Myst V – végigjátszás és tippek - 1.

A végigjátszás olyan formában íródott, hogy az is használhassa, aki nem akarja (azonnal) látni a megfejtéseket, így sok tanács vagy konkrétum csak akkor bukkan elő, ha a vagy feliratra kattuntunk. Másrészt, a végigjátszás nem szájbarágós stílusú olyan értelemben, hogy az összes kód stb. benne van – leírom, hogy miként lehet eljutni hozzá vagy meglátni, de a t. olvasó dolga, hogy egy darab fecnire leírja vagy lerajzolja (azért van kivétel). Harmadrészt, a játék folyamán Esher sokat beszél hozzánk tanácsokat vagy egyéb információkat osztogatva. Mivel kevesen értik az angol szöveget, még feliratozva vagy a kék könyvből elolvasva sem, ezért egy-két mondatban ezeket is beépítettem. Sőt, ha a sorok elején levő jelre kattintasz, a beszéd teljes egészében megtekinthető.

A Myst V több ponton is kapcsolódik a korábbi Myst történetekhez és az Uruhoz, ezért talán nem árt elolvasni a D'ni történelme dióhéjban c. írást, egyébként sok minden a levegőben lóg. Főleg az Uru érdekes, Yeesha ebben többször is célzott homályos beszédeiben a "Legalsóbbakra", a d'ni történelem egyik sötét foltjára.

A játékmenet nem lineáris, tehát sokféle módon végigjátszhatjuk. A beszédek magyar átírása az itt leírt a sorrendnek felel meg. A beszédek egy része ugyanis függ a végigjátszástól: a beszéd első fele mindig az adott helynek felel meg, míg a második része attól függ, mennyire jutottunk összességében már előre.

Ha nem akarod ezt a végigjátszást használni, csak a játékbeli beszédek és Yeesha naplói kellenének magyarul, ezeket külön is megtalálod.

Beszédek    Yeesha naplói

 

K'veer

Az öreg Atrus bevezető szavai után a Myst-ből, Rivenből és az Uru-ból is jól ismert K'veer szigeti teremben találjuk magunkat. Érkezéskor, ha szerencsénk van, megpillanthatunk valami furcsa lényeket is, akik gyorsan elmenekülnek láttunkra. Az ismerős íróasztalon ott van a Myst könyv is – de lelakatolva. Hiába is próbálkozunk. Ehelyett inkább vizsgáljuk végig az ajtókat, az egyiken kimehetünk.

A folyosót az egyik irányban omlás zárja el, de a másik irányba szabad az út. Egy földre helyezett lámpa mellett találunk egy naplókönyvet és fényképezőgépet, ezeket vegyük fel. A naplóba írhatunk és fényképeket is rakhatunk. Ez utóbbiak egyúttal játékállás mentések is.

Egy oldalfolyosón áthaladva egy nagyobb terembe érünk. Az ablakokon át a földalatti d'ni tó látszik, a távolban még Ae'gura szigetét is felismerhetik, akik jártak Uruban. A terem közepét egy különös fénylő buborék foglalja el, benne egy furcsa talapzattal, a közepén egy villódzó, áttetsző kék valamivel.

Amint megérintjük a kék dolgot, hirtelen megszilárdul és egy faragásokkal díszített Kőtáblává alakul. Nem tudjuk elvenni, mert négy oldalán is rögzítve van. A Tábla megszilárdulásával egyidőban halljuk a kapcsolódás (teleportálás) jellegzetes hangját.

Yeesha jelenik meg és közli: a Tábla elfogadott minket, most már miénk a felelősség, hogy megszerezzük, s jóvátegyük a d'niak egy régi bűnét. A Tábla hatalma nagy, ha megszereztük, nehogy odaadjuk neki. A Tábla megszerzéséhez négy Kort (világot) kell bejárnunk és "gyűjts össze mindent, ami szerte-széjjel van".

 

A kráter

Yeesha egy mozdulatára mi is teleportálódunk egy sziklás tájra. Egy szunnyadó vulkán kráterében vagyunk, egy hatalmas Riven-tőrt is láthatunk (kicsit hosszú lenne elmesélni itt, hogyan is került oda...)

Hirtelen egy idős férfi jelenik meg. Közli, hogy Eshernek hívják, egy a kevesek közül, akik túlélték D'ni bukását, és segíteni fog nekünk a Küldetés során. A cél, hogy a Táblát szabaddá tegyük, s ha sikerül, nehogy odaadjuk Yeeshának. "Ezen a lyukon kell lemenni" közli végül.

A lyukra kevés keresgéléssel rá is akadunk. Másszunk le rajta.

 

Leereszkedés az Óriás Aknán

a) a felső szint

Lemászva előbb egy természetes barlangba, majd egy folyosóra jutunk. Itt is megpillanthatjuk a lényeket, akik nem mások, mint a bahrok (az Uru befejezésénél láthattuk őket a kráter peremén ugrálni), egyelőre nem sokat tudunk róluk. Megtaláljuk Yeesha első naplójegyzetét is, egy fehér füzetet (ezekből sokat összegyűjthetünk, úgyhogy nem említjük meg a továbbiakban minden egyes darabot). Az egyik irányban egy ún. pihenőszobába jutunk néhány egyszerű tárggyal berendezve, egy nem működő gépezettel, egy kivetítővel és egy Nexus-talapzattal, rajta egy nyitott d'ni Kapcsoló Könyvvel (az Uruból ismerős Nexus-talapzat maga nem működik). A kivetítőt elindítva Yeesha mond néhány mondatot az álszent D'ni birodalomról. A Kapcsoló Könyvet kézbe véve láthatjuk a lassan mozgó kapuképet, de ne érintsük még meg, a képernyő szélére kattintva most inkább tegyük le a Könyvet. A kép alatt egy kis rajzvázlatot láthatunk, mintha négy sziget lenne hidakkal összekötve. Az egyiken egy d'ni 1-es számot láthatunk (négyzetben egy függőleges vonal).

Menjünk ki a pihenőből, végig a folyosón és egy nagy repedésen keresztüllépve egy köralakú terembe (ú.n. csomópontba) jutunk. Itt Esher megjelenik, s röviden közli, hogy ő is próbálkozott már a Tábla megszerzésével, de sikertelenül. Végül az egyik ajtóra mutat.

A két ajtó előtt egy alacsony rúdon egy-egy kallantyút találunk, amit megtekerve az egyik ajtó kinyílik, a másik csak nyekereg. A nyitott ajtón továbbindulva eljutunk az óriás Akna tetejéhez.

Az aknánál ismét megjelenő Esher közli, hogy ezt a felszínre vezető aknát a d'niak készítették valaha, bár sose fejezték be, a vulkán barlangain át a felszínről is be lehetett ide jutni. Yeesha nagyanyja, Ti'ana is így jutott le D'niba valaha. A Kapcsoló Könyvek, amiket a pihenőkben találunk, a Direbo Korba vezetnek.

A akna peremén végtelenül kígyózó úton nem mehetünk le, de felhívhatjuk a liftet egy kallantyú meghúzásával. A lift egy lógó fogantyúval indítható.

b) a középső szint.

Megérkezve a középső szintre bemehetünk az itteni pihenőbe. (A pihenők szolgáltak arra, hogy megpihenjen, aki a gyalog teszi meg az utat felfelé vagy lefelé) Itt is találunk egy Kapcsoló Könyvet, ezúttal a 2-es számut.

A peremen a túloldalra kerülve találunk egy másaik liftet lefelé. Ezt is hívjuk fel a kar meghúzásával, majd menjünk le vele az alsó szintre.

c) az alsó szint.

Esher közli, hogy a 3 mérföld mély Aknából csak úgy juthatunk tovább, ha beindítjuk a szellőzést, ehhez fel kell emelni az Akna aljának a padlóját.

Körülnézve rájövünk, hogy nem mehetünk bárhova: mintha középről valami hídféle hiányozna, amin átmehetnénk a túloldalra. Találunk viszont egy lefelé vezető lépcsőt.

A lépcsőn menjünk le. Attól függően, hogy melyik irányba fordulunk az elágazásnál, találunk egy szobát, közepén egy kis talapzaton egy sárga vagy kék gömbbel. Továbbmenve bejutunk az alsó szintre, az akna aljára. A túloldalon ismét a lépcsőházba jutunk, majd a másik színű gömbhöz. Közben látunk még egy zárt ajtót is.

A kék illetve sárga gömbök megnyomhatók (közben hallható kattogással egy óramű is beindul.) Ha megnyomjuk mondjuk a kéket, akkor ismét körülnézve az aknában valami változást vehetünk észre. Hasonló történik, ha a sárga gömböt nyomjuk meg.

Nyomjuk meg a pirossá változott jelet. Az akna aljának egész középső része ekkor nagy csikorgással felemelkedik a lift szintjéig. Ezután már az egész "első emelet" bejárható.

A lifttel szembeni, túloldali ajtón belépve két irányba mehetünk, az egyik a szellőzést vezérlő helységbe vezet. Itt kapcsoljuk be a falon található nagy kapcsolót. A másik irányban a harmadik pihenőt találjuk az újabb Direbo Könyvvel és egy vetítővel, amiben ismét Yeeshát láthatjuk és hallhatjuk.

Utunk az alsó szintről folytatódna, de hiába ballagunk le ismét a lépcsőn, a kijáratok az akna aljánál bezáródtak. Menjünk tehát ismét fel és nyomjuk meg a padló közepén a piros jelet. A padló visszasüllyed az alsó helyzetbe.

Látszólag nincs továbbvezető út, illetve egy zárt ajtót látunk csak.

A pincefolyosóban középtájt egy létrába ütközünk, de most haladjunk tovább. A folyosó végén levő teremben találunk egy kapcsolót, amivel beindíthatók a nagy ventillátorok. Visszaindulva másszunk fel az iménti létrán. Egy folyosóra jutunk, az egyik vége bezárt. Menjünk arra és nyissuk ki az ajtót. Visszajutunk az akna aljához. A másik irányba haladva bejutunk a negyedik pihenőhelyre, itt találjuk a negyedik Direbo Könyvet is, valaming vetítőt Yeesha szavaival.

Eddigre meg kellett találnunk Yeesha mind a 16 naplótöredékét. Ezek egy része visszaemlékezés, ködös elmélkedés, de van bennük hasznos információ is, főleg a második felük a felnőtt Yeesha életének, a bahrokkal és D'nival való kapcsolatának ismeretlen részeit világítja meg röviden. Néhány rajzra pedig szükségünk lesz.

Ahhoz, hogy ismét a felsőbb szintekre jussunk, le kell ereszteni a padlót. A folyosó létráján át juthatunk ki a "pincéből".

 

 

 

Belépés a többi Korba Direbón keresztül

Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben használjuk a Direbo Könyveket. Kezdhettük volna odafent rögtön az elsővel, mielőtt még az Óriás Aknán leereszkedtünk. Jobb azonban előszőr az Aknával végezni, aztán visszamenni és úgy belépni az első Könyvbe.

Menjünk tehát a két lifttel fel az első pihenőbe és használjuk a Kapcsoló Könyvet.

 

Direbo 1.

Direbóra érkezve azonnal megjelenik Esher, s közli, hogy ez valaha egy pihenő Kor volt. Körbenézve egy szokásos d'ni állványt egy Könyvvel, valamint egy vonagló fénylő buborékot láthatunk, közepén szintén egy primitívnek látszó állványszerűséggel. Esher elmondja, hogy ez utóbbi az undorító lények szentségtörő alkotása, amivel a Könyvekhez hasonlóan szintén lehet más Korokba Kapcsolódni.

Körülnézve észrevesszük, hogy egy kis szigeten vagyunk, hídak vezetnek át a többi szigetre. A két híd innenső kapuit az ottlevő kék gombbal nyissuk ki.

Menjünk a buborékba és vizsgáljuk meg az állványt. Találunk rajta egy Kőlapot, ezt felvehetjük, hagyhatjuk is, úgyis követ minket. Látunk az állványon még egy fénylő ötszöget is, ez Tahgira jele. Az ötszöget megérintve átjutunk Tahgira Korba.

 

Tahgira

Egy jégbarlangba érkezünk. Esher közli, hogy ez valaha egy Börtön Kor volt. Elmondja még, hogy a talapzaton levő Kőlap, ami szintén a bahro lények gyalázatos alkotása, nagy erővel bír. Többek között kommunikálni lehet vele a bahrokkal: a Kőlapba megfelelő jeleket, hieroglifákat karcolva rávehetők bizonyos dolgokra. Ha a Kőlapot letesszük, megjelenik egy bahro, megteszi, amit parancsolunk, majd a Kőlapot általában magával viszi, s visszarakja a kiindulási állványra.

A jégbarlangból nem tudsz kijutni, mert a bejárat szája túl szűk?

  1 -   2 -

Vegyük le a Kőlapot az állványról, rákattintva vegyük magunk elé, majd a felső részébe a kurzorral véssük bele a jelet. Ha rajzunk rosszul sikerült, a balra lent levő áthúzott ikonra kattintva kitörölhetjük. Ha jónak ítéljük rajzunkat, a kurzort vigyük a Kőlap széléhez, ekkor egy nyíllá alakul. Kattintva egyet a Kőlapot letehetjük a földre...de nem akárhová. A jég rögtön megreped. Húzódjuk távolabb, ekkor megjelenik egy bahro s még jobban összetöri a jeget a repedés körül, a Kőlapot pedig visszarakja az állványra. Vegyük el a kőlapot, majd a repedt jégre állva várjuk meg, amíg az beszakad alattunk.

A szabadban egy létrával mászhatunk fel, de csak akkor, ha nincs nálunk a kőlap. Le kell tenni, a magára hagyott Kőlapot viszont a bahrok visszarakják az állványára. Sebaj, legalább ezt is tudjuk.

A létrán felmászva a szemünkbe ötlik egy rajz a jégfalon, ezt jegyezzük meg. Találunk egy újabb talapzatot is rajta egy horgonyszerű jellel. Ezt is jegyezzük meg. Továbbhaladva egy hídon átkelhetünk a következő jeges szigetre, s ott felderítő utat tehetünk, de bármi komolyabb ténykedés előtt előbb térjünk ide, a második talapzathoz vissza, mert van még egy kis tenni- és tanulnivalónak.

Figyelem! Olvasd el a Kőlapba karcolandó jelekkel kapcsolatban!

A második talapzat jele a horgony, de ott világít rajta alatta az első talapzat jele, az ötszög is. Gyalog nem tudunk visszamenni az elsőhöz, ezért érintsük meg az ötszöget. Visszakapcsolódunk az anyatalapzathoz, a buborékba. Vegyük le a Kőlapot, véssük bele a horgony jelet, majd tegyük le és menjünk messzebb. Egy bahro felveszi és elviszi a Kőlapot. Lépjünk ismét a talapzathoz. Láthatjuk, hogy megjelent rajta alul kicsiben a második talapzat horgony jele is. Érintsük meg. Átteleportálódunk a második talapzathoz. Ezen a módon tehát gyorsabban közlekedhetünk egy Koron belül, , sőt más módon elérhetetlen helyekre is eljuthatunk.

Fedezzük fel a szigetet. Furcsa sörpocakos fákat találunk és kúpos építményeket, amelyeket csövek kötnek össze. Ezek körül a jég is felolvadt, mintha valami alulról melegítené. Megtaláljuk a harmadik talapzatot is, rajta a saját jelével. Ismételjük meg az előző procedurát, véssük a Kőlapba a jelet és tegyük le stb. Ezzel újabb Koron belüli linkhez, útrövidítéshez jutunk (ha a bahro nem viszi el a Kőlapot, csak a fejét vakargatja, akkor a rajzunk nem volt elég pontos. Készítsük el újra, lehetőleg pontosabban.)

Az egyik építmény kissé nagyobb, mint a többi, a tetején füstöl a kémény és ajtaja is van. Menjünk ide.

Esher megjelenik és pár mondatot nosztalgiázik D'niról s hogy újjá fogják építeni. Az építménybe lépve a falon egy rajzot látunk, vonalak és 3-3 kék és sárga pötty. Ezt jegyezzük fel. Kilépve és a többi hat építményt megvizsgálva észrevehetünk mindegyiken egy kezdetleges csapot. Ezek mindegyikét kapcsoljuk be. A Kőlap azonban, ha nálunk van, akadályoz, le kell tenni előtte. (vagy hagyjuk, hogy a Kőlapot egy bahro visszavigye eredeti helyére, vagy minden egyes alkalommal tegyük le és vegyük fel. A lapot könnyű újra felvenni: pár lépést hátrálva, majd előre rálépve ismét a miénk.) Miközben a csapokat tekergetjük, Esher megjelenik és közli, hogy a jég és víz nem olyan kihalt, mint amilyennek látszik: élet van benne, ami keresi a meleget. Meleg ugyan már nincs, de mi generálhatunk, teszi hozzá.

Ha figyelmesen tovább vizsgálódunk, észrevehetjük, hogy minden egyes kúpból egy cső indul ki, s 3-3 egyesül. Az egyesülési helyen mintha három sárga illetve kék mutatót, vagy kapcsolót látnánk középállásban, de nem tudunk mit kezdeni velük. Innen egy-egy cső vezet tovább egy közeli kis medencéhez avagy pocsolyához, amin nem tudunk átkelni. A pocsolya alján egy csőhálózatot látunk. Nem ismerős?

Egyre valószínűbb, hogy ez itt valami geotermikus gőzgyűjtő és elosztó rendszer. De nincs gőz, az egész nem működik. Viszont valahogy beindíthatjuk, célzott rá Esher az imént.  

Míg tart a gőzkitörés, szaladjunk oda az egyik gőzelosztóhoz. A csapok kiemelkedtek és működnek! Fordítsuk el az elsőt valamelyik irányba és siessünk a pocsolyához. Láthatjuk, hogy egy helyen gőzbuborékok szállnak fel az egyik vízalatti csőből, felette pedig valami vastag moha vagy algaréteg képződött.

Ha nincs türelmünk vagy szerencsénk, itt a megoldás:

A pocsolya felszínén levő ösvény keskeny, könnyen leléphetünk róla, és akkor előlről kell kezdeni, tehát pontosan haladjunk.

A túloldalon szögletes kőépítményeket találunk, a negyedik talapzatot a jelével, s a K'veeren már látott "Erődöt". Közben Esher is szokás szerint felbukkan és elmondja, hogy ezek a kövek itt az egykori ide száműzöttek síremlékei.

A Tábla Erődjéhez nem tudunk eljutni egy frissen kialakuló repedés miatt, de ott is láthatunk egy hieroglifát. Az eljárás az eddig megtanultak alapján eléggé egyértelmű, de a gyengébbek kedvéért:

A buborékból kilépve Esher gratulál a teljesítményünkhöz. Ezt az Erődöt már láttuk K'veeren, ahonnan indultunk, egyszerre több helyen is létezhet... Érintsük meg a Kőlapot, csak mi szilárdíthatjuk meg, mondja, s még három utunk van hátra.

Tegyünk, ahogy mondta. A Kőlapot megérintve az megszilárdul, s egyúttal a kioldódik a Táblát tartó zárak egyike. Eztuán az ötszög jelét megérintve térjünk vissza az anyatalapzathoz, majd onnan Direbo jelével (három négyzet alatta egy körcikkel) tovább. Direbón pedig a Könyvet használva visszajutunk a első d'ni pihenőbe.

Innen a lifttel menjünk le a középső szintre, a második pihenőbe, annan pedig a Kapcsoló Könyvvel Direbó második szigetecskéjére.

 

Direbo 2.

A kapuk kinyitása után azonnal továbbmehetünk a Todelmer Korba

 

Todelmer

(Todelmer rejtvényei logikailag könnyűek, de gonoszak: nagyon jó megfigyelőképesség kell, könnyű elnézni a dolgokat.)

Egy hasonló buborékba érkezünk, mint Tahgira esetén, a kissé más formája Kőlap is a szokott helyen van. Odakint lélegzetelállító látvány fogad: egy óriási gyűrűs bolygó és fénylő csillagködök az égen, a távolban pedig karcsú sziklaoszlopok törnek a magasba. Mi is egy hasonló oszlop körül futó vékony peremen vagyunk. Odakint vastag kábeleket és csigarendszereket látunk, amelyek a távoli oszlopokon levő szerkezetekhez vezetnek ki.

A keskeny úton továbbhaladva hamarosan egy vörös fényben úszó teremhez érünk, ahol Esher is megjelenik. Közli, hogy Todelmert az égbolt tanulmányozására készítették, de már nem tudták befejezni. Beszél még Yeesha dédanyjáról, Tia'náról is, őt teszi felelőssé D'ni pusztulásáért.

(Figyelem! Mint említettük, a bahro könnyen félreérti a kőlapba karcolt jeleket és olyan kapcsolatot ad meg, amit csak később kellene. Továbbjutunk ugyan, de nem a tervek szerint. Ha a vörös szoba előtt felnézünk, egy olyan kódot, három jelet látunk, amit innen még nem kellene. Egy körcikket és két számot. A körcikket NE rajzoljuk le a bahronak a fenti probléma miatt. A kódot a megfelelő helyen – ha rájövünk – használhatjuk korábban is, nem okoz bajt.)

Továbbindulva nem jutunk messzire, mert egy leszakadt kábelköteg az utunkat állja. El kellene valahogy távolítani.

Térjünk vissza a vörös terembe. Odabent négy hatalmas kábeldobot és kábeleket látunk, ezeknek nyilván köze van az odakint látottakhoz. Középen, egy emelvényen négy gomba-alakú szerkezet látszik, valamiféle irányítópultnak tűnnek közelről, azonban nem működnek. A termet a fal mentén körbejárva rábukkanunk a főkapcsolóra, egy kékes gömb, alatta két karral. Ezek segítségével kapcsoljuk be az áramellátást.

Ha visszatérünk a gomba-alakú készülékekhez, látjuk, hogy működnek. Mindegyiken van egy képernyő, egy vízszintes és egy függőleges csúszka, ami állít valamit, ezt láthatjuk a d'ni számok változásából és grafikusan is, s egy villogó zöld gomb. Esher szavaiból s amit odakint láthatunk a távoli oszlopok tetején, nyilván távcsövekről van szó, s ez itt az irányítórendszer. Az is sejlik, hogy egy távcső az égbolt egynegyedét, egy kvadránsát látja. A csúszkákat állítva és a villogó zöld gombot megnyomva állítódik be az új pozíció, gyorsan megfordulva láthatjuk a kábelek mozgását. Próbálgassuk. Az egyik irányítópult részben rossz, a képernyőn csak zaj látható.

Van tehát négy teleszkóp, a hozzátartozó négy kábelrendszerrel, ebből egy szakadt. Van négy irányítópult, ebből egy nem működik tökéletesen. Ezek alapján talán már sejtjük, hogy lehet a leszakadt kábeleket eltávolítani.

A szabaddá vált úton feljutunk a sziklatorony tetejére. Ha akarunk, nézzünk körül, de még ne nyúljunk semmihez. A lépcső tetejénél rögtön találunk egy miniteleszkópot. A közepére felállva és a lencsére kattintva belenézhetünk. A három csúszka működése magától értetődő. Ha jó a szemünk és óvatosan változtatjuk a beállításokat, négy fontos dolgot kell észrevennünk ezen az második tornyon (legyen az első a főtorony, ahol most vagyunk):

Ezután még nézzük körbe a terepet a miniteleszkóppal, találunk-e valami figyelemreméltót.

Induljunk tovább. A fennsík tetejének peremén megtaláljuk a teleszkópok mozgatórendszerének négy csigáját a kábelekkel, egy másik nagy kereket, a kábelházat és még egy helységet ajtóval. Odakint a messzeségben látjuk a négy nagy teleszkópot, három közülük pirosan villog. Van még két nagy és egy apró oszlop berendezésekkel és sárga fényekkel, ezek közül egyet az imént vizsgáltunk át a minitávcsővel. Próbáljuk felderíteni a másik sárga fényű sziklatorony (nevezzük harmadiknak) tetejét is a minitávcsővel!

Menjünk be az épület ajtaján. A hátsó részen a falon egy térképet találunk, egyből rájöhetünk, hogy a hely térképe: pirossal a teleszkópok, kékkel a központi és a másik két oszlop van jelölve, az egyiket egy zöld vonal köti össze az előzővel, ezen még spekulálhatunk, hogy mi lehet.

Ha további téblábolás után sem jutunk előbbre, visszamehetünk a vörös terembe és állítsuk be a megfelelő távcső koordinátáit a két csúszkával és a zöld gombbal. De semmi érdekeset sem fogunk látni a képernyőn – akkor vajon mire jó az egész?...

Ha végképp elakadtunk és nem jutunk tovább sehová:

Ha leértünk, továbbhaladva kijutunk egy platformra. Pontosan szembe velünk van a második sziklatorony. Mellettünk két kallantyú van. Ha az alsót lehúzzuk, a kerekek pár pillanatig forognak. Ha a felső kallantyút átváltjuk, a kerekek visszafelé forognak. Állítsuk a felsőt vissza az eredeti helyzetbe és húzzuk meg az alsót vagy 5-6-szor. Látszólag semmi sem történt. Odafent is sokáig barangolhatunk megint elakadva.

Az előbb tehát a függőkocsi itteni platformján jártunk és a kézi mozgatást babráltuk. Most viszont kövessük a Tahgirán megtanult eljárást a Kőlemezzel és az új szimbólummal, s hamarosan átjutunk a harmadik oszlop tetejére.

A harmadik oszlop tetején csak a bahro talapzatot és egy újabb minitávcsövet találunk. A minitávcsővel felderítve a belátható részt egy valószínűleg fontos dolgot találunk.

Az első oszlopon, a függőkocsi platformja alatt egy újabb teleszkópkódot találunk: a kvadráns és a két koordináta. A második oszlopot sajnos két nagy teleszkóp is takarja (a térképen is látható), nem látjuk, de az eddig birtokunkba került adatokkal segíthetünk magunkon.

Az új talapzat megszerzett szimbólumát azonnal alkalmazzuk is a szokott módon (a kőtábla vagy az első, vagy itt a második talapzaton van korábbi ténykedésünktől függően), így átjuthatunk oda.

Derítsük fel a második sziklaoszlopot. A teteje hasonló az elsőéhez, a drótkötélpálya nagy kerekét látjuk és az állomás platformjához vezető ajtót, de az bizony nem nyílik. Áramhiány? Közben megjelenik Esher és közli, hogy a célunk nem itt van, hanem "odafönt", s hogy oda jussunk, ahhoz a csillagoknak és bolygóknak megfelelő állásban kell lenniük. Ezt előidézni azonban csak a "lények perverz ereje" képes.

Találunk egy lefelé vezető lépcsőt is, az alsóbb szinten egy újabb miniteleszkóppal, s ott van alattunk a platform is – onnan bejuthatnánk az épületbe, de hogy másszunk le? A közelben valahol megpillanthatjuk a függőkocsit is, bár korábbi ténykedéseinktől függően esetleg éppen itt is lehet ezen az állomáson – ekkor szerencsénk van. Közben a miniteleszkóppal is vizsgálódhatunk.

Hiába húzzuk meg az indító kart, a kocsi nem mozdul. Miután a platformon vagyunk, menjünk be a helységbe, ami nagyon hasonló az első sziklaoszlopon találhatóhoz. Azonban megtaláljuk az energiakapcsolót, hasonlóan működik, mint korábbi párja a vörös kontrolhelységben. Ne felejtsünk azonban felmenni a lépcsőn a felső szintre és kinyitni az állomásépület ajtaját. Közben egy fontos dologra bukkanunk.

A függőkocsit elindítvahamarosan megállóhoz érkezünk, a kábelt tartó közbenső kis sziklatoronynál. Nézzünk körül, mert két fontos adatot is felfedezhetünk: egy újabb teleszkópkódot, felette pedig a gyűrűs bolygó stilizált rajzát. Ezután folytassuk az utat az első sziklatoronyhoz. Remélhetőleg nem felejtettük ott a Kőlapot a harmadik talapzaton, ha igen, akkor visszamehetünk érte a talapzatokat használva vagy akár a függőkocsival is.

A továbbjutáshoz emlékezzünk vissza Esher legutóbbi szavaira, a megszerzett bahro hieroglifára (nem tudsz róla? Akkor elnézted ), a távcsőkódra és a gyűrűs bolygó rajzára. Először talán állítsuk be a távcső kódját a vörös helységben és használjuk a legkisebb nagyítást. Ha már kipróbáltuk volna a bahro hieroglifa hatását, könnyebb a dolgunk, ha nem, vegyük észre, hogy

A továbbjutáshoz, az utolsó rejtvény megfejtéséhez most már minden adalék a kezünkben van. De ha mégsem boldogulunk, akkor itt a

Ezután menjünk vissza a teleszkóp vezérléséhez és nézzük meg a képet különböző nagyításokban. A középső nagyításnál valami gyanúsan villogó pontot látunk a gyűrű szélén. A legnagyobb nagyításnál meglátjuk a negyedik talapzatot és jelét... Eszerint az nem is ezen a bolygón, pontosabban holdon van!

A negyedik talapzathoz eljutva egy műholdon találjuk magunkat, amely a bolygó gyűrűjénél kering. Esher kérdése vár, hogy érezzük-e már a Tábla hatalmát? Hiába tagadja Yeesha, ő is mérhetetlenül vágyik rá, hogy az erejével végleg elpusztítsa D'nit. Úgyhogy jól gondoljuk majd meg, hogy döntünk a végén.

A három szintet bejárva megcsodálhatjuk közelről a gyűrűt, a bolygót, és a holdat, ahonnan jöttünk. Aztán lépjünk be az Erődbe, és térjünk vissza a szokott úton az Akna melletti pihenőbe. Menjünk egy szinttel lejjebb s használjuk a harmadik Direbo Könyvet.

 

 

 

 

fel    1    2

 

A végigjátszással kapcsolatos minden megjegyzést és kiigazítást szívesen fogad Norfren

A Myst és D'ni világ története dióhéjban
Myst és Uru dolgok magyarul

All Myst , Riven , D'ni, Uru images, text, sound and music Cyan© Worlds, Inc. - All rights reserved Myst®, Riven®, D'ni® Uru®, respective Logos® Cyan Worlds, Inc.
No part may be copied or reproduced without express, written permission of Cyan Worlds, Inc.
Hungarian walkthrough and translations – Végigjátszás és fordítások © 2005 Norfren 161148523E

Chrome , Firefox és Safari böngészők használatára optimalizált.

2006.8.12.   (2017.1.25 érintőképernyő támogatás, kis javítások)
Érdekes, mi? Ha fürgék vagyunk és azalatt nyomjuk meg a másik színű gömböt, míg az akna aljának közepén a kiemel­kedett henger tetején a jel színesen világít, akkor annak színe pirosra változik és megnyomható. Mi lenne, ha felemelnénk a padlót megint, de úgy, hogy mi nem vagyunk rajta? Nyomjuk meg ismét a piros jelet a padló közepén és gyorsan fussunk a terem széléhez. (Ha a piros jel netalán kialudt volna, akkor ismét aktiválni kell a kék és a sárga gömbbel, mint az előbb.) Ha végigbámultuk a padló felemelkedését, menjünk középre. A felemelkedett padló alatt egy mélyedést, egy még alsóbb szintet látunk, ahová három létra is levezet. Másszunk le az egyiken. Egy folyosót látunk, induljunk el arra. Eddig három hieroglifát kell ismernünk, ezek Yeesha naplóiban vannak.
Használjuk a barátság jelét.
Itt az idő, hogy kipróbáljuk azt a jelet, amit a második talapzat mellett a falon láttunk (ha még eddig nem próbálkoztunk volna vele). Ha a bahro Kőlap nem lenne nálunk, menjünk vissza a barlangba érte kétszeres kapcsolódással (3. és 1. talapzat). Karcoljuk bele a Kőlapba a falon látott jelet, tegyük le és várjunk. Megjelenik a bahro, valami hókuszpókuszt csinál s mindenfelé gőzfelhőket láthatunk. Az egész jelenség kb. másfél percig tart, akkor véget ér és újra elő kell idézni. Ha eddig nem jöttünk volna rá, a feladat a következő: a kék és sárga csapokat úgy kell beállítani, hogy egy olyan folyamatos ösvény képződjön a víz felszínén, amelyen át tudunk sétálni a túloldalra. Segítségül tanulmányozhatjuk a kunyhó belsejében levő rajzot, vagy próbálkozhatunk próba-szerencse alapon is a csapok állítgatásával, a feladat nem nehéz, csak éppen rövid az idő rá, többször is kérni kell a lényeket a gőzkitörés előidézésére.
  1. Jegyezzük fel a 4. talapzat jelét és az ötszöget megérintve térjünk vissza az elsőhöz.
  2. Vegyük el a Kőlapot, véssük bele a 4. talapzat jelét, tegyük le, álljunk félre.
  3. Ha a bahro elvitte a lapot, lépjünk a buborékba s az újonnan megjelenő jelet (esetleg várnunk kell erre pár pillanatig) megérintve visszajutunk a negyedik talapzathoz.
  4. Vegyük el a Kőlapot és véssük bele a szakadék túloldalán levő Erőd talapzatának a jelét. Tegyük le stb. A bahro átviszi a Kőlapot a túloldalra.
  5. Egyúttal nyilván az eddigiekhez hasonlóan megjelent a jel az anyatalapzaton is, tehát vissza oda.
  6. Az elsőtől pedig az Erőd jelét megérintve eljuthatunk a buborékba.
Mozgassuk az egyik kart, míg a fényerő maximális lesz. Ezután a másik karral is keressük meg a legnagyobb fényerőt. Esetleg az első karral még kicsit utána kell állítani. Ha a kék gömb körüli gyűrű forogni kezd, beindult a rendszer. A hibás irányítópult távcsövét fordítsuk el mindkét irányba maximálisan: toljuk a csúszkákat teljesen fel, illetve jobbra és nyomjuk meg a zöld gombot. Ekkor a szakadt kábel felhúzódik. Azonnal szemet szúr három világító jel. Nagyítsunk rá és rajzoljuk le. Nyilván a távcsövekkel van kapcso­latban: a megfelelő kvadráns jele és két szám – az illető távcső beállítása a vörös szobában. Felfedezhetünk még egy másik miniteleszkópot, a plató tetején egy bahro talapzatot (rossz szögben áll, nem látszik a szimbóluma sajnos), és ha csakugyan jó a szemünk, akkor közvetlenül a távcső hármas jele fölött, egy kékes fényű platform előtt egy kábelről lógó függőkocsit (mint a sípályákon). Sajnos nem sikerül, mert az a bizonyos magányos nagy kerék éppen útban van.
De jó lenne elforgatni...
Csukjuk be az ajtót. Le kell jutnunk a térképes helység alsó szintjére. Menjünk be az ajtón és megfordulva a fénylő gombbal csukjuk be magunk mögött. Ekkor láthatóvá válik egy eddig eltakart ugyanilyen gomb, azt is megnyomva a helység hátsó padlója lesüllyed és lépcsővé alakul. Hívd segítségül a bahrokat. Ennek a vázlatos képét láttuk a központi kunyhó falán! Megint csak a bahrok segíthetnek. Nézz ki az ablakon. A minitávcsővel ismét nézzünk meg mindent nagyon alaposan. Két változás: a függőkocsi elmozdult a helyéről. A nagy kerék is elfordult, s láthatóvá vált a harmadik oszlop teteje. Ránagyítva meglátjuk a tetején a bahro talapzatot és leolvashatjuk a szimbólumát is! Az első oszlopon, a függőkocsi platformja alatt egy újabb
távcsőkódot találunk: a kvadráns és a két koordináta.
A két teleszkópot el kell forgatni. A második oszlopról korábban leolvasott teleszkóp kód és a mostani kód szerinti irányokba kell állítani a megfelelő két nagy telesz­kópot a vörös kontroll­helységben. Ekkor a közelebbi teleszkópot nagy nagyítással végigpásztázva egy résen át meg­pillanthatjuk a második oszlop tetején levő talapzat szimbólumát. A kocsinak itt kell lennie. A kocsi tetején keresztül lemászhatunk a platformra. Ha a kocsi nincs itt, vissza kell térnünk a túlsó platformra, átállítani a felső kallantyút "kifelé" állásba, s az alsóval addig pumpálni, amíg a kábelek mozognak. Ekkor a kocsi a második platformon, az állomáson lesz. A kocsi elindításánál nem mindegy, hogy melyik irányba húzzuk vagy toljuk az indítókart, illetve, hogy a platformon merre áll a felső irányváltó kallantyú. Miben különbözik a rajz az eredetitől? A második sziklaoszlopon, az állomás épületének felső szintjén a falon látható. A valóságban és a rajzon a bolygó gyűrűi más szögben állnak. Hívjunk egy bahrot a legutóbb szerzett hieroglifát alkalmazva. A kívánt hatás után nézzünk körül. A csillagok és a bolygó gyűrűi mozognak, odalent pedig a rohannak a felhők. A bahro felgyorsította az időt! Miután minden ismét normális lett, hasonlítsuk össze a gyűrűk állását a bolygó rajzán látottal. Kétszer kell a bahrot hívni, hogy ugyanolyan szögben álljanak a valóságban is. (Ha benézünk közben a vörös irányítóhelységbe, láthatjuk, hogy a középen levő időmérő milyen gyorsan szalad.) Megint a padló! Miután a bahro előidézte a gőzkitörést, van kb. 10 másodpercünk rá, hogy gyorsan felkapjuk a Kőlapot. Ha lekéssük, vissza kell menni érte az anyatalapzathoz. Ehhez ismét be kell menni a padló alá, középen találunk
egy nagy gombot, amit megnyomva a padló leereszkedik.
Előzőleg észrevehetünk egy ötszöget a jeges padlón, menjünk oda és ott tegyük le. Észrevehetjük, hogy az akna aljának közepén kiemelkedett egy rövid hengerecske egy kéken világító jellel a tetején. Egy idő után a kék jel kialszik. A táblába bekarcolandó szimbólumokat mindig vagy egy talapzaton találjuk meg, vagy egy kőtábla formájú rajzban, képben, mint például itt Tahgirában a jégbarlangból kijőve a jégfalon, néhányat pedig Yeesha naplóiban. Az egyéb jelekkel lehet kísér­letezni, de esetleg félreérti a bahro, és a buborékokban lévő anyatalapzat "gallérjára" nem a soronkövetkezőt adja hozzá.

Nolobenben három, a többiben négy talapzathoz kapcsolódó jel van még. Sorban gyulladnak ki a talapzat "gallérján" a kis jelek. A jobb szélső mindig az utolsó.
Ez itt nem a reklám, hanem a beszédek helye * Ez itt nem a reklám, hanem a beszédek helye * Ez itt nem a reklám, hanem a beszédek helye.