagyis álljunk háttal a szakadéknak. Óvatosan lépjünk hátra, kis lépésekkel. Ekkor lecsusszanunk pontosan vászon elé. Tapintsuk is meg.

Innen átugorhatunk a sziklatűre a fumarolához. Álljunk szorosan a falhoz, a vászon előtt (ne a peremen). Forduljunk a sziklatorony felé. Végezzünk egy helyből séta, vagyis rövid ugrást. Ha nem hibázunk, pont a fumarolához érkezünk. Csukjuk be a pedállal. Forduljunk úgy, hogy lássuk a távolban az utolsó két fumarolát. Menjünk óvatosan a sziget peremére. Helyből futóugrással ugorjunk oda, ahol a függőleges szikla (a sziklahíd alja) és a vízszintes perem vége találkozik (a fumarolák ekkor a képernyő közepétől kissé balra látszanak). Ez az ugrás fordítva is megtehető.

A második Yeesha vászon. Csukjuk be az összes fumarolát, kivéve a Yeesha vászon alattit. Álljunk rá a fumarolára és hopp... már rá is tehetjük a kezünket a vászonra. Eddigre lehet, hogy a saját kárunkra már megtanultuk, hogy véletlenül se zárjuk be az összes fumarolát!

Bizonyára észrevettük már, hogy több helyről is látszik a távolban egy vízesés, azonban nincs arra vezető út. Gondolhatjuk, hogy ismét a fumarolák segíthetnek.

Gira második rész:

Egy tó halakkal, vízesések, hatalmas csontok... fedezzük fel a terepet. Gyorsan rábukkanunk egy Könyre is, ez vezet át az ikerkorba, Eder Kemoba. De egyelőre még ne használjuk. A tó mellett rátalálunk egy bahro kapcsolókőre is, ez Ae'gurába, a városba vezet. Tehetünk erre egy kis kitérőt most vagy akár később is, a kapcsolat a DRC tetőirodájába vezet.

A DRC iroda

A földalatti d'ni város, Ae'gura egyik házának (az ún. Dakotah vagy másképpen Tokotah ház) tetejére érkezünk, ahol a DRC egykor egy ideiglenes irodát rendezett be. Jónéhány levelet és jegyzetfüzetet találunk itt, ezek az egykori d'niak életével, szokásaival, valamint a történelmükkel, néhány királyukkal foglalkoznak. Éljük bele magunkat a d'ni világba és olvasgassuk őket, erre keressük magyarul. A tetőirodából csak Relton keresztül térhetünk Girába vissza.

Ismét Gira

Remélhetőleg észrevettük már, hogy a vízesés mögött egy barlang van, ezt kutassuk át. Ha éppen éjszaka van, akkor elég nehéz a dolgunk. Itt több tárgyat is találnunk kell.

Rá kell bukkannunk a barlangból továbbvezető folyosóra is – azonban koromsötét van, bármerre is tapogatózunk, nem jutunk tovább. Nyilván valami világítóeszköz kellene. Egyebet nem tehetünk, folytassuk az utunkat a talált Kapcsoló Könyvet használva.

Eder Kemo

Egy nagyon szép kert Korba érkezünk. Jöjjünk-menjünk és élvezzük a néha eleredő eső ellenére is. Közben ne felejtkezzünk el a Yeesha vásznakról sem. Nem különösebben nehéz megtalálni őket, de mindent be kell járnunk, egyik-másik nem veri ki azonnal a szemünket. Ráakadunk az egyelőre nyithatatlan bahro-kapura is. A sziklafalak tetején félelmetes kinézetű, de ártalmatlan teremtmények legelik a zúzmót (az első felfedezők "keanulint"-nek nevezték el őket).

Itt Kemoban a Yeesha vásznakon túlmenően két kevésbé fontos és egy okvetlenül szükséges dologra kell ráakadnunk. Kezdjük az előbbiekkel. A puffogtató növényeknél, a lépcső és az alagút között félúton egy sziklakiszögellés van. Ezen egy egy Relto-lapot találhatunk, ami rozzant kunyhónkat fogja szebbé tenni. Akkor látszik jól, ha felsétálunk az alagút tetejére (itt egy füzetet is találunk, amely Shomat királyról és kert Koráról szól). A kiugró mellett, az alagút felé van egy embermagasságú kis szikla. Annak a tetejéről lehet ráugrani a sziklapárkányra. Tessék próbálkozni... :)

Mint Girában említettük, valami világítóeszközre lesz szükségünk a barlangban a továbbjutáshoz. Ezt itt szerezhetjük meg.

1 - 2 - 3 - 4 -

Ha meg van, amit kerestünk, menjünk a Gira Kapcsolókönyvhöz és térjünk vissza a tóhoz.

Gira ismét

El kell tehát jutnunk a hátsó barlanghoz a bogarakkal együtt. A dolog nem olyan egyszerű, mint azt hamarosan a saját kárunkon is megtanuljuk, a bogarak nagyon könnyen megijednek és elrepülnek. Ekkor nem tehetünk mást, vissza kell térnünk egy újabb adagért Kemoba.

Úgy kell tehát eljutnunk a hátsó barlanghoz, hogy nem lépünk a vízbe és csak egyet ugorhatunk. Ez látszólag lehetetlen, de mégse megoldhatatlan.

Ne adjuk fel, ha elsőnek nem sikerül. Miután beértünk a bogarakkal együtt a vízesés mögötti barlangba, elindulhatunk a túlsó végén levő alagútban. Egy kis terembe érünk, gyújtsuk meg azonnal a lámpát. Körülnézve egy ajtót, és egy másik továbbvezető járatot találunk. Nyissuk ki az ajtót, és barangoljuk be a felső vízesést. Ezután induljunk el a kis teremből a másik járaton. Egy keskeny sziklaperemre jutunk, ami a tó fölött vezet. Egy újabb patakon átugorva haladjunk tovább, amíg megint egy barlangba érünk. Természetesen sötét és természetesen ismét a bogarakat kell segítségül hívni. Viszont az újabb patak miatt gondban vagyunk, mert a bogarak még egy ugrást már nem viselnének el. Megint kell tehát valami hídfélét eszkábálnunk.

Ezután akadálytalan az utunk az utolsó barlangba. Itt találunk egy szokásos világító kályhát valamint a hetedik Yeesha-vásznat. Ezután irány Kemo és a bahro-kapu.

- - - - - - -

A bogarakkal és varsákkal valószínüleg kínlódni fogunk egy keveset, többször is vissza kell térnünk Kemoba bogarakért. Vigyázzunk: amikor átkelünk a vízen a varsákat használva, azok sokszor elmozdulnak. Ezért ha újból használni kell őket, előtte ellenőrizzük a helyzetüket. Girában sok helyen gyakorolhatjuk az ügyességünket. A kőkorsókra ráugorhatunk magasabbról, sétálhatunk a láva fölött a csövön, a tó körüli csontokra is rá lehet ugrani vagy mászni stb. Kemoban is fel lehet ugrani a fákra, sőt a pufferek teteje is stabil hely. Kemoban sok rejtélyes primitív sziklarajzot láthatunk. Ezek egyéb Korokra utalnak, jó néhány rajz előre "dolgozik", mert olyan dolgokkal kapcsolatos, amelyek csak a kiegészítő csomagban vannak benne, illetve egyelőre ismeretlen dolgokra utal. Leírások, magyarázatok itt. Jó szórakozást!
Az akrobatikát kedvelők mindkét Korban kiélhetik magukat. Kemoban a fákra vagy más alkalmatos helyre mászva és elugorva több elérhetetlen helyre is feljuthatunk, például a puffogó növények tetejére. Girában pedig a csöveken és egyes csontok tetején lehet mászkálni.

kép - kép - kép - kép - kép

Sportkedvelők nézzék ezt meg.

 
 Bahro barlang 
 

Egy kék fényben villódzó barlangba érkezünk. Szűk a hely, egy oszlopot látunk, mellette letekintve feneketlen, csillagokkal teli mélységet... Megszólal Yeesha is. Miután befejezte a beszédét, vegyük magunkhoz az oszlopot. Ezután térjünk vissza Reltora - de a szokott úton nem sikerül! Egy megoldás marad:

 

Kezdés –  Gahreesen –  Teledahn –  Edir Gira és Kemo –  Kadish –  Végjáték

 

 
Két darabot találhatunk a sziklafalra erősítve. Mielőtt becsuknánk egyet, álljunk rá a közepére. Minél több van lezárva, annál nagyobb a nyomás és egy
nyitottra állva annál magasabbra repít fel a levegőbe.
A kiindulási ponttól menjünk előre a felfelé vezető lejtő közepéig. Jobbra fordulva a magasban a sziklafalon meglátjuk a vásznat, alatta egy kis peremmel. Menjünk át a sziklahídon a lávafolyó túloldalára. A szakadék fölött átnézve meglátjuk a vásznat egy kis kiugró fölött. Zárjuk be az össszes fumarolát a legutolsó kivételével és álljunk rá. Találunk egy fából készült nagy varsát. Találunk két kiskályhaszerű alkotmányt. A varsa mozgatható, a kályhaszerű alkotmányról kiderül, hogy lámpa, ha a tetejét megtapogatjuk. Mivel semmit sem vehetünk fel, nyilván valami
cseles dologra lesz szükség.
Négy darabot kell találnunk ebben a Korban. Álljunk a kis sziklához a sziklafal felőli oldalon és folyamatosan
sétálva-ugorva próbáljunk felkapaszkodni a tetejére.
Ne fáklyára, gyufára, lámpára és ilyesmikre gondoljunk. Sétáljunk az agynövények között harmadik személy módban. Sétáljunk az agynövények között harmadik személy módban s menjünk oda, ahol a szentjánosbogarak repkednek. Várjuk meg, amíg néhány körülöttünk kezd repkedni, aztán menjünk óvatosan a Gira kapcsolókönyvhöz. Csak jó időben! A bogarak nem szeretik a vizet, gőzt,
nem lehet velük szaladni és csak
egyetlen rövid sétálóugrást viselnek el.
Kell valami, amivel egy helyen legalább át tudjuk a vizet hidalni. A varsa. Toszogáljuk a hátsó barlangból a tóból kifolyó patak elejéhez, a legkeskenyebb részhez a nagy álló csont tövénél. Kellemes lábfocizást! Itt átkelhetünk a vizen száraz lábbal. Ezután egy sétáló rövidugrással beugorhatunk a barlangba jobboldalt, közvetlenül a sziklafal mellett. Alaposan átkutattuk a felső vízesést? Az egyik felső vízesés mögötti barlangban találunk két újabb varsát. Dobjuk le őket az alsó tóba és építsünk velük egy hidat jobbra a fal mellé, oda, ahol az előbb ugrani kellett a bogarakkal. Érintsük meg a kéz jelét. Ugorjunk le bátran a csillagok közé...