Kadish Tolesha 
 

Kadish Mester nem sokkal D'ni bukása előtt készítette a Kadish Tolesha Kort, hogy egy kincstárat rejtsen el benne. A sejtelmes lilás ködbe burkolózó gigantikus fák között több kemény rejtvényt kell megoldanunk, míg a kincstár feltárul.

A teleszkóp avagy gyűrű rejtvény

Megérkezve az óriás fák közé járjuk be a területet. Jobbra vagy balra indulhatunk el a furcsa romok felé. A levegőben valamiféle gyűrűs szerkezeteket látunk s találunk három teleszkópot is, amelyekben nemcsak nagyítva látjuk a távolban levő szerkezetek szegmenseit és rudacskáit, hanem három gombbal mozgatni is lehet őket. Figyeljük meg, hogy az egyes gombokkal hány szegmens vagy rúd mozog és miként. Hogy a helyzet még bonyolultabb legyen, a teleszkópokban az odatartozó szegmensek mellett még az előzőé is látszik, de azok szerencsére fixen állnak. Nyilvánvaló, hogy valamiféle kulcs, támpont nélkül reménytelen dolog a helyes kombinációt megtalálni.

Menjünk az első teleszkóphoz, az érkezési ponttól balra induló úton. Egy köralakú romhoz érkezünk, vigyázzunk, ne essünk bele az azt körülvevő mélységbe. Menjünk fel a lépcsőn. A teleszkóptól balra egy Kapcsoló Könyvet találunk, használjuk bátran egy rövid, de fontos kitérő érdekében.

A Kadish galéria

Egy nagyon szép helyre érkezünk, kellemes zenével. Ez a Kadish galéria és a városban, Ae'gurában van, azonban elzárt hely, csak a Kadish Korból érhető el. A falon gyönyörű üvegfestményeket látunk, többfelé feltűnik Kadish jelképe, egy stilizált fa, s még pár érdekes dolog. A galériában találhatjuk meg Kadish rejtvényeihez a kulcsokat. Úgyhogy alaposan nézzünk körül, látunk-e olyat, ami az első rejtvény megoldásához hozzávezethet. Ha végeztünk, az ottani Kapcsoló Könyvvel térjünk vissza az első teleszkóphoz.

A teleszkóp avagy gyűrű rejtvény

A megfelelő képek segítségével kell a teleszkópokat beállítani. Könnyítésül: a legfelső kép tartozik az első teleszkóphoz.

Ha végeztünk az elsővel, menjünk a következőhöz, ez is egy emelvényen van. Ugyanúgy kell megoldani, mint az előzőt, itt az elemek egy része már a helyén van. Ne zavarjon, hogy a teleszkópban látjuk az előző gyűrű elemeit is. Mellesleg a kőemelvény mellett találunk egy bahro kapcsolókövet, ezzel egy erkélyre jutunk, megtekinthetjük a városban az ún. kanyon negyedet.

A harmadik teleszkóppal hasonló módon járjunk el. Ha mindhárom beállítás sikeres volt, látjuk, hogy a szemben levő óriásfában megnyílik egy titkos ajtó – szabad az út!

Mielőtt azonban továbbindulnánk, egy pillanatnyi számvetés: megtaláltuk mindkét Yeesha vásznat?

A második rejtvény – a holdszoba

Lépjünk be a fába vezető ajtón. Menjünk át a kerek előszobán, a következő ajtón. A falon egy kék nyomógomb világít, ezt nyomjuk meg. Menjünk vissza és nézzük meg, mi változott, s tegyük, amit tenni kell (sajnos egyúttal a gyűrűrejtvény visszaállt alaphelyzetbe). Ezután folytassuk az utunkat. Belépünk a holdszobába, a második rejtvény helyére. Egy hosszú spirális járdán ereszkedünk le a terembe. Leérve a korláton kék kapcsolókat találunk, ezeket használva mindenféle fényminták tűnnek fel a vonalakkal és körökkel díszített padlón. Ennyi. És még egy bezárt ajtó. Sejthetjük, hogy a megoldást megint a Kadish galériában kell keresnünk – ugye, te is erre a képre gondoltál? Mielőtt azonban belebonyolódnánk a megoldásba, jusson eszünkbe a Kadish Korral kapcsolatos mondat a reltoi jobboldali könyvespolc könyvéből: Csal a felszín. Nézz mélyre, tűnődj, s lásd meg mi rejtve van. Más szóval: Kadishban azt próbáljuk meglátni, ami nem látszik.

A festményen jobboldalt az öt kék pötty azonnal sugallja, hogy mely fényeket kell felkapcsolni. Tegyünk úgy. Hasonlítsuk össze a terem alján kialakult fénymintát a festménnyel. Láthatjuk, hogy a rajz közepén levő sárga minta azonos azzal a fényúttal, ami az ajtóhoz vezet. Első gondolatunk valószínűleg az, hogy ezen a fényúton kell végigmenni az ajtóhoz, akkor bemehetünk rajta. Lássunk hozzá.

Miután megtettük a kacskaringós utat, sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy hiába, az ajtó nem nyílik. A megoldás nyilván nem ilyen kézenfekvő. Kadish logikája, hogy azt keressük, ami nincs, vagy a fordítottját. A másik támpontot a festmény jelenti.

1 - 2 - 3 -

Ha sikerült megnyitni a továbbvezető utat, kijutunk a fából. Ne nyomjuk meg a kék gombot, se itt se később, mert ez a mögöttünk levő feladatot visszaállítja alaphelyzetbe! A óriásfák közötti út hamarosan kétfelé ágazik, mindegy melyiket választjuk, mert pillanattal később megint egyesülnek. Mielőtt továbbmennénk, álljunk meg egy percre és nézzük meg a kevéssé közismert Kadish tükröződéseket. Válasszuk a jobboldali utat, ahol egy pocsolya van. Kapcsoljunk első személy nézetbe és nézzünk le a lábunk elé, közben járkáljunk a pocsolyában. A vízben olyan dolgok tükröződnek, amik egyáltalán nincsenek itt. A fantáziánkra van bízva, hogy mit látunk. Senki sem tudja, hogy mindez mit jelent. Talán ha az online Uru az eredeti tervek szerint folytatódott és bővült volna, többet tudnánk... Más helyen is vannak Kadishban furcsa tükröződések, de ez itt a legerősebb.

A harmadik rejtvény – a piramis fénylőszobája

Ha továbbhaladunk a fák közötti úton, hamarosan kiérünk a lilás ködbe burkolt sejtelmes tenger(?)partra. Az egyik legszebb rész. Hamarosan ráakadunk a piramisra is, a tetején levő ketrecben egy nagy gömbbel. Előtte azonban a parton sétálva, ha átugrunk egy szakadékot, találunk egy Relto-lapot, amin egy fenyőfa látszik. Egy fenyőfa adódik a szigetünkhöz, de olyan apró magonc még, hogy nehéz megtalálni.

Ezután derítsük fel a piramist kívül-belül. Belépve egyenesen előre egy kapcsolót találunk, előttünk egy nagy mozaikpadló látszik: a hatszögű lapokat jelek, hieroglifák borítják. Ha felkapcsoljuk a fényt, talán jobban látjuk. Le is mehetünk oldalt közelebbről szemügyre venni.

Természetesen ismét a galériában kell keresni a megoldást. Kadish rejtvényei közül azonban ennek a képe, megoldása a leghomályosabb, nem nagyon lehet rájönni, legfeljebb ráhibázni.

1 - 2 - 3 - 4 -

Miután beindult a lift, szabad az út a következő megállóhoz. Előtte azonban: megtaláltuk a piramis körüli Yeesha-vásznat?

A negyedik rejtvény – az oszlopok csarnoka

Miután lelifteztünk a fénylőszobából, egy folyosón keresztül egy nagyon magas csarnokba jutunk. Itt két Yeesha-vásznat és a továbbvezető utat kell megtalálni, kiokoskodni. Az egyik Yeesha-vászon már valószínűleg meg is van. A csarnokban alaposan körülnézve négy kart találunk, mellette egy kék nyomógombbal. Nézzünk egyenesen előre és felfelé. Odafent egy gyanús nyílást látunk a falban. Ott lenne a továbbvezető út? Próbálgassuk a karokat is meghúzni és eldönteni, hogy melyik mit csinál. A kék gombbal lehet mindent az alaphelyzetbe visszaállítani.

Állítsuk úgy be az oszlopokat, hogy fel tudjunk mászni a magasban látható nyíláshoz.

Felmászva és belépve megleljük az újabb, utolsó előtti Yeesha vásznat. Nem kell visszamásznunk a szédítő magasból, mert szerencsére balra találunk egy lépcsőt. Induljunk el lefelé. Az alján levő ajtót egy fali kallantyúval kinyithatjuk. Ne örvendjünk túlságosan – visszajutottunk a terem aljába, a továbbvezető út sehol.

Ezek után forduljunk tanácsért a galériába. Nem nehéz rábukkannunk a megfelelő képre, hiszen a négy oszlop eléggé egyértelmű. Négy különböző színű oszlop, körülötte egy lassan forgó körön színes d'ni számok.

1 - 2 - 3 -

Ha jól beállítottuk az oszlopokat, a magasból még egy plusz létra ereszkedik alá. Jó hosszú mászás lesz felfelé, de gyűrkőzzünk neki!

Az ötödik rejtvény – a kincsestár

Ha felértünk a hosszú létrán és kiszuszogtuk magunkat, induljunk tovább. Egy hatalmas, lilás ködbe vesző akna pereménél torpanunk meg, odafent a magasban egy halom kábel tartja a kincsestárat. Egy életveszélyes lépcsős út vezet fel arrafelé. A kincsestár hatalmas ajtajai zárva vannak. Előtte egy platón egy kapcsolótáblát látunk. Hátatfordítva, ha elmegyünk a plató túlsó széléig, meglátjuk az akna falában, egy lehetetlen helyen a bahro kaput, az aknához vezető folyosó szájától balra lent. Foglalkozzunk most a kapcsolótáblával.

A hat nyomógomb mindegyikéhez négy jel kapcsolódik. A d'ni egyes szám jelentése a bal első gombon egyértelmű, ezt kell majd először megnyomni. A többiek sorrendjéért, útmutatásért ismét a galériába kell látogatni. Itt a harmadik kép alatt hat számozott oszlop van, ezek mindegyikének a tetején egy háromoldalú hasáb forog, egy-egy jellel az oldalakon. Ezeket a jeleket találjuk meg odafent a kapcsolótáblánál is, a nyomógombokhoz rendelve. Némi rágódás után az a legvalószínűbb feltételezés, hogy a baloldali első oszlop tetején forgó három jel mindegyike az egyes számot jelöli (ezek a Kadish fa szimbólum variánsai). A második oszlop tetején forgó jelek a kettes számot jelölik (négyszögszerűségek) és így tovább. Ennek alapján (plusz a kadishi logikai fordítás) az egyes gombokhoz rendelhető számok és a hiányzó számok: 1 - 2 -

Ha beütöttük a helyes kombinációt, kitárul a kincsestár ajtaja. Odabent nagy összevisszaságban hevernek a különféle kincsek, ládák, szőnyegek stb. Egy sajnálatos látvány is fogad: ott fekszik Kadish mester mumifikálódott holtteste is. Érthetetlen a dolog, hiszen ott van mellette egy Kapcsoló Könyv is, de hát ez a múlt titka... Meglátjuk az utolsó, hetedik Yeesha vásznat is a hátsó falon, kis ügyeskedéssel, ugrálással el is érhetjük. Ezután irány a bahro kapu és a barlang.

A bahro kaput kétféle képpen is elérhetjük:
a) Menjünk vissza a folyosó torkolatához és ott forduljunk jobbra, menjünk el a peremig közvetlenül a sziklafal mellett. Nézzünk le, ott látjuk az ajtó előtti kis erkélyt. Célozzuk meg és tegyünk egy bátor helyből rövidugrást.
b) A nehezebbik: a kapcsolótáblánál forduljunk meg és menjünk el a peremig. Látunk egy vastag kábelt, amely éppen a bahro kapuhoz tart. Helyezkedjünk úgy, hogy le tudjunk lépni a kábelre. A pontosság létkérdés! A vastag kábelen ezután óvatosan elsétálhatunk a bahro kapuig, majd leugorhatunk az erkélyre.

A többi kábelen is lehet sétálni, ha sikerül rájuk ugrani, kiélhetjük akrobatikus hajlamainkat, amennyiben nincs tériszonyunk. Például a bahro kaputól balra (szemből nézve) az erkély legeslegszéléig menve, egy helyből rövidugrással pont egy másik kábelre esünk.

kép

 
 Bahro barlang 
 

Egy kék fényben villódzó barlangba érkezünk. Szűk a hely, egy oszlopot látunk, mellette letekintve feneketlen, csillagokkal teli mélységet... Megszólal Yeesha is. Miután befejezte a beszédét, vegyük magunkhoz az oszlopot. Ezután térjünk vissza Reltora - de a szokott úton nem sikerül! Egy megoldás marad:

 

Kezdés –  Gahreesen –  Teledahn –  Edir Gira és Kemo –  Kadish –  Végjáték

 

 


A teleszkóp baloldali gombjával forgassuk a szegmenseket úgy, hogy a kis rudacska a 11 órának megfelelő helyre kerüljön. Ezután a középső gombbal forgassuk a maradék két szegmenset úgy, hogy a szürke színű a helyére kerüljön 6 órai állásnál. Végül a jobboldali gombbal vigyük a helyére a harmadik szegmenset. Az eredmény a második ábrán látszik.
Az első illetve a második teleszkóp közelében keressük
őket, járjuk a romos építményeket körül.
Az áruló jel az öt kék nyomógomb a korláton. Az 1., 3. és 4. kapcsoló kell bekapcsolni. A festmény bal oldalán, a kék pöttyökkel szemben egy piros pötty van. Nyilván fel akarja hívni a figyelmet valamire. Másrészt a festmény közepén, ahol a sárga út van, kriksz-krakszokat is látunk. Próbáljuk megtalálni a padlón is. A fény ellentéte a sötét. A fényes út ellentéte egy sötét út. A terem peremétől, a piros pöttynek megfelelő helytől (az egyik szabálytalan kőlap a padlón itt talán egy árnyalatnyit más színű) a terem közepéig egy kacskaringós sötét út vezet. A peremen sétáljunk el odáig, majd óvatosan menjünk végig a sötét úton középig, a fényes részeket nem érintve. Ha nem hibázunk, megnyílik a továbbvezető út. A fa nagyon lassan növekszik, heteknek, hónapoknak kell eltelnie, amíg meglátjuk (nyilván az eredeti végtelen online játékhoz készült). Kis csalással megnöveszthetjük. Lépjünk ki a játékból és állítsuk előre a Windowsban a dátumot pár hónappal. Lépjünk be ismét Uruba és nézzük meg a változást Relton. Ezután NE felejtsünk azonnal ismét kilépni és visszaállítani a rendszer időt! Olyan képet keressünk, amin látszik a
Kadisht szimbolizáló fa jele.
A galéria ötödik képe kell, amelyik a
háromrészes első képpel szemben van.


A fa szimbólumát látjuk fent, valamint kis jóakarattal alatta azt, hogy kapcsoljuk be a felülről jövő fényt, majd kapcsoljuk ki.
Kapcsoljuk be a fényt és várjunk néhány percet, tegyünk odakint egy sétát, keressük meg a Yeesha vásznat, ha még nem lenne meg. Visszatérve kapcsoljuk ki a fényt. A padló ekkor kékeszöld fényben halványan izzik, fluoreszkál, s a lapok mintája is megváltozott. Figyeljük meg, hogy több kövön is a Kadish faszimbólum látszik (kis variációkkal), ezek egy folyamatos ösvényt alkotnak. A kezdet a jobboldali bejáratnál van. Haladjunk végig az ösvényen, csak a fa jelű hatszögekre lépve. Mikor a túlsó végére értünk, az utolsó lap liftté változik és lesüllyed. A piramis külső falához van erősítve, egy
könnyen elnézhető beugróban.
Kezdjük a leghátsóval. A létrák segítenek
eldönteni, hogy a többit milyen magasra
emeljük.
A karokat ennyiszer húzzuk meg: 0,1,3,4 Írjuk össze a piros, fehér, zöld és kék számokat és
alkalmazzuk a kadishi fordított logikát - az kell, ami nincs
piros: 2,3,4 és hiányzik az 1
fehér: 1,2,3 és hiányzik a 4
zöld: 2,3,4 és hiányzik az 1
kék: 1,3,4 és hiányzik az 2

Nyilván a kék a jobboldali kar (a leghátsó oszlop) és kétszer kell meghúzni s.í.t. A megoldás: 1, 4, 1, 2
1 - 2,3,4,6   hiányzik: 1,5
2 - 6,4,5,6   hiányzik: 1,2,3
3 - 5,2,6,6   hiányzik: 2,3,4
4 - 1,6,5,3   hiányzik: 4,5
5 - 3,1,4,5   hiányzik: 2,6
6 - 5,4,3,2   hiányzik: 1,6
A hiányzó számok mondják meg, hogy az adott helyről, gombról hova kell ugrani. Viszont mindenütt több lehetőség van - a nem lehetséges, nonszenz számokat ki kell húzni. Az egyestől (bal szélső gomb) kell indulni. (Feltételezzük persze hogy minden gombot egyszer és csak egyszer kell megnyomni).
Az egyes helyen az 1 nem jó, hiszen saját magára mutat. A következő nyilván az ötös.
Az ötöstől vagy a 6-ra mehetünk vagy a 2-re. A 6 nem lehet jó, mert az vagy a már megnyomott 1-re mutat, vagy saját magára. Menjünk tehát a 2-re.
A kettesnél az 1 és 2 nyilván már nem lehet, menjünk a 3-ra.
A hármasnál a 2 és 3 szintén már nem lehet, marad a 4.
A négyesnél egyik sem jó, marad tehát következőnek és utolsónak az eddig még nem használt hatos.

A helyes sorrend tehát balról kezdve: 1,5,2,3,4,6
Érintsük meg a kéz jelét. Ugorjunk le bátran a csillagok közé...