Uru fontosabb füzetei, naplói, beszédei magyarul

Uru: Ages Beyond Myst

 

Zandi üdvözlete a sivatagban

Helló, üdvözöllek.

Hát igen. Zandi vagyok. Én még talán nálad is jobban tudom, hogy miért vagy itt (kuncog). Vonzódsz a helyhez, ahogy mások is. Jómagam nem azért vagyok itt, hogy válaszolgassak. Csak némi segítséggel szolgálhatok az induláshoz. A lány egy üzenetet hagyott a Hasadékban. Hallgasd meg figyelmesen. Kövesd. Találd meg az Utazás darabjait. Aztán lépj be a Fába. Ja, és gyere vissza, ha még segítségre lenne szükséged.

 

Atrus levele a hasadékban

(A levél Anna (Ti'ana) egykori hálószobájában található.)

Legdrágább Yeeshánk!

Tudjuk jól, hogy a jövőbe sem Író, sem a Teremtő nem láthat bele, de az álmok azt mondják, hogy D'ni valamikor ismét naggyá lesz. A D'ni után kutatók csak érkeznek egyre a sivatagból, megnevezhetetlen érzéseiket ők maguk sem értik.

De az álom egy sivatagi madárról is szól, kinek ereje majd megszövi D'ni új jövőjét. Tartunk egy ekkora erőtől, mert az átformálja az embert.

Yeesha, sivatagi madarunk, kutatásaid egyre távolabb és távolabb hajtanak tőlünk. Remélem, hogy amit találsz, az majd ismét közelebb fog hozni.

- Apád Atrus

(Pirossal beleírva a levélbe)

Ők fogják nekem idehozni a legalsóbbakat
Lehetetlen
A teher most már az enyém
Amit találtam vissza kell szolgáltatni

 

Yeesha üdvözlőbeszéde a hasadékban

Shorah. Rekooahn treCleft preniv legloen b'rem... Ó persze, ez d'niul van, nem értheted. Ismét folyik a víz a Hasadékban. Már oly régóta kiszáradt. Ömlik be a víz a sivatagból. Közeledik a vihar.

Hallottál már a Városról? A Városról odalent a mélyben, az ősi Ururól? Azokról, akik világokat tudtak írni a hatalmukkal? Hosszú évezredeken át virágzott a Város, vigyázta a felszín alatt a titkot, vigyázta a hatalmat, vigyázta a Korokat. Mindig őrködött. Büszke és öntelt lett a Város, aztán meghalt.

A víz arra folyik, amerre akar. Bár szabadon és saját maga keresi az útját, de mindig lefelé folyik. Csak lefelé.

D'ni, a Korok Városa meghalt. De most újfent lélegzik. Várakozik. Egyesek odatartanak már, de neked meg kell találnod az Utat. Olyan, mint egy bonyolult falikárpit, felfoghatatlanul komplex, ráadásul most szétfoszlott. Megmutatjuk neked a darabjait, a kárpit darabjait, a vásznakat. Találd meg őket. Hetet. Hetet minden Korban, hetet itt a sivatagban. Vedd ezt úgy, mint egy feladatot. Nem, úgy mint egy felkérést.

Imádkozz.

A víz lefelé folyik, összegyűlik egy medencében és végül eljut a gyökerekhez. És a fa ismét növekedni kezd. Én Yeesha vagyok. A szüleim hoztak erre a helyre. Mi pedig téged.

 

Yeesha könyve a próféciákkal és a Korok nevével

TELEDAHN

Sötétben rejtőzik valaki
igaza, lent a mélyben. Bár a
fény leleplez, de csak azoknak
kik azt látni akarják.

Regeltavok, Oorpah mondásai
9. könyv, 221. rész, 29. szakasz

 

GAHREESEN

Biztonság és romlás rejtőzik
szabályaikban, mit az önhittek
kiagyaltak. Bűnös ki követi azt
s erényt nyer tagadója.

Regeltavok, Oorpah mondásai
12. könyv, 32. rész, 134. szakasz

 
KADISH TOLESA

Csak ő ki a mélyben rejtőzik
mutatja meg magát, ő az igaz.
Csal a felszín. Nézz mélyre, tűnődj,
s lásd meg mi rejtve van.

Regeltavok, Oorpah mondásai
9. könyv, 221. rész, 77. szakasz

 

EDER KEMO és EDER GIRA

Ha mindent elvesznek valakitől,
reménye csak az mit neki adnak.
S ha kapott, azáltal mindketten
kiegyenlítettek.

Regeltavok, Oorpah mondásai
2. könyv, 1071. rész, 54. szakasz

 

Yeesha beszédei a Bahro-barlangban
 

(A négy beszéd az alábbi sorrendben hangzik el, függetlenül attól, hogy milyen sorrendben fejezed be az alap Korokat. Így Yeesha olyasmikre is utalhat, amikkel csak később találkozol.)

 

* * * * *
 

Elkezdődött hát az utazásod. Nem is tudod elképzelni, hogy ezek a kis apróságok mennyire befolyásolhatják a jövőt, de valamikor majd meglátod; majd ha visszatérsz. Engem sok út vezetett erre a helyre. Dédanyám útja, aki a pusztulást hozta. Nagyapám útja, aki a gőgöt teremtette újra. Anyám útja, az álmok Írójáé, és apámé, az én drága apámé, aki hordozta mindezeket a terheket. Tudtam, hogy az ilyen nagy utak végén valami nagy célnak kell hevernie. Visszatértem a Hasadékba, hogy megtaláljam. A Hasadék, a sivatagbeli szakadék, seb a Földben, a földalatti dolgokhoz levezető út. Ott volt, ahol a céljaimat véltem megtalálni. Ott volt, ahonnan jöttem, hogy megismerjem D'ni halott földalatti városát. A D'ni mára elenyészett népe évezredekkel ezelőtt érkezett a barlang menedékébe, hogy visszatérjenek az alázatossághoz. Vígaszt és enyhülést találtak a sötétben hitványságukra, akárcsak én. De a fény erősnek látszik a sötétben.

Láttad a rejtett barlangokat és ketreceket? A büszkék és önhittek ott tartották a Legalsóbbakat. A Legalsóbbak csupán állatok voltak, végül is... (sóhajtás) Állatok, akik kapcsolódni tudtak. Munkára vagy játékra lehetett őket fogni, levették a terhet a büszkék válláról, kitöltötték a szabad idejüket. A D'ni nagy nyugalmában szép lassan elvette az életüket, mert a büszkék alkották a szabályokat. Nem ez volt az első gyalázatos tett D'ni történelmében. A történelem suttog ilyenekről. Mint Vatuka a Korok Ura, vagy Asemlef király. S még itt ebben a Korban is, talán nem is az utolsó eset.

Ami pedig az oszlopokat illeti. Ez a négy oszlop itt körben a bahrok lényegét tartalmazza. Magaddal kell vinned ezeket. Gazdagságot fognak hozni Reltora, a te Korodra, a Felhők közti Szigetre. Relto azonban csak rövid ideig lesz az őrzőhelyük.

 

* * * * *
 

Shorah. Béke legyen veled, a Legalsóbbak hordozójával. Az úton hét újabb Vászonnal jutottál előrébb.

Elcsábultam, míg D'niban voltam. Szerény sötétségem csak rövid ideig tartott, mielőtt még annak fényében sütkérezhettem, hogy mire vagyok képes, miket tudok írni. A tehetségem az én utam. Apám tudása és anyám álmai lyukat vágtak a sötétségbe. A gyengeségbe. Tisztában voltam az erőmmel és büszke voltam rá. Egész világok hevertek az ujjaim hegyénél. Ugyanígy történt D'nival is, ugyanaz a kör. A fény utat nyit a sötétségben. Elveszi, használja, megtartja. D'ni a hatalmát ezekből a könyvekből merítette, amiket te most utazásra használsz. A Teremtő adományai voltak. A Korok, amiket meglátogatsz az ő Koraik voltak. Rendkívüli helyek, amelyek életeket adtak és életeket vettek el. Beborította őket az árnyék, a fény árnyéka, mert megvilágosodásukban saját magukat jobbnak tekintették, jobbnak, mint a Legalsóbbak. És ezért sajnáltuk őket. Érzed D'ni jelenlétét itt? Megérintetted mindazt, ami maradt belőle, büszkeségük és erejük maradékát?

Sok régi történetből tanulhattak volna a d'niak, de nem hallgatták meg őket. A Tuit Tengeréről szóló régi mondák, vagy Shomat királynak és a bátyjainak a története a kertekről és halálokról. De igazából senki sem figyelt oda ezekre a történetekre. A büszkék és önhittek Kert Korai csodaszépek voltak, de a Legalsóbbak nyögték a súlyát. Kemo és Gira jó példái a d'niak játékszereinek. A semmibevett Legalsóbbakat megfosztották otthonaiktól, a Korokat D'ni felélte és semmit sem adott vissza. És amit nem adnak vissza, az elvétetik.

Az írás elfedi, ami a sorok között van. Ezek az Utazások segítenek közéjük lépni. A bahro nép vissza fog térni; ezek az oszlopok jelentik az Utazást. Az oszlopok visszatérése a bahrok visszatérése. Az elvétel, a visszahozás.

 

* * * * *
 

Megint visszatértél, hogy még többet hallhass, visszatértél a harmadik oszlopért. Ez egy érdekes kör, jönni és menni, adni és venni. Vissza kell térned, mert kettészakítottad az egyik Legalsóbbat. Hallottad a kínjait, ne rettenj meg.

Hadd beszéljek neked Kerath királyról, merek rosszat is mondani róla. Egyike volt a legnagyobbb királyoknak, és mégis, ő vetette meg a túlzott önhittség alapjait, mert az ő céhrendszere vált a hatalom és korrupció magjává. A kontrol iránti erőteljes igény; erődök és helyőrségek a hatalom szolgálatában, s hamarosan már ezzel kérkednek. Egyik réteg épül bele a másikba, hogy fenntartsa és megvédje Koraikat és önérzetüket a gyengéktől és legalsóktól. És aztán legbelülről jött az, ami miatt a legtöbb nemzet elvesz. S D'ni hatalmas helyőrségei most üresen állnak.

D'ni népe nem egykönnyen tért vissza. Ők csak elvettek, míg tőlük is elvétetett minden a Nagy Visszatérésben, a Bukásban mely elpusztította őket. D'ni mindössze néhány száz éve esett el. Minden odaveszett. Hasonló volt az én utazásom is. Olyanokat tudtam Írni, melyekről egy d'ni még csak nem is álmodhatott. Az én Írásaim olyan gátakat döntöttek le, amelyeket abszolútnak tekintettek az ezredek során. Megtudtam változtani dolgokat, elmozdítani, irányítani. Többet tudok a szüleimnél, többet tudok mindennél. Bármilyen kihívásra tudok Korokat írni, az Írás Művészetének mestereit is legyőzöm. Minden az enyém lett, ami csak lehetséges. Csak a halál győzhet le ilyen magasságot. Mert ami D'ni és Yeesha számára a halál volt, az hozott engem vissza. Mindenki meghalt. Mindenki, kivéve a Legalsóbbakat. A legalázatosabbakat. A bahrok már halottnak tekintették magukat és így tovább figyelhették D'nit, mindig készen arra, hogy még többet veszítsenek. S most visszatérnek.

 

* * * * *
 

Kadish Céhmester csontjai minden szónál hangosabban beszélnek. Csontjai D'ni csontjai is. Tartotta magát a jó Naygen király tanításához, aki szerint egy jó honpolgár ragaszkodjon a kincseihez. Az a Kadish, akit láttál, már nem adhat vissza, nem térhet vissza, nem távozhat. Ő valaha sokáig D'ni legtehetősebbjei közé tartozott, több volt neki, mint amit felélhetett. Korokat épített, hogy megvédje a vagyonát, s mikor jött a Bukás, bármi másnál jobban ragaszkodott a tulajdonához. És csak a halált pillanthatod meg a kincsestárában. Egy szertelen halált. D'ni képmását.

Az utazás a végéhez ért. Vedd el az utolsó oszlopot. Vedd el, de figyelj mindarra, amit mondtam. A suttogások és mormolások tárják fel az egyszerű igazságokat. Most ott van a kezedben, Relton a bahrok lelke. Ilyen dolgot nem szabad birtokolni. Tedd amit én. Sok mindent tanultam, láttam, korábban lehetetlennek vélt dolgokat megírtam. Láttam igazi kincseket, amiket saját szabályaik kicsinyes kerítése védett. Megtaláltam az értékes aranyat, amelyet a törvények teremtette hegyek temettek maguk alá. Ilyen az én utam is. Visszaadom, amit kaptam. Az elmúlt éveket, a bejárt utat, a kapott tehetséget. Ez nyomaszt engem, a teher, amit Atrustól, apámtól örököltem. Mert mi alakítjuk D'nit, mi formáljuk az eljövendőt. A hatalom és önhittség rombolásától mi sem menthetjük meg az új D'nit, de felkészíthetjük azokat, akik tudni fognak a sorok között is olvasni. A Legalsóbbak visszatérnek. A patak visszatér a hasadékba. Az élet visszatér. A Csillagrés visszatér. A kör bezárul, ha visszaviszed mindazt, amit elvettél. Vissza kell térned.

 

 

Nick levele

(A rövid levél a Dakotah (Tokotah) ház tetején levő DRC irodában található egy Yeesha-vásznon)

 

Ezt ellenőrizzétek. Tudom, hogy a DRC nem szereti, ha ezekhez nyúlkálunk, de van rá egy fogadásom, hogy Watson tudni szeretné, miként kötődnek ezek a kapukhoz.

És ne hagyjátok el. Alig tudtam leszedni a falról, s mikor végre sikerült, eléggé rémisztő volt. A legfurcsább talán az egészben, hogy amikor később visszamentem, az a vászon, amiről ezt a darabot letéptem, ismét ép volt.

-- Nick

 

Dr. Watson levele Matthew-nak

(A levél a Dakotah (Tokotah) ház tetején levő DRC irodában található az írógép mellett)

 

Matthew!


A legutolsó adag iromány, amit küldtél, nagyon érdekes volt. Mivel ilyen jó munkát végeztél, itt a következő lista, amit szétoszthatsz a csapatban. A te dolgod, hogy miként csinálod.

1) Szeretnék több információt a családi életről, ünnepekről stb. Bármi, ami a születéshez, házassághoz, kulturális eseményekhez kötődik. Tudom, hogy elég sok forrásunk van ezekről a dolgokról, de mindez még nagyon jól jönne. A tudományról és technológiáról már sok mindent összegyűjtöttünk, de nem eleget ezeknek az embereknek a személyes életéről.

2) Elég sok ismeretünk van a Céhekről, ezeket azonban jó lenne egybe gyűjteni.

3) D'ni Bukásáról még sok a megtudnivaló. Nem tudom, hogy mennyi kutatási anyaggal segíthetek ebben, de legutóbbi információkat is figyelembe véve ebbe bele kellene ásni magunkat. Azt javaslom, hogy állíts valakit rá csak erre a vonalra.

4) Folytasd tovább a királyokat. Nagy segítség volna egy rövid összefoglalás minden egyes királyról, abban a formában, ahogy a legutóbbiakat csináltad.

5) Még mindig van lefordítani való vallási anyagunk. Ezek lesznek a legnehezebbek, de azt hiszem, hogy ezekből nagyon sok hasznos információt kaphatunk.

6) Van egy halom naplónk a különféle D'ni otthonokból stb... nem is említve a Korokat.

Azt hiszem, ez most több, mint elég. Még egyszer köszönet a csapatnak, nagyszerű munkát végeztek.

-- Dr. Watson

 

Az akváriumszéf használati utasítása

(A papír Douglas Sharper, a "gombabáró" teledahni lakószobájában található az íróasztalon)

 

Fry Man Széf Haven Sorozat

Garancia információ: Köszönjük, hogy megvásárolta a Fry Man Széf Haven III termékünket. Mint az összes többi akváriumunkra, a Haven Széfre is egy év teljeskörű garanciát vállalunk. Kérjük töltse ki a mellékelt regisztrációs kártyát, hogy a garanciális szolgálatot maradéktalanul igénybe vehesse.

A széf elérése: A Haven II modellek esetén az akvárium alsó része a "széf" gombbal érhető el. A széf gomb az akvárium hátoldalán, közvetlenül a szabadalmaztatott "központi etető nyílás" fölött helyezkedik el.

A Haven III és IV modellek esetén a "széf" gomb egybe van építve a fényforrás ki/be kapcsolójával. Ha ön három másodpercnél hosszabb ideig nyomja a kapcsolót, az akvárium alsó fele kinyílik.

A Haven IV modellek tulajdonosainak az akvárium alsó részének leengedése után még egy számkombinációt is be kell állítaniuk a széf kinyitásához. A gyári beállítás a regisztrációs szám utolsó hat számjegye. Ezt a kombinációt természetesen ön bármikor megváltoztathatja, ha követi a külön mellékelt "A kód kombinációjának megváltoztatása" brosúra utasításait.

Az ábrán látható Haven III széf csupán illusztráció. Az ön akváriuma a modelltől függően másképpen is kinézhet. A Fry Man Aquatics and Supply felelőssége az akvárium anyagára, összeszerelésére és biztonságára vonatkozik. A széfben tárolt tárgyakra semmi garanciális igény vagy felelősség nem foganatosítható. © Fry Man Aquatics and Supply. Minden jog fenntartva.

 

Marie Sutherland levele

(A rövid levél Douglas Sharper, a "gombabáró" városi irodájában található az íróasztalon)

Dr. Watson!

Nagy probléma. A ház Nolobenen NEM üres, ahogy korábban gondoltuk. Találkoztam ma ott valakivel. A d'ni nyelvtudásom nem valami fényes, de azért elbeszélgettem vele. Hát igen, egy d'ni, és ahogy gondoltuk, sokat tud a teremtményekről. NAGYON sokat.

Amilyen gyorsan csak lehet, megbeszélést kell tartanunk.

-- Marie

 

Dr. Sharper 1997-2003 közötti naplója

(A napló Douglas Sharper avagy a "gombabáró" városi irodájában található az íróasztalon)

 

11.14.97 - Úgy tűnik, hozzájárultak ahhoz, hogy én "irányítsam" Teledahnt. Ideje elkezdeni egy naplót. Hivatalosan is.

11.17.97 - Talán mégse. Kodama ma betoppant, felülvizsgálatot tartott szokásos arrogáns stílusában. Micsoda tréfa.

11.24.97 - Most meg Watson fordulója. Úgy tett, mint aki csak cseverészik, de bizton állíthatom, hogy körülnézett, azt vizsgálta, hogy mennyire haladtam, vagy talán, hogy mennyire vagyok megbízható. Hozzá kell szoknom az ilyesmihez.

11.25.97 - Ideje továbblépni. A DRC nem igen fog megváltozni egyhamar.

12.15.97 - Kellemes karácsonyt. Felmegyek néhány hónapra. Elég volt a sok előírásból egyelőre.

1.29.98 - Hurrá a Broncosnak. A Patriots is ott lehetne. A hülye Steelers.[1] Oké, Teledahn talán elfelejteti mindezt.

2.15.98 - Azt hiszem, szükségem lesz végül Watsonra. Találtam egy csomó naplót és feljegyzést odafent, amiket le kellene fordítani. Azt hiszem, Watson kölcsönadhatná az egyik asszisztensét (Sam), hogy kisegítsen.

3.1.98 - Hát láttam már Samnél gyorsabb fordítót is. Talán még hozzá sem fogott. Kodama ma ismét erre járt.

3.3.98 - Ma találtunk valamit. Valamilyen állat. Hagyjuk békén most a történelmet egy időre, mert ismét látnom kell.

3.7.98 - Ma ismét láttam. Hú, micsoda szépség!

3.9.98 - Nagyon érzékeny a hangokra. Úgy megriad, akár egy antilop. Vagy jó negyven lábnyira becsülöm. Mint egy gyilkos bálna kemény kagylóhéjban.

3.25.98 - A leányzó ismét felbukkant. Láttam, ahogy eszik. Szereti a flappancsokat. Azokon él. A méretéhez képest nagyon fürge és agilis, egész meglepődtem. A flappancsoknak persze nincs valami sok esze. Amiket nem fogyasztott el, azok hamarosan visszatértek a helyükre és várták őkelme újbóli felbukkanását.

Úgy néz ki, hogy ezt a Teledahnt 8990-ben írták D'ni egyik Lordja számára. Az Élelmezők Céhe. A 250. születésnapjára ajándék. Ha én egyszer 250 éves leszek, jobb ajándékot várok majd el, mint ez a hely itt!

4.5.98 - Samnak megint sok a dolga. Azért lefordított nekem egy pár dolgot. A gombákat valószínűleg valami inyencséghez használták. Bár hogy őszinte legyek, nem biztos, hogy Sam jól értette. Nem sok értelme van, legalábbis ahhoz képest, amit látok.

4.7.98 - Watson azt mondta, hogy Samnak túl sok egyéb dolga van, mintsem hogy nekem segíthessen. Meg kell tanulnom a nyelvet magam is, vagy valaki mást kell segítségül hívni.

4.8.98 - Egész nap figyeltem. Egyértelműen a partközeli flappancsokat fogyasztotta. Meg gombát is.

4.15.98 - Gombát aztán eszik. Figyeltem, ahogy ma egyet teljesen szétcincált. Az egészet ledöntötte és eszegette egy ideig, amíg valami elriasztotta.

4.17.98 - A gomba odalett, valószínűleg elsüllyedt. Kodama ma ismét eljött, örültem, hogy a leányzó ma nem mutatkozott. Ő hiányzik a legkevésbé.

5.14.98 - 1. A flappancsok szertik a spórákat. 2. A teremtmény szereti a flappancsokat. 3. A hangos zajok elijesztik. Ha működnek a gépek, akkor elmegy. Én most egy hétig nem leszek itt. Megpróbáljuk a gátat leengedni, mielőtt még elmennék. Meglátjuk, idemerészkedik-e, míg én odaleszek.

5.20.98 - A gát lent van. Meglátjuk, mi történik, mire visszajövök. Remélhetőleg marad még gomba.

8.12.98 - Három gomba dőlt le. Azt hiszem, mindegyik ugyanahhoz a fajtához tartozott. A leányzó ma a lagúnában volt. Azt hiszem, elintézhettem volna, de most még nem. A DRC dührohamot kapna. Talán még ki is hajítanának vagy hasonló. A teremtmény egyértelműen levegőt lélegzik, hallani lehetett ma. A felszínen aludt. Kodama odáig követett és a frász lelte ki tőle. Felébredt és elhúzta a csíkot. Kodama eddig még nem látta.

Valami új fickó d'niul tanul és velem akar dolgozni. Meglátjuk.

8.28.98 - Néhány újabb ember érkezett le. Valami játékkészítő cégnek a csapata volt mostanában itt, elég nagy felhajtás volt. Találkoztam néhányukkal, rendes fickók.

9.15.98 - Már egy teljes hónapja nem láttam a leányzót. Dolgoznom kell az itteni berendezésekkel, nem várhatok örökké és a DRC is rám szállt. Mintha az övéké lenne ez a hely.

10.1.98 - A torony már majdnem működőképes. Kell még néhány szerszám a felszínről. Shroomie-nak nincs nyoma. Találkoztam az új fiúval is. Nick. Rendes gyerek. Értelmes valaki, gyorsan ragad rá a d'ni. Szünet nélkül hajtja, de adtam neki némi anyagot, hogy közben azt is tanulmányozza.

11.5.98 - Gyors utazás fel és vissza. A torony működik. Nick végzett némi fordítással, ami tökéletesen passzol a régi anyaggal. Most már az új anyagon dolgozik. Torony, energia és hasonlók.

11.14.98 - Egy nagy rakás gubanc ez a sok szállítóbödön. Meg a lift is. Találtunk egyfajta szivattyúkat is, amivel a vizet eltávolíthatjuk. De azt hiszem, most már várhat mindez. Megyek fel szabadságra, a szezon végét is még elkaphatom. Hétfő estére jegyek a Miami elleni meccsre. A Patriots még mindig a döntőkbejutásért hajt.

1.7.99 - A Patriots kiesett. Nick a vártnál sokkal jobban szerepel. Úgy tűnik, kivehetjük a fordítást a DRC kezéből. Kodamával és Engberggel volt némi rossz tapasztalatom. Tökéletes.

Nyilvánvalóan Hinashé volt a Kor tíz évig. A halála után Teledahn az Élelmezők Céhére maradt és ők állították be azokat a berendezéseket, amikkel ma én is dolgozom. A fordítások egy része határozottasn segített. Azt hiszem, hogy be tudjuk indítani a szivattyút. Bár nem víznek szánták eredetileg, de azt hiszem, a vizet is ki tudja szívni.

Nick azt mondja, hogy sok minden van egy bizonyos Ventus nevű Céhkapitányról, aki évekig irányította a hely iparosítását. Nyilván egész jó munkát végzett. Nick még mindig erről olvas.

Shroomie nyomok, bár már régóta nem láttam és nincs szándékomban leállítani a gépeket most. A Nick által olvasott anyagban nincs említés róla.

2.4.99 - A szivattyú működik, de a vizet még otthagyom. Nagyon jó módszer a túlsó oldal védelmére. Legalábbis amíg rájövök, hogy mire használták. Ezt most már Nick feladata. Én már tudom, hogy mit gondoljak.

Úgy látszik, hogy Ventus ötlete volt a gát megépítése, hogy Shroomie-t távoltartsák. Nem szerették, ahogy a gombát ette. Jó ötlet.

2.6.99 - Ventus talán nem is tett olyan jót. Szétrombolta a helyet. Őmiatta lett a hely olyan, amilyennek ma látszik. Ez megmagyarázza a különbséget a régebben írtakhoz képest.

Úgy tűnik, hogy a helyet elárverezték, s ezzel vége is a hivatalos iratoknak. Nick ezeket akár el is mondhatja a DRC-nek. Nem bánom.

2.8.99 - Megmutattam Nicknek néhány "titkos" iratot. Majdnem biztos, hogy megbízhatok benne. A hivatalos iratokat átadta Watsonnak meg a többieknek, ezeket az extrafordításokat meg hajlandó sutyiban csinálni. Rendes ember.

3.1.99 - Idejött ma Watson, Kodama és Sutherland. Előre meg volt szervezve, úgyhogy nem láttak meg olyasmit, amit nem kellett volna. Úgy tűnt, hogy elégedettek a munkámmal, bár az őrületbe kergetnek vele, hogy a továbbiakban is ellenőrizni akarnak. Azt mondták, hogy szeretnék ha a Kor aránylag hamar készen állna a látogatók fogadására. Nem egészen értem, hogy miért kellene bárkit is hagyni idejönni, de hát végül is miért ne. A saját területeim azért megmaradnak.

3.4.99 - Nagy vitám volt ma Watsonnal. Nagyon feldúlta, hogy miért nem osztottam meg vele mindent, amit Nick lefordított. Félreértés, de azért örülök, hogy Nick tartotta a száját a többiről. Ettől függetlenül ki nem állhatom a szőrszálhasogatásaikat.

Irány a felszín egy hosszú utazásra. Visszamegyek Afrikába a fiúkkal. Nem tudom, mikorra jövök ismét vissza.

Nick tudja, hogyan kell a dolgokat csendben tartani. Mindent úgy állítottam be, hogy Shroomie visszatérhessen. Néhány újdonságot is le akarnék hozni. Viszontlátásra, ezuttal azt hiszem, elég sokára.

2.15.00 - Ismét Teledahnon. A felszíni utam több gondolatot is ébresztett, amiket terveznék itt majd ki is próbálni. Egy megbeszélésre Engberggel is hamarosan sort kell keríteni.

Nick egy halom fordítással végzett. Igyekszem ezeket kipróbálni és összegezni,amennyire csak bírom. És ha még emlékeznék is rájuk...

A hely egy Manesmo nevű alaké volt. Nyilvánvalóan olcsón szerezte meg valahonnan. Ismét nekilátott a spórák begyűjtésének - úgy tűnik, hogy a Kor idővel regenerálta magát. Egy kenyérfélét készítettek nyilván, ugyan azt az ínyencséget, amiért már korábban is rajongtak a d'niak. Rendes adag pénzt kereshetett vele.

Azonban sötét ügyletekkel is foglalkozott. Rabszolgakereskedelem. Biztos vagyok benne, hogy Watson alaposan meglepődne, ha megtudná. Az ő drága D'nija. Hogy hová kerültek el innen, azt ki nem találhatjuk. De magyarázatul szolgál a ketrecekre és a hely egész rejtett részére. A Felügyelők előli eltitkolásra, gondolom.

Találtunk Shroomie-ra vonatkozó említésekeet is. Manesmo elég gyakran látta. Megtalálták még a leányzó fészkét is. Holnap én is arra veszem az irányt, hogy meglássam.

Ami magát Shroomie-t illete, itt járt, bár akkor nem, mikor megérkeztem. Eltűnt néhány gomba és leszakította az egyik hátrafelé vezető járdát. Ki kell javítanunk.

2.17.00 - Nincs fészek. Csak a maradványai, nyilván már régen járhatott arra. Mint ma kiderült, ez a hely sokkal nagyobb, mint eredetileg gondoltam.

3.3.00 - A DRC egész komolyan veszi, hogy embereket enged le ide. Átköltöztek a Szigetre és megpróbálják a város egyes részeit megnyitni a látogatók előtt. A főhadiszállást is egy ottani épületbe költöztetik. Azt hiszem, nekem is komolyan kell venni a dolgot. Csak a bajom gyűlik velük, ha nem teszem. Vissza a gépekhez.

4.15.00 - A kocsikkal mindenféle bajom van. Ahogy ezzel a nevetséges lifttel is, és nem tudom, hogy miért. Kell egy gyors utat tennem a felszínre. Alkatrészek.

5.23.00 - Itt vagyok az alkatrészekkel. Nick rájött, hogy a rabszolgákat egy Rebek nevű helyre vitték. Sose hallottam még róla. Holnap majd megkérdezem Watsont.

5.25.00 - Watson már hallott róla. Azt mondta, hogy jártak már Rebeken. Megkérdezte, hogy én honnan ismerem a helyet, s akkor rájöttem, hogy hibáztam. Azt mondtam, hogy Nick mondta nekem. Szerencsére később Nick elmondta, hogy korábban hivatalosan is fordított már valamit arról a Korról. Szerencsém volt. De óvatosabbnak kell lennem.

5.28.00 - Találtam ma egy új könyvet. Egy nagyon különleges könyvet.

6.15.00 - A kocsik működnek. Hogy miért kell, hogy működjenek, azt nem tudom, de a DRC nyilván eredeti állapotába szeretné ezt a helyet visszaállítnai. A kocsik tehát működnek.

7.2.00 - A liftek működnek. Végre. Nick azt mondja, hogy ez a Rebek Kor elragadó volt, de aztán őt leállították róla. Az innen származó rabszolgákkal játszadoztak ott. Valamiféle vadászatot. Nem mintha odalennék az emberekre való vadászatért, de maga a játék mulatságosnak tűnt. Kétlem, hogy Watson túl gyorsan el akarná fogadtatni azt a Kort.

8.2.00 - A DRC 2002-ben tervezi megnyitni ezt a helyet. Persze nem fárasztották magukat azzal, hogy ezt velem is közöljék, de ettől függetlenül igaz. Azon dolgozunk hogy valami világítást csináljunk ide. Olyan érzésem van, hogy hamarosan nőni fog az ellenőrzések száma.

8.10.00 - Watson ma informált a tervekről. A cél 2002. Köszönöm.

8.12.00 - Nick beugrott és szereztünk még némi információt. Úgy tűnik, hogy valami fegyverhez is hozzájutottunk. legalábbis fegyverként is lehet használni.

8.15.00 - A következő hónapra van beütemezve az ellenőrzés.

9.12.00 - A fények működnek. Kocsik. Ajtók. Liftek. Nem tudom, hogy mit akarhatnak még, de biztos vagyok benne, hogy még előjönnek valamivel.

9.15.00 - Ó én balga. Egy egész listám van arról, hogy mi szükséges még ahhoz, hogy ez a hely "biztonságos" legyen. Soha többé nem fogok Kort szerezni ezután. Talán inkább egy városnegyedet.

9.17.0 - Shroomie visszatért. Egész nap figyeltem. Mint derült égből a villám, úgy jött a felismerés, hogy mintha megkedvelt volna. Ez jó. Egy darabig szüneteltetem a munkát.

9.20.00 - Egy kicsit ideges a lány, de nap mint nap visszajön. A gátat nyitva tartom.

9.21.00 - Csapdában van. Felhúztam a gátat, mialatt idebent a flappancsokat ette. Kilövöm. Nyilván sokat tudna kellemetlenkedni, ha akarna. De lőnöm kell. Azelőtt kell megtenni, mielőtt még Kodama feltűnne.

9.22.0 - Elkaptam. Itt az idő egy felszíni útra a fontosabb darabokkal. A maradékot elsüllyesztem.

10.30.00 - A fajárdákat kijavítottuk. A korlátok a helyükön vannak. A DRC követelményeinek listájáról legalább ezek. Ha a hely nem biztonságos, nem tudom mi lesz. Holnap lesz az ellenőrzés.

Nick még egy adag fordítással betoppant. Úgy tűnik, hogy közvetlenül a Bukás előtt nagyban vizsgálták az illegális tevékenységet, de úgy látszik, hogy semmit sem találtak.

11.1.00 - Az ellenőrzés ragyogóan ment. Azt hiszem, hogy a hely már biztonságos. Irány a felszín, a cél még több szerszám, futball és szabadság.

2.1.01 - Megint egy elrontott elődöntő. Ó istenem. A dolgok eléggé nyomasztóak itt lent. Egy év még az első látogatókig, de máris kezdődik. Marie Sutherland ugrott be ma. Helyes nő. Jól elbeszélgettünk.

2.5.01 - A városban segédkezem most, Teledahnban nincs sok tennivaló. Hol itt, hol ott kell rendet rakni. Karbantartás. Talán szerzek néhány jópontot Watsonnál, hogy itt segédkezem. Mindenesetre élvezem a Sutherlanddal együtt töltött időt.

3.3.01 - Még több munka a városban. Nem sok minden történik.

4.7.01 - Nick szerzett ma nekem egy extra Teledahn könyvet. Rendes gyerek.

5.12.01 - Shroomie visszajött! Nyilván nem ugyanaz, mindenesetre van egy új leányzónk. Csodálatos. Kíváncsi vagyok, hogy hányan lehetnek mostanság? Azt hiszem, hogy valamelyik következő hónapra be kell terveznem egy újabb utazást.

5.23.01 - Az út sikeres volt. Csodálatos. Szép számmal vannak odakint ezek a teremtmények. Függ talán az évszaktól is. Azokon a vizeken, ahol már korábban is jártam, egy egész csorda volt belőlük. És egy nagyobb példány is. Nem vagyok biztos benne, de ezek mintha fiatalabbak lennének. A nagyobbik lény abszolút elképesztő volt. Még sose láttam hozzá foghatót egyik régebbi vadászatomon sem. Igazából egy kicsit be is ijedtem. Akár egészben is lenyelhette volna a csónakomat. Ha csak egy kis darabját is hazavihetném... de ezt még alaposan át kell gondolni.

6.1.01 - Vissza a munkához. Egy puskaféleséget szerelek éppen fel a dokkoknál. azt hiszem, hogy egyfajta d'ni bányaberendezés. Mindegy, a DRC egy emberként akarja, hogy állítsuk be. Furcsa.

6.30.01 - A puska a helyén van. Nem működik, de a helyén van. Laxmannak még lesz dolga vele, amíg működni vagy egyet lőni fog. Nem ismerjük eléggé ezt a fajta d'ni technológiát.

7.5.01 - Több munka a városban, kevesebb Teledahnon. A ketrecek és a nagyobbik gomba rendbe lett téve. A ládák egy részét felvittük a lépcsők tetejére. Azt hiszem, ideje egy újabb felszíni utat tervbe venni. Marie is fel akar menni.

10.12.01 - Az utunk nyilvánvaló okok miatt egy kissé tovább tartott, mint gondoltam. Szörnyű tragédia. Örülök, hogy itt van D'ni. Egyfajta kikapcsolódás.

10.14.01 - Hoztam le egy akváriumot. Illetve az első felét. Látni akarom, hogy megtudhatunk-e még valamit ezekről a flappancsokról. Hozok vizet és néhány fiatal példányt a tóbol. Meglátjuk.

10.21.01 - Gyorsan növekszik a feszültség. Még néhány hónap van hátra, amíg a tervek szerint lehoznak néhány látogatót. Az egyik Társaságot szedik rendbe az új embereknek. Érdekes.

11.2.01 - Viktor valamiféle kommunikációs berendezést talált ezen a héten. KI-nek nevezték el. El kell ismernem, hogy nagyon érdekes egy szerkezet. Viktor úgy látszik, nagyon ismeri a szerkentyűit. Beszéltem Engberggel is az egyik városi épület miatt. Meglátjuk.

11.3.01 - Viktor már jó ideje nem boldogul a puskával. Igazából a DRC most azt akarja, hogy tüntessük el. Felőlem.

11.5.01 - Találtunk egy újabb könyvet ma. Talán megvan már a városi helyem is. Nagyszerű a kilátás. Néhány dolgot odaviszek. Elviszek az útból pár dolgot. Örülök, hogy végül is a drágábbik akváriumot vettem meg.

11.22.01 - Hírek a felszínről. A Patriotsnak nem megy valami jól, én pedig nem hiszem, hogy hazamennék a mostani szabadság alatt. Itt fogok segédkezni. Teledahn stabilnak tűnik, Kodama pedig megkért, hogy vessek egy pillantást egy másik Korra is és segítsek nekik. Érdekes helynek tűnik. Ahnonay vagy valami hasonló. Miért ne?

12.12.01 - Különös egy hely. Sok munkát igényel, de jó lesz. Azt hiszem, a felszín felé veszem az irányt. Watson rendelkezett így. Marie ismét csatlakozik hozzám.

2.10.02 - Nem volt szándékomban ennyi ideig elmaradni, de ki gondolta volna, hogy a Patriots nyeri a Super Bowl bajnokságot. Nem hiszem, hogy Watson túl boldog lenne, de sebaj. A látogatók lent vannak, én meg nem voltam itt, hogy láthassam őket.

2.16.02 - A DRC azt akarja, hogy ismét menjek végig Teledahnon, bár nem nagyon tudom, miért. A hely már hónapok óta rendben van. Jellemző rájuk. Tudhattam volna.

2.17.02 - Az új Shroomi teremtmény egész boldognak látszik itt. Elrohan a gépek megjelentekor, de aztán rendszerint visszajön. Általában lent hagyom a gátat.

2.23.02 - A KI-k ragyogóan működnek. Elragadó szerkentyűk. Eddig még nam találkotam egy új látogatóval sem. Watson azt mondja, hogy ezt nem is akarja. Tipikus bürokrata nonszenz.

3.1.02 - Készen állnak a Sziget megnyitására. Elismerem, én is izgatott vagyok az emberek látogatása miatt. Szeretném, ha Teledahnra is eljönnének, de a DRC ragaszkodik hozzá, hogy a Kor még nem áll készen. Nem egészen értem, mit akarhatnának még.

3.20.02 - Új látogatócsoport érkezik. A DRC nagyon körüludvarolja őket. Felhatalmazott kutatók.

3.27.02 - Megint élveztem a beszélgetést Robynnal és Randdal. Ragyogó fickók. Már rég nem láttam őket. Az újonnan jött felhatalmazott kutatók láthatólag jól érzik magukat.

4.5.02 - Érdekes. A DRC tájékoztatása szerint a helyreállítások elsődleges prioritást kapnak ebben a hónapban. Még több gyűlés és még több ellenőrzés, pedig a Kor már hónapok óta készen áll. Ha ettől jobban érzik magukat... Nyugtázták, hogy én találtam meg azt a könyvet. Nem is vártam ezt tőlük.

Egy másik értesítés szerint minden gyűlést ezután a Tokotahban tartanak. Nem is kérhettem volna többet.

4.20.02 - Tehát megnyitották a nagyközönségnek! Shroomie itt volt éppen és ki kellett találnom valamit, hogy elhalasszák az utat. Ha meglátták volna a berendezést - meg kell egy részétől szabadulni. Ha a DRC itt járt volna ma, rosszul járhattunk volna.

4.25.02 - Ötödik szintű engedély. Mi a manót jelent ez?

5.12.02 - Simpson egy különös kőröl beszélt nekem, úgyhogy ki is próbáltam. Meg akarom tartani magamnak, itt helyben. Nem igazán érdekel, hogy mit szólna ehhez a DRC:

5.07.02 - Nincs kő. Egyszerűen eltűnt az irodámból. Hol van Simpson?

5.20.02 - Visszakaptam a követ. Simpson azt állítja, hogy visszakerült ugyanoda, ahonnan elhozta. Ettől függetlenül ez alkalommal egy biztosabb helyre teszem.

5.25.02 - Ötödik szintű engedélyezés. Az elmúlt hónapra nagyon mérges vagyok. Készen álltam rá, hogy bedobjam a törülközőt és felfelé vegyem az útamat. Teljesen nevetséges már, amit csinálnak. A biztonsági követelmények. Kéne már valakinek valamit csinálnia, mielőtt még egy mindent átfogó kormányt alakítanak meg itt lent. Meg azok a topikok a fórumokon. A DRC titokban Zandira gyanakszik. Jó kis ügy.

A kő ismét eltűnt. De hogyan?

5.30.02 - Utolsó alkalom a kővel. Még biztosabb helyet próbálok találni.

6.03.02 - Megint odalett.

6.07.02 - Megint nálam van a kő. Simpson azt mondja, többé már nem tudja elhozni. Úgyhogy még egy dolgot kipróbálok. Gyomorforgatóak ezek a teremtmények.

6.18.02 - Mulatságos dolog az embereket figyelni. Lehet, hogy megérte ez az egész?

6.20.02 - A kő ezalkalommal nem ment el sehová. Azt hiszem, félnek a függő szikláktól. Érdekes.

7.11.02 - Micsoda meglepetés, Rebeket elfektették. Már hónapok óta előre láttam.

7.23.02 - Ez aztán tetszik. Teljesen kiborította őket a Zandival való viszálykodás. Pompás. Nem rossz. Természetesen egy szóval sem említették nekem. Biztos vagyok benne, hogy nincs is szándékukban.

8.26.02 - A DRC nagy gyűlést tart a hét végén. Nem tudják, mit tegyenek Zandival és ez az őrületbe kergeti őket. Azt hiszik, hogy csak rosszabb lehet. Remélem, hogy így is van.

9.3.02 - Kodama fogadni akar a felszíni játékokra? Ki gondolta volna. Megszerzem a pénzét.

Egy kalandos bejegyzés. Nick elvitt minket ma Rebekre. Elragadó hely. Több időt is eltöltöttem volna ott, de sietnünk kellett. Nick azt mondja, hogy van egy új Kor is lényekkel. Szeretnék eljutni oda is, de kétlem, hogy sor kerülhetne rá. A DRC már torkig van már ezzel a Zandi üggyel. Én az ő oldalán állok, de remélem, hogy ezzel nem fognak rosszabra fordulni a dolgok.

9.07.02 - Zandi a maga oldalára állítja őket. Bárcsak leírhatnám Kodamát. Ohó. Ez a kedvemre van. Bár láthatnám a nyomát a felszínen is. Senki sem vette észre eddig. Azt hiszem ő csinálja. Hah.

9.14.02 - Marie elvesztette. Egy T-ing? Ebben egyetértek Kodamával.

10.14.02 - Kodama elviszi a pénzemet és ezzel az őrületbe kerget. Ha nem láttam volna a tehetségét kirobbanni azokon az megbeszéléseken, akkor most még dühösebb lennék. Mindazonáltal megéri.

11.14.02 - Zandi most már megállíthatatlan. Embereket fog lehozni ide és a DRC már nem tudja megállítani. Furcsamód ez több munkát is jelent. Azt akarom, hogy mindenki számára jól működjön, ezért ahol csak tudok, segítek. Még mindig reménykedem, hogy lesz végre egy emeltyű ahhoz a szerkezethez, már évek óta várok rá.

11.18.02 - Ez a Zandi dolog nagyszerű. A DRC készen fog ugyan állni rá, de ezzel csak Zandi ereje nő. Furcsa dolog, de a DRC részéről még senki sem beszélt velem.

12.01.02 - URU lesz a neve, köszönet Zandinak.

12.24.02 - Karácsony este Teledahnban. Ha megerőltetem a képzeletemet, a hulló spórák úgy néznek ki, akár egy északkeleti hegyi karácsony. Azt hiszem, felfelé veszem az utat az elődöntőkhöz meg az Új Évhez.

1.05.03 - Elődöntők nincsenek, marad az Új Év. Furcsa egy éve lesz ez D'ninak. Egyúttal a újabb alkatrészeit sikerült lehozni az akváriumnak. Azt hiszem már szinte készen is van - ha lesz időm rajta dolgozni.

1.07.03 - Érdekes lesz figyelni Zandit és a DRC-t. Kiváncsi vagyok rá, hogy kinek a kezébe kerül a hatalom.

2.01.03 - Úgy néz ki, hogy megpróbálnak felülkerekedni. Magyarázd el a Zandi sztorit és nálad az előny. Watsonnak meg muszáj volt csoportja néhány olyan tagját győzködnie, akik felém kacsintgattak.

3.15.03 - Korokat nyitottak meg, a látogatók meg jönnek lefelé. Nincs időm a naplómat írni.

4.2.03 - Zárás, nyitás. Nem egészen értem a gondolatmenetet, de a DRC egyértelműen megpróbál készen állni az újonnan érkezők fogadására. Egy nagyobb csoport éppen most érkezett meg s úgy tűnik, simán mennek a dolgok.

5.4.03 - Hallottam, amint egy házról beszéltek kint a Szigeten. Hozzáláttak a helyreállítás első lépéseihez, de még többet kell megtudnom róla. Nick azt mondja, hogy a hely elragadó. Olvasott valami történetet is, hosszút és régit. Beszélni fogok Watsonnal.

5.20.03 - Sugdolóznak egy d'ni túlélőről. A DRC szigorúan bizalmasan kezeli a dolgot, de azért eléggé megbízható az értesülés. Nyilván én leszek az utolsó, akinek szólnak róla, de valami módját kell találnom, hogy találkozzam vele amilyen gyorsan csak lehet.

6.25.03 - Érdekes. Mintha egyre kevesebb ember lenne mostanság a városban. A DRC elég sokat emlegeti, hogy látogatók még nem engedélyezett Korokba is járnak. Enyhén szólva kissé irritálja a dolog őket, és megpróbálnak valami módot találni rá, hogy valahogy ellenőrizhessék. Nem hiszem, hogy ez sikerülne nekik. Érdekes.

Végre sikerült a puskát működésbe hozni. Laxman napról napra egyre jobb. Az a fickó egy zseni. Watson is beugrott megnézni, miként is működik, bár az én szemetem sokkal jobban érdekelte, mint a puska maga. Tipikus DRC.

7.08.03 - Sonya Michaels jelentkezett váratlanul. Egy régi ismerős odefentről, valami újságnak dolgozik Maine-ben. Azt mondja, hogy hosszabb időre lejön. Írni akar.

Watson beállított pár nappal korábban és arra kért, hogy adjunk neveket az itteni vadvilágnak. Nem találják meg ugyanis, hogy a d'niak milyen nevet adtak az állatoknak. Nem hiszem, hogy nagyon el lett volna ragdtatva a "Shroomi"-tól meg a "flappancs"-tól. Az itteni madarakat "buggaró"-nak neveztem el. Azt hiszem, ez utóbbinak köze van a d'ni "nagy"-hoz - legalábbis Nick azt mondta. Nagy bogár. Vajon hogy tetszik nekik?

9.22.03 - Éppen visszatértem egy rövid felszíni látogatásról. A múlt heti philadelphiai Patriot meccsre mentem. Nagyszerű játék volt. Nagyon rászolgáltak az első heti szánalmas szereplés után. És még egy győzelem tegnap. Travis összehozott egy talkozót velem Philadelphiában, elhozta a kis Travist is magával. Jó volt mindkettőjüket látni.

Sonya láthatólag kedveli a létet itt lent. Sőt úgy tűnik, hogy hosszabban is itt lesz, mint ahogy eltervezte, s talán a DRC-nél is dolgozni fog Simponhoz hasonló szerepkörben. Ez jó nekem, sose árt még egy belső hírforrás.

Megpróbálok egy pubot, kocsmát szerezni itt lent. A DRC-nek nyilván vannak új városrészek megnyitásával kapcsolatos hosszú távú tervei, én meg szeretnék a magaménak tudni egy területet. Itt az idő, hogy megint rendesen viselkedjek, aztán meglátjuk, hogy az enyém lehet-e.

10.29.03 - Úgy néz ki, hogy erre hamarosan sor fog kerülni. Nagy előkészületek vannak folyamatban egy új terület megnyitására. Az ellenérveket egyelőre szőnyeg alá seperték, úgyhogy a dolog sínen van. Ha a tömeg megérkezik, ki kell állnom és beszélni hozzájuk. Ez jó alkalom számomra, hogy megalapozzam a népszerűségemet, később már nem lesz rá lehetőség.

A pub jól néz ki. Nagyon jól. A DRC-nek fogalma sincs róla, hogy ott valaha Könyvek is voltak (jó munka, Nick), s úgy tűnik, hagyják, hogy az enyém legyen. Szeretném átalakítani úgy, hogy láthatók legyenek a kedvenc trófeáim. Az se lenne rossz, ha más is helyt kaphatna ott. Át kell még gondolni.

Nem juthatok most el a meccsekhez, ebbe belehalok. Túl sok minden történik most idelent. De ott leszek az elődöntőknél. Beszéltem ma Travisszel, és elmegyünk, bár hol is legyen, bár e pillanatban részemről Boston van tervbe véve.

10.30.03 - Már hivatalosan is az enyém a pub J'Taeriben. Itt az idő ünnepelni, és bebizonyítani, hogy Kodama tévedett.

11.24.03 - Minden felől jönnek az emberek, s azt kell hogy mondjam, rendes emberek. Ügyes emberek. Átlátnak a DRC-n és játékaikon. Legalábbis a legtöbbjük. Nyilvánvalóan idővel majd kialakulnak csoportosulások. Néhányan csakugyan nagy benyomást tettek rám. Dusante, Tweek, Lucas meg mások is. Le kell jegyeznem a nevüket, nem akarom elfelejteni.

Engberg nagyon furcsa újabban. Hallottam a látogatóktól, meg én magam is észrevételeztem. Túl nagy nyomás nehezedik rá. Nem sokat segít, hogy tudja, ezzel is csak rosszabb lesz a DRC-nek.

Megint a Patriots győzött. Semmi meglepetés. Nem kellemes, hogy ide vagyunk szögezve, de ezke most tényleg kritikus idők. Nem mehetek most fel a felszínre.

11.25.03 - Jól alakulnak a dolgok. Ma éjjel egy bizonyos Brian Fiocával és Duskrin D'tahree-val (furcsa egy név) beszélgettem. Idővel akár vezetők is lehetnek. Engberg megint nyafog. Összehívtak egy gyűlést. Remélhetőelg ez nem azt jelenti, hogy odavan a pubom.

11.26.03 - Nagyszerűen elbeszélgettem Brian Fiocával. Jó ember.

11.28.03 - Mi van ezzel a Phillel? Ez az ember felkavaró, de egyúttal intrikus is. A múlt éjjel Kemoban beszélgettem vele egy sort. Valószínűleg egyszerűan csak bolond, de ha odafigyelnek rá, hasznos is lehet. Több embernek kellene meghallgatnia. Belegyezett, hogy ismét találkozzunk. Talán éppen erre van szükségem.

12.01.03 - Talán az év egyik legjobb mérkőzése volt a mostani. Nincs más választásom, mint egy felszíni út a Jaguár meccsére a születésnapomon. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok itt lent.

A DRC nyilván odafigyel Philre, mint ahogy ez is a dolguk. Meg kell hogy mondjam, jól jön ez a figyelemelterelés. Eddig még nem hallottam, hogy Engberg gyűlést akarna összehívni. Jó az időzítés.

12.08.03 - Phil időzítése tökéletes. Amiket most a hét végén mutatott nekem, túltesz minden várakozásomon. Én is bedőlhettem volna a DRC propagandájának. De többé már nem. A DRC nagyon keveset tud D'ni hatalmáról. Szinte viccnek is beillik, hogy Yeesha a kulcs. Ahol ő van, ott van a hatalom is. Vagy Yeesha, vagy a DRC. Erről kell szólnia az üzenetnek és Phil segíteni fog benne. Hallgatni fognak rá az emberek.

12.15.03 - Nem gondoltam, hogy képes leszek elfelejteni, ami odelent történik, de ahogy a ülök a hóban és nézem Poolet, ahogy rohan hogy visszaszerezze az elfogott labdát... Ez a csapat nagyon jó. Nem bírom kivárni az elődöntőket.

Amíg a felszínen voltam, megérett bennem a döntés. Karácsonyra visszamegyek. Közben azt hiszem, hogy kivágok egy fát Relton és feldíszitem vele az irodámat itt.

Meg kell találjam Philt. Már egy ideje nem találkoztam vele és ez nem jó, mégha a meccsek meg is érték.

12.05.03 - Ez alkalommal túl messzire ment a DRC. Az emberek idegei. A háború elkezdődött. Nem vihetik el csak úgy ok nélkül Philt anélkül, hogy ne lenne következménye.

12.19.03 - Szembesítettem őket a következményekkel, most a saját orvosságomat akarják megízleltetni velem. Kodama láthatólag nekifogott a ténykedésnek. Ilyen reakciót vártam. Azért remélem, lesz elég ember az én oldalamon is, ha szükségem lesz rá.

12.28.03 - Micsoda szabadság. Bár idelent teljes az összevisszaság, legalább a felszínen jól állnak a dolgok. Megint a Patriots nyert. Tölthettem egy kis időt Megan, Sean és Brian társaságában is, elmentünk a meccsre. Közben úgy tűnik, hogy idelent a népszerűségem és hihetőségem lefelé vette az irányt.

Phil nyilván meghalt, a DRC legalábbis ezt állitja. Nem tudom, hogy higgyek-e nekik vagy sem, de a bizonyíték nem túl jó. Magam is láttam a kőhalmot. Watson elindult a felszínre, túl zaklatott a maradáshoz. Laxman és Kodama vették át a szerepét. A várost ismét lezárták. Hiábavaló a harcom az egészért. Túl sok, az embereket meg nem érdekli túlzottan. Nem éri meg.

Két hét múlva jönnek az elődöntők. Legalább van valami, amit bizton várhatok.

12.31.03 - Micsoda év volt ez az utolsó! Meg kell hogy mondjam, sose akartam, hogy így alakuljanak a dolgok, bár így visszatekintve nekem talán így volt a legjobb. Watson elment. Valahová. Laxman és Kodama viszik a dolgokat, legalábbis egyelőre, és nem is rosszul. Ők legalább tartanak valahová. Bár nem értek mindig egyet velük, tetszik a vezetésük. Úgy vélem, adok még egy kis időt nekik, aztán megpróbálom a pubomat visszaszerezni.

Az utóbbi időben eléggé csendben voltam, hagytam a dolgokat menni a maguk útján. Talán a meccsek miatt tovább leszek távol, mint egy hétvége.

Bár még nincs ez a füzet egészen tele, itt az idő egy új naplót kezdeni. Hat év elteltével ez tehát az utolsó bejegyzésem. Szinte hihetetlen.

---------

Megjegyzés
[1] Az amerikai futballbajnokság csapatai.

 

A KI leírása

(Ez a füzet Gahreesenben, a kiképzőközpont egyik konferenciatermében található)

 

Alapvető funkciók:

 Mindegyik darabnak egy d'ni 3-as szám van a hátulján... 3 funkció? Minden bizonnyal több, mint 3 alapfunkciójuk van. Mindenesetre névnek megfelelő a "KI".

1) Nexus interfész - A Nexus voltaképpen értelmezi a KI adatait. A KI-k engedélyezik vagy tiltják, hogy mások KI-je milyen Könyvekhez férhet hozzá. Azt hiszem, ezt a Társaságokra is kiterjeszthetjük. A KI-ben definiált Korok nevei megjelennek a Nexusban. Vagy legalábbis kéne...

2) Személyek közötti kommunikáció - Nyilván ez a legfontosabb funkció: hang vagy szöveges összeköttetés más KI használókkal. Koron belül vagy Korok között, mindkettő lehetséges.

3) Fényképek készítése, tárolása és küldése - Egy gombnyomással lehet képeket készíteni és tárolni a megfelelő Korhoz tartozó alkönyvtárban. A képeket át lehet küldeni mások KI-jébe vagy feltölteni egyes kivetítőkbe (a verziótól függően). Úgy tűnik, hogy ezeket egy központi szerver koordinálja - kemény dolog lesz megfejteni.

4) Jegyzetek készítése, tárolása és küldése - ez elég egyszerű. A beírtakat tárolja. Szintén a központi szerver továbbítja az adatokat... KI-->KI vagy KI-->kivetítő.

5) Jelzők - A használó pillanatnyi helyén lehet egy Jelzőt lerakni vagy regisztrálni. Többszintű funkció, még több vizsgálat szükséges. Ezt a tulajdonságát talán felhasználhatnánk a Nagy Nulla probléma megoldásához - érdekes lehet.

6) Ajtók - Itt ebben a Korban még a legegyszerűbb verziójú KI is nyitja az egyes szintű ajtókat. A kettes és hármas szintű ajtókhoz magasabb verziójú KI kell.

A szerkezeteknek jóval több variációja létezik, mint azt kezdetben gondoltuk. A "diszpenzer" legalább öt verziót tud kiadni, lehet, hogy még többet is. Kell lennie valamiféle kontroll vagy követő rendszernek is, de hol?

Az egységekbe épített kivetítő meglepően hatékony és kompakt. A korábbról ismert feneette "térhálós" kompressziót (jobb szó híjján) alkalmazza... ezt meg kell még fejtenünk. Kézfejre simuló nagyenergiájú kivetítő.

 

Jelzők (markerek):

Céljuk: Valószínűleg egyfajta tréning lehetett a Felügyelők számára. A jelzőket ki kellett helyezni és az újoncoknak vagy az alacsonyabb beosztásúaknak végiszaladni a "pályán".

Interfész: A KI háromféleképpen tudja kezelni a jelzőket.

"Felszedés" - miután az összes jelzőt elhelyezték, két csapatnak kell felszedni őket. A KI megjegyzi, hogy a jelzőt melyik csapat szedte fel. A jelzők egy meghatározott idő után tűnnek el, vagy ha mind begyűjtötték őket. A jelzőknek mind ugyanabban a Korban kell lenniük. Kipróbálni: lehet-e a jelzőket alaphelyzetbe visszaállítani?

"Begyűjtés" - ehhez is két csapat kell. A jelzők csak egy előre beállított idő után tünnek el. Felszedéskor nem tűnnek el, de a szerver megjegyzi, hogy éppen melyik csapat "birtokában" van. A jelzőknek mind ugyanabban a Korban kell lenniük.

"Szingli" - csak egy valaki KI-je regisztrálja a jelzőket. A jelzőkhöz szöveg is kapcsolható. Egy-egy összeállítást át lehet küldeni egy másik KI-be is. A jelzőket bármelyik Korban ki lehet helyezni.

Maguk a jelzők ugyanolyannak tűnnek, mint amiket a Nagy Nulla is használ. Meggyőződésem, hogy a technológia is ugyanaz, sőt lehet, hogy a KI-k magával a Nagy Nullával is kommunikálnak és bejelölik a regisztrációs pontokat. Gond csak a Felügyelők jeleival van, nem illenek bele az elméletbe.

 

KI regisztráció:

Egy KI háromféleképpen követheti a többi KI-t:

Koron belül: Egy Koron belül az összes többi KI-t regisztrálja és kijelzi.

KI-to-KI: Minden egyes KI beállítható egyéni követésre. Ekkor függetlenül, hogy a másik KI merre van, szöveg vagy kép küldhető és lehet közvetlenül kommunikálni is. Valószínűleg ezt használhatták a csoportok vagy ideiglenes csoportok közti kapcsolatra. A mi esetünkben talán barátok között?

Csoportok között: A KI csoportokat is tud azonosítani, valahogy a Nexushoz hasonlóan. Elképzelhető, hogy megfelelő konfigurálással a Társaságok tagjait lehetne így támogatni.

- - - -

Megjegyzés:

A KI fentebb leírt funkciói csak az egykori online Uru Live-ben, illetve most az Uru Until-ban működnek. Az Ages Beyond Myst-ben csak egy kezdetleges verzió található, amelyben mindössze a fényképezés működik. A To D'ni magasabb verziójú KI-je jegyzőkönyvezésre és helymeghatározásra is képes.

 

Simpson jelentése Gahreesenről

(Ez a füzet Gahreesenben, a kiképzőközpont egyik konferenciatermében található)

 

A sárga cédula a füzet borítóján:

Simpson,

Semmit se említs meg a Gahreesen jelentésedben az erőd felső részeiről. Nem akarom, hogy az emberek össze-vissza mászkálják Teledahnt azt a furcsa kapcsolókövet keresve.

Sharper

- - - - -

Analízis

Szerző: Simpson (hangfelvétel átirat)

Kor: Gahreesen

Idő: 2001.11.12 - 2002.06.04 (több út)

Oké, egy dolog azonnal nyilvánvaló: ezt a helyet a biztonság jegyében építették. Senki sem írhat kapcsolatot erre vagy a másik helyre. Ez itt nyilván a Felügyelőknek volt valami intézménye és neméppen a közönséges Céhtagok számára készült. Úgy értem, csak a magasabb rangú tagok használhatták.

Hogy miként is írhatták az idevezető első kapcsolatot, azt nem tudom. Valószínűleg még miközben építették. Egyértelmű, hogy még egy olyan alkalom nemigen fordulhat többé elő, hacsak nem történik valami a hellyel.

Megemlíteném, hogy Kodamának vannak elméletei erről az ilyen sokáig fennmaradt Korról. Létezhetett talán egyfajta "speciális különítménye" a Felügyelőknek, később, a 8000-es évek közepén. Ez talán valamilyen kutató és fejlesztő részlege lehetett a Felügyelők Céhének. Nem tudom, de azért megemlítem itt. Ilyesfajta részlegekről elég kevés szó esik Kodama eddig talált vagy látott dokumentumaiban.

A bejárat

Van rá egy fogadásom, hogy csak egy magasabb rangú állami tisztviselő vagy hasonló léphetett be ebbe a terembe. Persze csak így gondolom, de jó okkal. Nem hiszem, hogy egy régi iskolatárs vagy egy barátnő betoppanhatott volna, hogy meglátogassa a felügyelőbarátját. A kapcsolókönyvet, amit a Felügyelők Céhénél találtunk, minden bizonnyal alaposan őrizték azokban az időkben.

Egyből látszik, hogy a bejárat rendkívül biztonságos. Vastag falak, egy ajtó, egy ablak magasan (talán egy orvlövésznek). Ha sikerül is bejutni egy bombával vagy hasonlóval, nem tud túl sok kárt okozni.

Tetszik a felügyelők jele a padlón, meg akármerre is nézel. Mintha talán elfelejthetném, hogy hol is vagyok.

Várószoba

A látogatókat tehát ebbe a kis várakozó helységbe kísérték. Az egyik oldalán egy kis ablak van, akár egy jegypénztáré. Talán itt kellett leadni a fegyvereket és egyéb meg nem engedett dolgokat. Talán a könyveket. Biztos vagyok benne, hogy nem látták szívesen a könyveket ezen a helyen.

Igen, valószínűleg főleg a könyvek miatt. Egy másik jegypénztár is látható a túloldalon, de ez másképp néz ki. Szinte biztos vagyok benne, hogy azok bogárketrecek. Bogaraké, amelyek kiszagolják a tintát. Valaki éppen most mesélte, hogy más dokumentumokban is van utalás ilyenekre. Nem juthattál túl ezen a szobán, ha könyv volt nálad.

Másrészt az ajtók sem nyitódtak egyszerre. Úgyhogy még ha sikerült is kijutni a fogadóhelységből, akkor is itt voltak még a fogadóterület mammutajtói.

Hall

A hall körcsarnokként láthatólag teljesen körbefut az épületen. Sok helység van; nézzük egyesével. Először is, a lift. Csak lefelé lehet vele jönni. Kiváncsi vagyok, vajon mindig így volt-e? A nagyobb biztonság miatt, gondolom. Ha már bjeutott valaki a hallba, még mindig nincs hová mennie, legalábbis ha éppen úgy akarták.

Megőrzők

Azt gondolnám, hogy a Korba behozott könyveket őrizték ezekben a csomagmegőrzőkben. Elképzelhető, hogy a munkások vagy gyakori látogatók tarthattak bennük valami szerszámot, de ebben tévedhetek is. Úgy látszik, hogy a felügyelők cuccait is itt tartották: sisakokat, jelzőket stb. Nem egészen idevalónak tűnnek.

A KI-k

Kezdenek most már egy kicsit letisztulni a dolgok. Nemrég volt egy hosszas eszmecserém Laxmannal, meg átvizsgáltam Nick egy csomó irományát a városban. Úgy tűnik, hogy a mostani állapot nem egészen az, mint az eredeti.

A KI jelentős fejlődés volt nem csak a Céh, hanem nyilván minden lakos számára. Kiderült, hogy éppen elkezdték kiosztani a köznépnek is a KI-ket, amikor jött a Bukás. Micsoda időzítés.

Szóval úgy néz ki, hogy némi átalakításokat végeztek, hogy fogadhassák a KI kiadásával járó nagyszámú látogatót. Kiderült, hogy az én kis barátnő analógiám teljesen rossz. Barátnők és még sokan mások is érkeztek, legalábbis a nyílt szektorokba. Kodama is kijavított: a Felügyelők előbb említett őrzött könyvén túlmenően többre is rábukkantak a társaságokban. Hoppá.

Szóval érkeztek a látogatók, bejöttek, könyvek utáni bogaras vizsgálat, aztán végigmennek a hallon a KI szobába. Megkapják a KI-t és elkapcsolódnak. Valószínűleg őrők állhattak a liftnél, amely éppen e mögött a szoba mögött van. Ha történetesen náluk volt valami illegális dolog, akkor visszakapták a megőrző szobában, és onnan mehettek haza a szép fényes új KI-vel.

Emiatt érthetőbb, hogy miért voltak ott azok a cuccok a csomagmegőrző szobában. Talán egy kis bemutató a látogatóknak, a benyomás kedvéért.

A raktár

Elég sok minden van itt, biztos vagyok benne, hogy ebből a látogatók semmit sem láttak. Elég csúnyán leszakadt felette a mennyezet, bár Engberg azt mondja, hogy a hely szerkezetileg rendben van. De hamarosan egy részletesebb vizsgálatot is tart.

Úgy néz ki, hogy a ládák a KI-k karbantartásához szükséges berendezésekkel, mindenféle pótalkatrészekkel stb. vannak tele. Nem tudom, hogy Laxman alaposan át fogja-e vizsgálni ezt a helyet. Biztos vagyok, hogy a kedvét lelné benne, biztosan tudom.

Bogárketrecek

Egy jólsikerült beomlás. Nem vagyok biztos benne, hogy miként lehetett volna ide bejutni anélkül. Fogalmam sincs, hogyan csinálták hajdanán. Talán kapcsolódással. Mindegy, egész jópofa ketrecei voltak a bogaraknak. Jelképes ábrázolással az elejükön s maradványokkal a koszosabb ketrecekben. Ezeket ki kell takarítanunk. Kíváncsi lennék, mikorra pusztultak mind ki.

Egy másik kérdés a bejutásról. Hogyan jutottak fel az emeletre? A liftek átugorják a következő szintet, a nagyobb biztonság okáért, gondolom.

Az emelet

A rombolódás kicsit alaposabb volt, mint gondoltam. Mintha a külső falból egy egész rész kiszakadt volna. El is tűnök innen, amíg Engberg vissza tud jönni.

Eltelt egy pár nap, itt vagyok. Nem vagyok szakértő, úgyhogy meg kell bíznom Engbergben. De... Azt mondja, hogy ez az egész dolog itt egyike a legszilárdabb konstrukcióknak, amit valaha is látott. Biztonságos, győzködött. Ha meghalnék itt és valaki kezébe jut ez a papír, perelje be Engberget miattam.

Az emelet hasonlóan néz ki a földszinthez: külső hall és több szoba. Ne feledjük, hogy valószínűleg nagyon kevés ember taposta ezeket a folyosókat. Se lift, se lépcső, semmi sem vezet ide. Valószínűleg Kapcsolókönyvvel csinálhatták, ami pedig a városban lehet. Esetleg meg lehetett állítani a lifteket középen, de ezt kétlem. Szóval nagyon biztosított ez a szint, elérés csak könyvekkel, gondolom.

Őrök helysége

A megfigyelőszoba mellett - legalábbis annak gondolom - van az a helység, ami leginkább az őrök szobájának néz ki. Úgy néz ki, hogy sok időt tölthettek erre. Ágyak vannak itt meg heverők. Gondolom, ezek a fickók foglalták el a megfigyelő helyeket az ablaknál, amikor látogatok érkeztek.

Őrök rekeszei

Még több rekesz, hasonlóak a lentiekhez, bár ezekben nehézfelszerelés volt. Biztos vagyok benne, hogy Watson látni akarja ezeket a ketyeréket és továbbra is elzárva tartani. Nem akarom nagyon részletezni ezeket, Laxman majd ír róluk később egy jelentést. Mondhatom, fogalmam sem volt róla, hogy a D'niaknak ilyen technológiájuk is volt.

A generátor terem

Most már látom, hogy miért volt ez a szint ennyire bebiztosítva. Az épület egész energiaellátó rendszere itt van. Elragadó konstrukció. Az egész építményt valami földalatti vízzel működő rendszer forgatta. Egy tengelyt építettek be, amely a fogazott külső talajba akadt és energiával látta el őket. Két legyet ütöttek egy csapással. Egészen elképesztő.

Az energiarendszer komplikáltnak tűnik. Mintha bizonyos alkalmakként lekapcsolták volna, aztán ismét be, az ehhez szükséges kapcsolók vannak itt. Most indulok fel a tetőre.

A tető

Ó! Azt hittem, ez az épület nagy. De a főépület több, mint óriási. És természetesen forog. Teljesen lenyűgöz, hogy mekkora munkát fektettek ennek a helynek a biztonságába. Mindenhonnan visszaköszön. Szinte komikus elképzelni, ahogy az állami tisztviselők ugyanazt az utat járják, mint én. Elragadó.

Hogy a túloldalra juthassunk, a hídon át egy sziklatoronyra kell menni. Az az első hely, ahová képesek voltunk egy stabil kapcsolódási pontot kiépíteni. És nem valami nagy, szemben pedig ott a másik hatalmas építmény. Érdekes kipróbálni, meg elképzelni egy támadó hadsereget. Ott gyülekeznek a sziklán és várják a forgó hidat. Jó, mi? Az áldóját...

A lények. Leginkább mintha valami horrorfilmből bújtak volna elő. Már egy ideje fent vagyok itt és nem láttam őket túl gyakran, de amikor igen, megfagyott bennem a vér. Kezdem jobban megérteni a kerítéseket és a berendezéseket. Némelyiket talán inkább a szörnyek távoltartására tervezték, mintsem a látogatókéra. Ne nagyon kóricálj kint az erdőben, hacsak nincs nálad egy hatalmas ágyú.

Újabb híd, ezzel lehet elérni az egész hely központját. Még több biztonság. A hidak közti platform eléggé elkorrodeált. Egykoron nyilván biztonsági okok miatt csak kezelhető kis csoportokban lehetett a nagyobbik épületet megközelíteni, egyesével haladva, de fogadom, hogy akkor könnyebb volt, mint most. A hidak közti platfrom eróziója miatt most ez még durvább. Gondolom, a mostani állapot még a Felügyelőknek is tetszene.

Az előszobák

Nem is tudom, hogy nevezzem ezeket a helységeket, de leginkább az előszobákra emlékeztetnek, úgyhogy annak fogom hívni őket. Nem sok minden van bennük. Minden hídhoz van egy, plusz újabb ajtók stb. Nincs nyoma annak, hogy itt bármiféle dekompresszió vagy dekontamináció is történt volna. Úgy tűnik, hogy egyszerűen csak az újabb ajtók miatt van rájuk szükség. Még egy adag biztonság.

A kiképzőközpont

Minden egyes helységről majd szólok külön is, most csak egy gyors áttekintés. Kezdjük a kerek egésszel.

Háromféle helység található itt, mindegyikből kettő-kettő. A kontrollszobák, egy lila és egy sárga, a bemutatótermek, egy lila és egy sárga, és a konferenciaszobák. Bár ezek nem színesek, gondolom, mindegyik "csapathoz" tartozott egy-egy.

Az egész épület egy hatalmas központi fal köré épült. A kontrollszobákból lehetett a falat irányítani, a bemutatótermekben voltak kirakva a védőruhák, amiket a falon viseltek (feltételezem), és a konferenciaszobákból követhették a hivatalos látogatók vagy magasrangú tisztek, hogy miként gyakorlatoztak a falon.

Lássuk először a kontrolltermeket.

Kontrollterem

Nem részletezem itt a fal irányítóberendezését. Meghagyom Laxmannak egy későbbi alkalomra. Nyilván ezzel a kapcsolótáblával vezérelték a falat. A falat különféle gyakorlatokhoz, a különböző védőruhák teszteléséhez használták. Gondolom, a központi teremben elég gyorsan lehetett nagy forróságot létrehozni, vagy éppen hideget, füstöt vagy amit csak el lehet képzelni. Verseny is volt egyúttal: az nyert, aki gyorsabban jutott fel a tetejére. A csapatok felállították az akadályokat és aztán versenyeztek.

Van egy oldalsó alagút, amin át el lehet jutni a kontrolltermekből a kiállítótermekig.

Kiállítótermek

Hogy eredetileg is kiállítótermek voltak-e, azt nem tudom. Bárhogy is volt, most néhány régi felügyelőöltözéket lehet itt találni. Van néhány újabb szkafander (vagy "bőr") is. Azt is állíthatom, hogy itt van az a gép is, ami felhúzza az emberre a szkafandert.

Miután egy kis időt eltöltöttünk a vizsgálatukkkal, az eredmény szinte hihetetlen. A ruha bőrként szorult a testre, beleépített kapcsolódási képességgel stb. Nagyon hi-tech. Mély benyomást tett. Egy Felügyelő a csúszdán át esett le a belső terembe a falhoz, közben a ruha ráhúzódott. Kértem, hogy hadd próbáljam ki ezt a dolgot, de a DRC senkinek sem engedi. Laxman valakit már ráállított, hogy próbáljon megtudni többet is róla. Én leszek az első, ha majd lehet.

Úgy gondolom, ezeket a termeket a csapatok raktárhelységeinek is lehet tekinteni.

Konferenciaszobák

Azt hiszem, ezekben a szobákban ültek a nagykutyák és tárgyaltak a Felügyelőikről. Nyilván van berendezés a fal megfigyelésére, meg hogy éppen milyen felállást raknak össze és játszanak el a falon. Ugyan sohase tudjuk meg, de látom itt a Céhmestereket, amint az embereiket figyelik a feladatuk teljesítése közben, hogy mielőtt kiküldik őket valamilyen radioaktív tűzgolyós Korba, bírják-e az új védőruhák a körülményeket.

Felső szintek

Most ugyan nem megyek fel, tudjuk azonban, hogy a felső szinteket börtönként használták. Tipikus d'ni technológia - egy Kapcsolókönyv az összes börtöncellához. Mivel az épület folyamatosan forgott, nagyon komplikált kapcsoló és időzítő megoldást igényelt a Könyv. A kapcsolódás időzítésétől függött, hogy az illető melyik cellába érkezett. Ez nyilván nagyon necces volt.

Ha már a kapcsolódásnál tartunk. Az egész épület forog. Úgy tűnik, hogy minden látogató a "kúton" keresztül érkezett, bár voltak direkt ide vezető könyvek is. Kellett, hogy legyenek. Ezeknek pedig szintén lehetett időzítőmechanizmusa, hogy egy adott helységbe lehessen érkezni. Megint egy új dolog, amit ezek a fickók itt elterveztek és meg is valósítottak. Egy a sok közül.

Csak azon csodálkozom, hogy ugyan merre is lehettek a központi kutatólaborok? Vagy hol aludtak és ettek?

 

Yeesha zárszava a hasadékban

Megíródott-e vajon a befejezés? Mindent bevégeztél, amire kértünk. Megtetted a teljes kört. A Csillagrésen át visszatértél a Hasadékba. Ott úsztál a csillagok között és láttad az előző utak maradványait. Visszatértél és az oszlopok is megtértek, s most még egy bahro, a Legalsóbbak is visszatértek D'niba. Nem fontos, hogy megértsd, mit is jelent ez valójában, elég annyi, hogy a Teremtő keze hozta őket mozgásba. A kör bezárult és a fa ismét növekedni kezdett. Az út nyitva áll és ezért az Utazás szimbólumát meg kell változtatni. A kezdet a véghez lett kötve. Most már mehetsz, amerre tetszik. Vár rád D'ni helyreállítása. A város a mélyben lélegzik. Megint Uru. Nekem pedig más dolgokkal kell foglalkozni. A Legalsóbbak növekednek. Most már ők is befolyásolják a helyreállítást, talán nem egészen úgy, ahogy azt mások már eltervezték.

Megismerted már D'ni önhittségét. A világok nagy íróit megfertőzte az önhittség, ami daganattá változott. Csak növekedett csendben a felszín alatt, egyre nőtt, míg ez D'ni életébe került. De ezek a dolgok már mind elhangzottak, s te gondolom, jól megértetted. Fejezzük be ezt az utat ajándékokkal, mielőtt még belépnénk egy új ciklusba. Relto, az Égi Hely. Most már a tiéd. Az volt az első Kor, amit írtam, ajándék a szüleimnek, de most már sokkal több annál. Egy másik otthonra, egy másik helyre emlékeztet. Még a Könyvtárat is odahelyeztem. De Relto változni fog. A lelked lesz, megmutatja ki vagy. Csak én írhattam meg Reltot, több annál, mint amire a d'niak képesek voltak. Tartsd meg. S adok neked egy ruhát is, amely az utazásodat jelképezi. Viseld és ezzel megmutathatod másoknak, hogy melyik oldalon állsz, ha dönteni kell. Ha viseled, azzal elmondod, hogy a mi oldalunkon vagy, Yeeshával, a bahrokkal. Nem lesz mindig könnyű. És itt van még egy másik ajándék is, kapcsolat ide, a tomahnai Szakadékhoz. Enélkül nem tudnál viszatérni ide, de így már megteheted. Ez a könyv egy különleges helyen lesz a polcodon. Ez a hely nem arra szolgál, hogy megoszd másokkal. Egyedül térj ide vissza, ha emlékezni akarsz a dolgok körfolyamatára.

(Yeesha odanyújtja a Könyvet)

Ismét itt. És még egy végső ajándék, amit D'ni egyetlen Írója sem volt képes megtenni több, mint tízezer év óta. Egyedül én írhattam meg ezt az ajándékot. Én vagyok a kiválasztott, aki ezt megtette. Apám Atrus nagyon vágyott volna rá, hogy megajándékozhassa vele nagyanyját, Ti'anát. Amire Ti'ana vágyodott. Az élet lehetősége a sivatagban. A befejezés talán még nincs megírva.

 

* * * * * * * * * * * * *

 

Legal notice. All Uru images, translated letters and transcribed dialogs © Cyan Worlds, Inc. D'ni™, Cyan ©, and Myst © are trademarks of Cyan, Inc. and Cyan Worlds, Inc.
Hungarian translation © Norfren 161-148-523E