A Myst és D'ni világ története dióhéjban

A Myst világ illetve D'ni történelme az eddig megjelent játékok: az öt Myst és az Uru, az ezekben található elég sok napló, feljegyzés, valamint három megjelent könyv és a DRC egykori honlapján található anyag alapján eléggé részletesen ismert. Az alkotók csakugyan igyekeztek egy minél kerekebb és "valóságosnak" látszó fantáziavilágot kialakítani. Ha valaki csak egy csontszáraz végigjátszás alapján, az angol szöveget és beszédet nem értve végigszalad valamelyik játékon, a levegőben lóg a történet, sok minden érthetetlen. Ezen próbál segíteni ez az összefoglalás.

Ez a leírás mindazoknak ajánlott, akik akár valamelyik Myst játékkal vagy az Uruval játszanak, akár belépnek a Myst Online Uru Live (MOUL) sokszereplős online Uru Live világába.

(Néhány sorban, ha nincs kedved sokat olvasni)

10 000 évvel ezelőtt érkezett a Föld mélyében rejtőző óriási barlangba, D'niba a Gaternay bolygóról az ottlakók egy kis csoportja. Többé-kevésbé békében éltek királyaik, majd később az Öt Lord vezetésével. Birtokában voltak egy különleges tudásnak, "Művészetnek": olyan különleges Könyveket tudtak készíteni, hogy a benne levő képet megérintve "kapcsolódhattak" (teleportálhattak) a Könyvben leírt világba, "Korba". Így szabadon közlekedhettek a végtelen számú párhuzamos világegyetem között. Mintegy háromszáz évvel ezelőtt egy földi lány, Anna (Ti'ana) véletlenül lejutott D'niba, ott ragadt, férjhez ment és egy fia is született, Gehn. Nem sokkal később egy készakarva előidézett katasztrófa miatt szinte az összes d'ni meghalt, a földalatti város, A'egura kihalt. Ti'ana és Gehn a felszínre menekültek. Később megszületett az unoka, Atrus is. Atrus felcseperedve visszatért D'niba, megtanulta az ősi Művészetet, stb., stb. Az első négy Myst játékban Atrus, a felesége, Catherine és két rosszcsont fiúk, Sirrus és Achenar történetét követi nyomon egy ismeretlen barát (vagyis Te, a játékos), aki véletlenül került egy Könyv birtokába és jutott el Myst szigetére, Atrus lakhelyére. A harmadik részben született Atrus lánya, Yeesha, aki majd később felnőve különleges tehetségénél fogva kézbe veszi a kihalt D'ni sorsát.

Az Uru napjainkban játszódik, miután felfedezték Új Mexikóban egy vulkán tövében Ti'ana egykori barlanglakását és a d'ni barlangba levezető járatot. A DRC (D'ni Helyreállítási Bizottság) nevű magántársaság kezdte meg a romos földalatti d'ni főváros feltárását és hamarosan önkéntes felfedezők is csatlakoztak (köztük Te is). Csakhamar rejtélyes dolgok történtek, ugyanis Atrus lánya, Yeesha is láthatatlanul beavatkozott a dologba és ő is Könyveket juttatott a felfedezőknek. A D'ni történelmének néhány sötét pontját kell megvilágítanod, ehhez több feladatot kell az egyes Korokban megoldani. Az Uruban megkezdett szál a Myst V-ben varródik el, ebben derül ki, hogy ki volt az Uruban még csak sejtetni engedett bahro népség.

(Ha van kedved részletesebben is olvasni a sztorit)

(Történelem és előzmények)

Egy Gaternay nevű világon éltek ősidők óta a magukat ronay-aknak hívó emberek. Ők fejlesztették ki valaha az Írás Művészetét: különleges papírra különleges tintával különleges nyelvvel olyan Könyveket tudtak írni, hogy a Könyvben levő kapuképet megérintve át tudtak kapcsolódni (mai szóhasználattal teleportálni) az abban leírt világba, vagy ahogy ők nevezték, Korba. Minden egyes Kor egy-egy ág vagy levél volt a "Lehetőségek Nagy Fáján". Ez a szimbólikus fa szó szerint végtelen volt, s a végtelen számú világegyetemet jelképezte (mai sci-fi szóhasználattal végtelen számú párhuzamos világnak is tekinthetjük). Voltak viták arról, hogy a Könyvekben leírt Korokat (világokat) az Írással csakugyan szó szerint teremtik-e, avagy csupán egy már meglevő Korhoz kapcsolódnak. Általában ez az utóbbi nézet volt az elfogadottabb, bár bizonyos dolgokat ezzel sem lehetett ellentmondásmentesen megmagyarázni (például a Korok utólagos változtatását a Könyvek óvatos módosításával). Minden egyes alap leíró Könyvhöz több Kapcsolókönyvet is lehetett készíteni, ezek kényelmes közlekedést biztosítottak a Korok között. Lényeges, hogy csak olyan Kapcsolókönyvet lehetett készíteni, amely egy másik Korba vitt. Egyazon Kor két különböző helyét nem lehet ilyen módon a könyvekkel közvetlenül összekapcsolni.

Gaternay egy vörös óriás nap körül keringett, s az ott élők rájöttek, hogy világuk pusztulásra van ítélve. Ezért több új Kort írtak, s a népesség átköltözött azokba. A lakosság legnagyobb része a Terahnee nevű luxus Korba távozott, egy kis részük, néhány ezer ember azonban Ri'Neref vezetésével a D'ni nevű Korba távozott. Mindez a mi időszámításunk szerint kb. 10 000 évvel ezelőtt történt. Ri'Neref Gaternay legnagyobb Írója volt, s úgy tartotta, a Korok Írásának tudománya az embereket túl gőgössé, büszkévé tette, ezért távozott híveivel D'niba (ami a nyelvükön "új kezdetet" jelentett, a D'ni időszámítás is ekkortól indul). D'ni tulajdonképpen egyet jelentett azzal a hatalmas, sok mérföldes barlanggal, amely a gaternayiak új hazája lett, miközben nem is sejtették, hogy időközben a bolygó felszínén is kialakult egy értelmes faj, akik a bolygójukat Földnek nevezték. Érdekes módon Terahnee-nak még az emlékét is kitörölték D'niban.

Ri'Neref lett D'ni első királya, 120 évig uralkodott. A dni'ak életkora jóval hosszabb volt, a mi mértékeink szerint 300 évig is élhettek. Emiatt náluk a társadalmi rend és a szociális viszonyok sokkal merevebbek voltak, lassabban változtak. A mi számunkra kissé feudalisztikus, de aránylag békés és nyugodt társadalomban éltek. A növekvő népesség egyre bővítette a barlangokat, hatalmas szellőző rendszert építettek ki, bányatechnikájuk igen magas szintre fejlődött. Lélekszámuk körülbelül egy millió volt. Városuk a d'ni tó partján helyezkedett el, de központja az Ae'gura nevű szigeten volt, csúcsán a Nagy Zéróval (a Nagy Zérónál volt az első vallási központ, s itt volt a földrajzi helymeghatározó hálózat kiindulási pontja). A többi kisebb szigeten a vezető arisztokraták lakókastélyai voltak. A társadalom a Céh rendszeren alapult, ezek közül a legfontosabb az Írók Céhe, Könyvkészítők Céhe (akik szigorúan titokban tartották a Könyvkészítés tudományát), Bányászok Céhe és Felügyelők Céhe volt (akik a köznapi értelemben vett rendfenntartás mellett a Korok használatának és fizikai állapotának a szigorú ellenőrzését is végezték). A céheket a Mesterek irányították, élükön a Nagymesterrel. A sötét D'niból (amelyet csupán a tóban tenyésző fluoreszkáló algák sejtelmes narancssárga fénye világított meg) természetesen kirándulhattak csodálatosabbnál csodálatosabb Koraikba - ezek egy része a kikapcsolódást szolgálta, másoknak azonban gyakorlatiasabb céljaik voltak, például élelmiszertermelés, avagy például az évezredek alatt összegyűlt rengeteg hivatalos iratot, dokumentumot, könyvet egy külön "dokumentációs" Korban tartották, stb. Saját családi Koraik azonban csak az arisztokratáknak, a magas rangú tisztviselőknek lehetett, a közönséges halandók a városi nyilvános könytárak Könyveit, közös Korait használhatták.

D'ni utolsó és legnagyobb királya Kerath volt (a róla elnevezett hatalmas ív Ae'gura kikötőjének bejáratánál magasodik), aki 6731-ben került a trónra. Ő volt az, aki nemcsak látta, hogy a d'ni társadalom reformokra szorul, de meg is valósította. 6977-ben lemondott a trónról s a legfelső hatalmat az Öt Lord kezébe helyezte. At Öt Lordot azóta is a céhek Nagymesterei közül választja a Nagy Tanács.

(Ti'ana könyve)

Mintegy háromezer év telt el így. A d'ni Nagy Tanács egy alkalommal úgy döntött, hogy egy expedíció keretében járatot készítenek a felszínre, hogy megtudják, mi a helyzet ott. A már majdnem kész Óriás Akna befejezését azonban egy földrengés miatt elhalasztják. Kis idő múlva a Felügyelő Céh emberei egy felszínről betévedt fiatal nőt, egy geológust fognak el. Azt hitték, a felszínen legfeljebb vademberek élhetnek, ezért a dolog nagy feltűnést és sok fejtörést okozott. Az igen értelmes fiatal nőt, Annát, vagyis d'niul Ti'anát végül az egyik arisztokrata családnál helyezik el. Ti'ana és a család legfiatalabb tagja, Aitrus idővel egymásba szeretnek és összeházasodnak, s megszületik a fiúk, Gehn is. A legfelsőbb körök egyes tagjai, főleg egy Veovis nevű lord azonban nem nézi jó szemmel a hagyományok és a "d'ni vér" beszennyezését. Veovis végül maguk a lordok ellen fordul, s ebben szövetségese lesz egy A'Gaeris nevű minden hájjal megkent száműzött filozófus is, s elhatározzák, hogy megdöntik a hatalmat. Ez azonban kiderül, Veovist életfogytiglani száműzetésre ítélik egy Börtönkorba. Cinkosai azonban megszöktetik. Újból elfogják s ekkor tényleg halálra ítélik, Ti'ana kérésére azonban ismét csak egy "abszolút biztos" Börtön Korba zárják. Cinkosai ismét megszöktetik, majd végső támadásba lendülnek D'ni ellen: földrengést és egy halálos járványt okozó biológiai fegyvert vetnek be. A D'ni birodalom összeomlik, s mindez olyan hirtelen történik, hogy csak nagyon kevesen élik túl más Korokba való meneküléssel. Aitrus is meghal, Ti'ana és a 7 éves Gehn pedig visszamenekül a felszínre. (Ti'anát Veovis halálos ítéletének megváltoztatása miatt tartják később D'ni pusztulása okozójának.)

(Atrus könyve)

Ti'ana egy szakadékban levő barlanglakásban, közel a D'niba levezető barlanghoz, egy sivatagi vulkán tövében él és neveli Gehnt. Gehn később megnősül és egy fia is születik, Atrus. Gehn felesége belehal a szülésbe. Az eléggé labilis lelki alkatú Gehn ekkor évekre lemegy a kihalt D'niba, K'veer szigetén él s ott saját erejéből jól-rosszul megtanulja a Korok Írásának művészetét. Közben Atrus felcseperedik, s mikor 15 éves, Gehn váratlanul felbukkan és magával visza D'niba. Tanítani kezdi Atrust is az Írásra, aki csakhamar túlszárnyalja e téren Gehnt. Gehn egyre hóbortosabb, a terve az, hogy Könyvek százainak az írásával, új alattvalók "teremtésével" ismét felvirágoztatja D'nit. Atrus végül is fellázad és szökni próbál, de sikertelenül. Gehn egy terembe zárja, Atrus újabb szökési kísérlete csak az ajtó beomlását eredményezi. Talál azonban egy Könyvet, ami egy Gehn által írt (és sajnos instabil) Korba, Rivenbe vezet át. Atrus itt találkozik egy Katran (Catherine) nevű lánnyal, akivel tervet kovácsolnak az egyre megszállottabb Gehn megfékezésére: az összes kivezető kapcsolókönyvet megsemmisítik, Gehnét is, ők maguk pedig egy akkor írt saját Korukba, Mystre kapcsolódnak, miközben a kapcsolókönyvet a csillagrésbe (egyfajta világok közötti dimenziórepedésbe) ejtik – így az megsemmisül, Gehn pedig mindörökre Rivenen ragad. Több-kevesebb kacskaringóval ugyan, de végül is sikerül a dolog.

(Myst – az első játék)

Atrus, Catherine és a haláláig Ti'ana is békésen élnek Mysten, két fiúk is születik, Achenar és Sirrus. A felcseperedő Sirrusból és Achenarból egyre jobban kitört a rossz természet, mintha nagyapjukra, Gehnre ütöttek volna. Atrus Koraiba átmenve csak káosz és pusztulás maradt utánuk. Atrus csapdát állított nekik két csapdakönyv avagy börtönkönyv formájában, a fiúk azonban szintén csapdát állítottak az apjuknak és anyjuknak: a k'veerbeli dolgozószobából Mystre visszahozó kapcsolókönyből kitéptek egy lapot és apjukat odacsalják, anyjukat pedig egy hamis mesével Rivenre küldik. Végül mindenki a másik csapdájába esett, teljes a patthelyzet.

A Rivenről Mystre vezető régi kapcsolókönyv azonban nem semmisült meg a csillagrésben, ahogy Atrus hitte, hanem D'ni Korában a bolygó felszínére, vagyis a Földre esett. Itt ezt egy ismeretlen személy (vagyis Te) megtalálta és akaratlanul is használva a kihalt Mystre jutott. Atrus könyvtárában megtalálta a két fiú csapdakönyvét, amelyből hiányoznak bizonyos lapok. Ezeket a lapokat Atrus megmaradt Koraiból összeszedegetve kapcsolatba tudott lépni Achenarral és Sirrusszal, sőt megtalálván a D'ni egyik szigetére, K'veerre vezető kapcsolókönyvet, Atrusszal is. Az ő tanácsa nyomán megszerzi az Atrusnál levő kapcsolókönyvből hiányzó lapot. Atrus így kiszabadult k'veeri fogságából, ezután haragjában megsemmisíti a két fiú csapdakönyvét is.

(Riven – a második játék)

Időközben a Rivenen ragadt Gehn lassan berendezkedett, sőt hiányos tudását összeszedve kitalálta, hogyan tudja ő is a Könyvek készítéséhez szükséges különleges papírt és tintát elkészíteni. Igaz, az ő Könyvei nem tökéletesek, csak valami külső energiaforrást is használva működőképesek. A rivenieket szolgaként kezeli, saját magát szinte az istenüknek beállítva. A riveniek egy része fellázadt Gehn ellen, ők a rejtőzködő "Mások", akik egy gondosan elrejtett helyről megközelíthető Kor, Tay lakói is egyúttal. Riven furcsa hely, a víz például egész különösen viselkedik. Riven, mint Gehn világai általában, nem stabil, lassan különálló szigetekre esett szét. A Mysten élő Catherine-nek a fiai beadják, hogy az apjuk Rivenre távozott. Catherine, akit egyébként a honvágy is gyötörhetett, rémülten ment át Rivenre, ahol a lázadókhoz keveredett. Nem volt azonban elég óvatos és Gehn egyszer foglyul ejtette. Atrusnak segítségre volt szüksége a mentőakcióhoz (mivel neki folyamatosan stabilizálnia kellett a szétesőfélben levő szigetet a Riven Könyv állandó "finomhangolásával") és a kívülálló baráthoz (vagyis Hozzád) fordult, aki éppen előzőleg segített neki kiszabadulni k'veeri fogságából. Az ismeretlen barát egy csapdakönyvvel felfegyverkezve át is ment Rivenre, ahol több-kevesebb próbálkozás, balfácánkodás után sikerült eljutnia Gehn főhadiszállására, kicseleznie őt, kiszabadítania Catherine-t a börtönszigetről és visszajeleznie Atrusnak, hogy jöhet, az akció sikerült.

(D'ni könyve)

Atrus ezután arra koncentrál, hogy ismét bejusson D'niba. Már négy évtized is eltelt azóta, hogy abból a bizonyos beomlott ajtajú kveeri teremből kapcsolódott előszőr Rivenre. Visszafelé is csak ugyanoda juthat. A beomlott ajtó, illetve alagút kiásásához azonban segítőkre van szüksége. Újonnan alkotott Korai közül Averonon talál új barátokra és segítőtársakra (Marrim, Carrad és Irras és még jó páran). Együttesen kiássák a beomlott alagutat és negyven év után ismét visszatérhetett a kihalt D'niba. Nekiállnak, hogy összeszedjék a megmaradt Könyveket és kellő ellenőrzés után óvatosan túlélők után kutassanak a Korokban. A legtöbb Kor kihalt, sőt veszélyes, de azért végül sikerül majdnem kétezer egykori d'nival kapcsolatot teremteni. Egy részük hajlandó is rá, hogy segítsenek a helyreállítási munkákban. Ennek során egy ősrégi vastag könyvet találnak, amin látszik, hogy egy óriási Kort, világot ír le. A kutatócsoportot egy paradicsomi szépségű világ fogadja. Hamarosan kiderül, hogy a Terahnee-nak nevezett világba érkeztek, az elfelejtett testvérvilágba. De miért kellett így elrejteni az idevezető utat, sőt még az emlékét is kitörölni? Hamarosan Terahnee királyához is eljutnak, aki örömmel üdvözli őket (ők hallottak D'niról, de csak mint valami ősi mondáról) és engedélyezi a tervet, hogy D'ni újjáépítése helyett a megmaradt maroknyi d'nilakó Atrus vezetésével ide települjön és itt kezdjen új életet. Azonban két váratlan esemény is közbeszól. Kiderül, hogy Terahnee rabszolgatartó társadalom, a katakombákban lakó százmilliós rabszolgasereg szolgálja ki a néhány millió lakost. Emiatt szakadtak tehát két táborra az egykori Gaternay lakói! A másik esemény egy hirtelen járvány kitörése volt: Atrusék hurcolták be akaratlanul a rájuk ártalmatlan földi baktériumot. A járvány végzetes, hetek alatt összeomlik Terahnee társadalma, alig néhány túlélő marad, akik mindent újrakezdhetnek. Atrus és társai visszavonulnak és mindörökre újból eltemetik az összeköttetést Terahneeval.

(Marrim könyve)

???... (a sokéves találgatásoknak Rand Miller vetett végett 2005 nyarán: készülőben van a negyedik Myst könyv. Hát... ennek már több, mint tíz éve.)

(Myst III: Exile – a harmadik játék)

Atrus és társai a fenti kaland után úgy döntenek, hogy a sorsára hagyják D'nit, s a megmaradtak egy egészen új Korban (Releeshahn) kezdenek új életet. Atrus és Catherine pedig egy Tomahna nevű Korban telepszik meg, hamarosan megszületik az új gyerek, Yeesha is. (Tomahna a D'ni Kora (Föld) is meg nem is. Legvalószínübb, hogy nem ez a Föld, hanem egy ezzel csaknem azonos párhuzamos Kor, világ, egy szomszéd levél a Lehetőségek Nagy Fáján.) Atrus ismeretlen barátja is ide érkezik látogatóba, amikor váratlan dolog történik. Egy Savedro nevű ember bukkan fel hirtelen, egy Narayan nevű Kor lakója, amit Achenar és Sirrus egykor tönkretett. Savedro végsősoron Atrust tartja a történtekért felelősnek, s bosszút akar állni, ellopja Releeshahn Könyvét. Az ismeretlen barát feladata, hogy a nyomába eredjen és megoldja a dolgokat. Közben át kell verekednie magát több olyan Koron, amiket Atrus valaha "tanító" korokként alkotott a fiai számára: J'nanin és innen Amateria (a fizika kora), Volta (az energia kora) és Edanna (a biológia kora). Ezekben egy-egy kódjelet kell megszerezni, hogy eljuthasson Narayanra, ahol a dühös Savedro és az utolsó rejtvény vár rá.

(Myst IV: Revelation – a negyedik játék)

Mint az elején kiderül, vagy 15 évvel a Mysten történtek után, amikoris Atrus haragjában megsemmisítette a két fiú, Achenar és Sirrus börtönvilágához vezető könyvet, Atrus újabb kapcsolatot épít a két Börtönkorhoz, Spire-hoz és Havenhez. A két fiú látszólag megrendesedett, Atrusék nem fognak gyanút, hogy miben mesterkednek, Sirrus miket barkácsolt össze a Börtön Korban és a szökés után milyen tervei vannak a közben felcseperedett Yeeshával.

Miközben az ismeretlen barát Tomahnán Atrusra várakozik, Yeesha váratlanul eltűnik. Nincs mit tenni, fel kell derítenie a tomahnai lakhelyet, helyreállítania az energiaellátást stb., el kell jutnia a két immár üres Börtönkorba, az égben lebegő Spire-ra és a haveni dzsungelbe, meg kell fejtenie a két Kor titkait s megtudni egy-két dolgot, amire a továbbiakban szüksége lesz. Ezután a kissé misztikus Sereniára jut, ahol Sirrus és Achenar már nekifogott "szokásos" romboló tevékenységéhez. A szigetlakók segítségével azonban sikerül őket megállítani és Yeeshát megmenteni.

(Uru: Ages Beyond Myst és kiegészítése, The Path of the Shell – egy oldalhajtás: a soronkívüli önálló játék)

A földfelszínről D'niba levezető járatot, valamint Ti'ana és Atrus egykori elhagyatott, rejtett barlanglakását egy John Loftin nevű úr felfedezte 1987-ben, az új-mexikói sivatagban. Elias Zandival és Dr. Richard A. Watsonnal társulva több felfedező utat is tett az óriási barlangvilágban, majd később néhány más társukkal együtt megalakították a non-profit D'ni Restoration Councilt (DRC, D'ni Helyreállítási Bizottsága). A kilencvenes években csendben tovább folytak a feltárási munkák, megtalálták Ti'ana naplóját, amit sikerült lefordítani. Ekkor még csak néhány meghívott kivűlálló járhatott a földalatti városban, köztük Robyn és Rand Miller a Cyantól, s az utazás hatására készítették a Mystet és a többi kalandjátékot (kellemes keverése a valóságnak és a fantáziavilágnak!). A DRC tagjai között azonban ellentétek is voltak a hogyan tovább kérdésében: volt, aki csupán az egykori d'ni lakók örökségének tanulmányozását szorgalmazta, volt, aki D'ni fizikai helyreállítása mellett tette le a voksot. Elias Zandi 1996-os halála után fia, Jeff Zandi nem vállalt részt a DRC munkájában, viszont, mivel az ő tulajdona lett az az új-mexikói földterület, ahonnan a D'ni elérhető volt, önkéntes felfedezőket toborzott. Az önkéntes kutatók 2003-ban a DRC nagy bosszúságára egyre nagyobb számban jelentek meg a barlangban. Közben több furcsa esemény is történt: a DRC egyik mérnöke, Phil Henderson csaknem egy évre titokzatosan eltűnt, majd visszatérve kijelentette, hogy találkozott Yeeshával, Atrus és Catherine lányával. Yeesháról kiderült, hogy egy kissé hóbortos zseni: az Írás Művészetében alaposan túlszárnyalta az egykori d'nibelieket és szüleit, mert korábban lehetetlennek tűnő dolgokat is képes volt csinálni. Például kapcsolódni tud ugyanazon Koron belül, a kapcsolókönyvet magával tudja vinni, sőt állítólag az Időben is tud mozogni. Phil Henderson nem sokkal később egy omlás során állítólag meghalt. Bár a törmelék alól néhány személyes tárgya előkerült, a holttestét nem találták meg. A sok kutató között pedig nagy viták voltak, csoportosulások alakultak: volt aki Yeesha útját, volt aki a DRC-t követte. A DRC több külső ok miatt 2004 februárjában beszüntette a működését és D'ni barlangját evakuálták. Douglas Sharper azonban lent maradt egyedül. Egy-egy magányos régi felfedező is lelopakodhat, köztük Te is.

A sivatagból indulva beléphetsz a régi Korokba, ha követed Yeesha útmutatását. Öt Kort kell felderítened s megtalálnod az ún. bahro-oszlopokat (Uru - Ages beyond Myst). Yeesha többé-kevésbé homályos beszédeiben többször is említi a bahrokat avagy "Legalsóbbakat", akiket az egykori D'ni elnyomott s mindent elvett tőlük, s most itt az ideje, hogy visszakapják a jussukat. Beléphetsz a földalatti városba, Yeesha nyomaira bukkanhatsz, sőt rátalálhatsz egy rejtett régi, a Látnok Szentélyének vagy a Nagy Fa Klubjának nevezett helyre is (Uru: The Path of the Shell). Ez érdekes módon kötődik a könyvekben korábban futólag említett Próféciákhoz: volt valaki sok ezer évvel ezelőtt, aki látta D'ni (és Terahnee) jövőjét, s erről homályos utalásokat hagyott az utókorra. Az ismeretlen látnok próféta későbbi híveinek a titkos találkahelye volt a Szentély. A próféta szerint állítólag jön majd egy "Gazda", aki újjáéleszti D'nit. Lehet, hogy Yeesha volt az?

(Myst V: End of Ages – az ötödik játék)

Az Uruban Yeesha csak célzott a bahrokra és D'ni velük szembeni bűneire. Itt központi szerepet kapnak. Kiderül, hogy a régi d'niak nem is voltak olyan jóságos nép - legalábbis nem mindenkivel szemben. A régi barátnak kell megtörni a d'ni átkot, felszabadítani a bahrokat, véget vetni az Atrus és Yeesha vállát nyomó tehernek. Ehhez le kell ereszkednie az Óriás Aknában D'niba, s onnan négy Korba is belépve titokzatos Kőlapokat kell a megfelelő helyre eljuttatnia. Az öreg Atrus már nem segíthet, Yeesha és egy öreg d'ni túlélő, Esher látja el ellentmondó tanácsokkal... de kinek higgyen?

(Myst Online : Uru Live (MOUL) – a sokszereplős online játék)

Erről beleélősen nem sokat lehet írni. A 2007 februárban indult online Uru kicsit más és kezdett egyre jobban elkanyarodni a könyvekből és az előző Myst játékokból megismert világtól, azok hangulatától. Az Uru-ból megismert alapküldetés és a Korok változatlanul megmaradtak, azonban az újabb hozzáadott részek a történet szempontjából a levegőben lógnak. A Cyan próbálkozott RPG elemek beiktatásával, a DRC tagjai megjelentek a virtuális világban, igyekeztek vitákat indítani a játékosok között, a bahrok úgyszintén, ezek azoban eléggé egyszerű, sápadt próbálkozások voltak. Van, aki kedveli az ilyesmit, van, aki az eredeti mystes hangulatot várná vissza. Vannak, akik az egészet csak egy nagy online 3D chatroomnak tartják. Nehéz igazságot tenni, a fejlesztők pedig igyekeznek mindegyik elvárásnak adni valamit, és természetesen kiérződött az egészből az üzleti vállalkozás szaga. Ráadásul az egész csak az USÁ-ból és még néhány országból volt elérhető. Egy évvel később 2008-ban be is csukta a kapuit a d'ni város, leállt az egész.

Két év szünet és huzavona után 2010 február elején a Cyan ismét beindította a MOUL-t, ezúttal bárki által ingyen elérhetően. Érdemes próbát tenni vele, sok mindenkivel meg lehet ismerkedni a világ minden tájáról. Új tartalom csak tíz (!) év után, 2020-ban adódott hozzá, egyelőre 3 passzív Kor erejéig.

Akinek nem ismerős az online Uru Live itt olvashat róla. – MOUL honlap

Nos, hát ez röviden.

Az általános sztorin túlmenően a játékok között direkt utalás, kapcsolat is van, ezt nyilván meglepetésnek szánták az alkotók. Ezért nem árt az eredeti sorrendben végigjátszani az egészet, egyébként ezek "nem ugranak be": például a Myst IV: Revelation színes kristályai RealMyst Rime korából ismertek. (RealMyst --> Riven és Myst IV, Uru TPOTS --> Myst, Myst III --> Myst IV)

Sajnos a cselekmény fonalába sikerült bevinni néhány törést az Uru és a Myst IV megjelenésével, a Myst V történései is nehezen illeszthetők be időben, bár gondolom, ez csak azokat zavarhatja, akik részletesen ismerik az egész ágas-bogas történetet. Az Uru Live-t pedig érdemes teljesen külön kezelni, mert csak még jobban összekuszálja a dolgokat.

Az első két könyvből (Ti'ana és Atrus könyve), bár direkt módon sehol sem említik, az derül ki, hogy Ti'ana és geológus apja valamikor a 20. században kutatták a sivatagi hegyeket a Közel-Keleten, esetleg Kelet-Afrikában. Mivel az Uru napjainkban játszódik, az eredeti történetet vissza kellett csúsztatni az időben vagy 300 évvel, a 18. század elejére, másrészt áthelyezték Amerikába, Új-Mexikóba (született rá egy nagyon sántító magyarázat is, hogy miért). Csakhogy egyéb tények változatlanok maradtak: például a tizenéves Atrus, aki nagyanyjával, Ti'anával együtt lakik a barlanglakásban, egy vulkáni szolfatára fölé kis gőzturbinával hajtott dinamót eszkábál, amivel egy akkumulátort tölt árammal. Ehhez az alkatrészeket a sivatagi karavánok segítségével szerzik be. Mindezt az 1700-as évek Új-Mexikójában? Na neeem... (ezeket vagy 100-150 évvel később Európában találták fel).

A Mystben Atrus a két fiút, Sirrust és Achenárt egy csapdakönyvvel ejti fogságba, amit részletesen el is magyaráz később riveni naplójában, sőt ugyanilyet használnak Gehn elfogására is. Szó sincs Börtön Korról. De hát a Myst IV-ben a sztorit másképp nem lehetett volna folytatni, csakis egy ilyen újabb csavarral: a fiúk tehát átkerültek egy-egy Börtön Korba. Ki tudja, lehet, hogy még Gehn is megjelenik valamikor... :-)

Na szóval, ez a szőrszálhasogatás azért senkit se zavarjon, végül is a fantázia birodalmában minden lehetséges, és szórakozzon jól a Myst univerzumban.

Készítette: Norfren
utolsó jav. 2020. aug. 31.myst d'ni uru magyarítás