Myst V – beszédek magyarul

Mivel a Myst V nem lineáris játék, a beszédek egy része függ a lejátszás sorrendjétől: a beszéd első fele mindig az adott helynek felel meg, míg a második része attól függ, mennyire jutottunk összességében már előre a játékban. Az itt leírtak a végigjátszásban leírt sorrendnek felel meg, vagyis amikor leereszkedünk az Óriás Akna aljába, majd visszamenve az Első Pihenőből elérhető Tahgirába megyünk, majd a Második Pihenőből Todelmerre s.í.t.

 
 Atrus bevezető szavai 
 

 
 Yeesha bevezetője 
 
(D'ni, K'veer sziget)

 
 Esher bemutatkozója 
 
(a sivatagi kialudt vulkán kráterében)

 
 Az Óriás Akna tetejénél 
 
(a köralakú teremben)

(az Akna tetejénél)

 
 Az Óriás Akna aljában 
 

 
 Yeesha szavai a pihenőkben 
 
(Első pihenő)

(Harmadik pihenő)

(Negyedik pihenő)

 
 Direbo 
 
(A beszéd mindig az első belépés után hangzik el, függetlenül, hogy milyen sorrendben használod a Könyveket a Pihenő Helyeken.)

 
 Tahgira 
 
(érkezés)

(központ)

(gőzdóm)

(a síroknál)

(a Tábla erődjénél)

 
 Todelmer 
 
(érkezés után a vörös terem előtt)

(a második sziklaoszlopon)

(az Erődnél)

 
 Noloben 
 
(érkezés után a tengerparton)

(Esher menedékében)

(az Erődnél)

 
 Laki'ahn 
 
(érkezés után)

(az arénában)

(a tengerparton)

(az Erődnél)

(A beszéd további része máshol is elhangozhat, a Korok végigjátszásának sorrendjétől függően.)

 
 K'veer, végjáték 
 

Myst sziget a Tábla nélkül:

Ennyi minden után... nem bíztál bennem? A sok segítség, amit adtam? Az útmutatások és tanácsok? Nagyszerű... most aztán Yeesha kezeibe került... elveszett... BOLOND! Az utazásod kárba veszett, s ez a csodás sziget, ami valaha a menedéket jelentette, most a börtönöd lesz. Mindannyien elbuktunk. Csak a nagy SEMMIT sikerült elérned... Innen pedig nincs kiút. Senki sem fog érted jönni. Myst sziget a vég számodra... mindörökre.

Ha elviszed a Táblát Myst szigetre:

Halgattál hát bölcs tanácsomra és idehoztad a Táblát. Nagyszerű.

(Járkál)

Gyarló eszed... képtelen volt felfogni ennek a bahro Táblának a hatalmát. Egy nálad méltóbb Mesternek szánták. Nem tudtad teljesen megérteni, hogy a Tábla Mestere... a bahrok Mestere is egyúttal... a teljes erejükkel rendelkező Mester. Valójában csak nagyon rövid ideig volt a birtokodban... hogy aztán tovább add egy igazi Mesternek. Azt gondoltad, hogy erejének egy töredékével is rendelkezhetsz? Emiatt hoztad ide? Vagy talán a szavaim hatására...? Talán. Nem dícsérhetem magamat elégszer... Mindegy... most már az enyém!

Ah... ha-ha-ha-ha-ha...

Igen, nagyhatalmú szolgáim, itt van az igazi Mesteretek! Lássuk, miféle különleges mutatvánnyal szolgálhattok nekem... A Művészet új Mestere!

Ó igen, köszönöm neked... te idióta. Egész jól teljesítettél. Úgyhogy... neked adom... ezt a gyönyörű szigetet. Fogd fel úgy, mint egy mystikus lehetőséget. Irónikus, nem? Ez a sziget mindig a menekülés helye volt, most pedig... a börtönöd lesz. És most lássuk, hová repít engem ez az erő. Végtelen mennyíségű Kor és egy bahro hadsereg várja a parancsaimat. Minő mulatság lesz ez nekem!

Ah... ha-ha-ha-ha-ha... ah... ha-ha-ha-ha-ha...!

Ha odaadod a bahroknak:

Yeesha: Szabad vagyok! S az ő tízezer éves rabszolgaságuknak is vége... és családom terhe nem nyomja többé elcsigázott szívemet. Hála a Teremtőnek. ő hozott ide téged, erre a lehetetlen feladatra. S te jól el is végezted... sokan örvendeznek már. A Legalsóbbakat választottad... A Legalsóbbakat, akik a Legnagyobbak. Mindannyiunkat megszabadítottál. Magadat az önhittségtől... Engem a tehertől... és a jó bahrokat a rabszolgaságtól. Megérdemled az új D'nit.

(sötétség, kapcsolódás Releeshanre)

Yeesha: Ó apám.

Atrus: Sivatagi madaram...

Yeesha: Vége. Én... tétováztam. Én..én...én nem voltam mindig elég erős. Annyira sajnálom.

Atrus: Nem...

Yeesha: De amire kértél, megtettem. És most már ismét növekedhet a fa. Nem... nem... nem. Ismét a lányod akarok lenni. Tarts szorosan.

Atrus: Drágám... annyira sajnálom... ez a teher, ez a mindent összezúzó teher... Még gondolni sem bírok rá. De te hordoztad... Bár anyád is... Valóban te lettel a Gazda. Te adod vissza D'ni életét.
(Atrus hozzád lép)
Bezárult egy újabb kör, egy újabb fa kezd nőni. Köszönöm neked, öreg barátom. Isten hozott Reeleshanen. Ez itt az új D'ni. Hosszú, hosszú út vezetett idáig... nehéz út. De elég hosszú ideig éltem ahhoz, hogy megláthassam ezt a napot. Hogy lássam az én... sivatagi madaramat, az én drága Yeeshám visszatértét... mint a Gazdát, aki a Teremtő bölcsességét hordozza. Hosszú terhünk most már nem nyomja a vállunkat. Most már... az én napjaim is véget érhetnek. Itt, békében.

(Elindulnak. Két Eshert fogvatartó bahro kapcsolódik)

Esher: Ez tűrhetetlen... Hová visztek? Engedjetek el! Parancsolom! Követelem! Ó... Engedj el te... te gonosz démon! Nem foghattok le. Én Esher vagyok! Még ezt itt is el kell intézni. Én vagyok a Gazda! Hol van ez a...?
(hozzád)
Te... te idóta! Te óriási hülye szemétrakás! Te senkiházi! Pöh... Aaaaaa... Én akartam a hatalmat! Én nekem kellett! D'ni engem akart! Te meg odadobtad ennek a boszorkánynak és söpredék hadseregének! A démon rabszolgáknak. Felszabadítottad és Mesterekké tetted a rabszolgákat! Az alsókat Nagyokká változtattad! Átkozott legyen a Teremtő...

Yeesha: Csönd!
(a bahrokhoz)
Ti már nem vagytok többé a Nagyok alattvalói. Ti magatok váltatok a Nagyokká. Tegyétek vele a dolgotokat, akár egy Legalsóbbal. Én már nem szolgálhatok nekted többé tanáccsal.

Esher: Nem... Nee.... Neeeeeeeeeeeeeeem!

Yeesha: Nem szokásom... azoknak, akik nem állnak közel hozzám... De te jól választottál, barátom... eloszlattad a félelmeimet. Sokan felszabadultak most. A Legalsóbbak ismét a Legnagyobbak lettek, amilyenek voltak még mielőtt mi idejöttünk. A múlt véget ért, kihajthat az új. Ez az új D'ni. Helyreállított és felszabadított. Vége... csak a Teremtő... D'ni helyreállítása nem a külső világ helyreállítását jelenti, az épületekét és a a kövekét... hanem a bensőnkét... a szívünkét és hitünkét. Egy királyság csak olyan erős lehet, mint népének a szíve. A te szíved a helyén van. Isten hozott ebben a királyságban. Isten hozott az új D'niban.

Hely: https://www.gunda.hu/myst_v/myst_vb.htm

All Myst, Riven, D'ni, Uru images and text, sound and music Cyan© Worlds, Inc. -  All rights reserved Myst®, Riven®, D'ni® Uru®, respective Logos® Cyan Worlds, Inc.
No part may be copied or reproduced without express, written permission of Cyan Worlds, Inc.
Hungarian walkthrough and translations - Végigjátszás és fordítások © 2005-2023 Norfren 161148523E

2005.09.14.