Riven naplói, beszédei magyarul


Gehn naplója a laboratóriumban a Boiler-szigeten


Gehn naplója a laboratóriumban

82.2.13  A legutolsó Tinta összetétele rossznak bizonyult. Hiába írok a leg­reménykeltőbb Könyveimbe, a kapcsolat helyett csupán halvány pislákolás látszik. Nagyon kiábrándító, hogy miután ekkora munkát fektetett az ember egy üres Könyv készítésébe, a végén meg kell semmisíteni, mert nem működik! Vannak napok, amikor a labor már kellemetlenül meleg ezeknek az elvetélt kísérleteknek a lángjaitól. Ahogy egyre tovább finomítom az egyes alkotókat - a tinta és a papír összetételét, a könyv fizikai méreteit - egyre jobban rádöbbenek, hogy a lehetséges kombinációk száma végtelen. Az ilyen pillanatokban szoktam kétségbeesni: ha nem érhetem el D'nit, a hosszú távú terveim megvalósíthatatlanok. Azért még maradt sok kipróbálásra váró út.

82.5.8   Abbahagyom a Rés alatti csillagok rendszeres megfigyelését. Bár követni tudom a sötét felhőszerű képződmények mozgását a csillagok mezejében, s bebizonyosodott, hogy a pályájuk ciklikus, megfelelő műszerezettség nélkül nincs sok értelme folytatni. A Rés természetéről alkotott kezdeti feltételezésem nem sokat változott első megjelenése óta. Valószínűleg oly módon hasadt meg ennek a Kornak a szerkezete, hogy az lehetővé teszi két különböző, de egymást átfedő tér között az anyag nyugodt áthaladását – hasonlóan egy Kapcsolathoz, de a csatlakozási pontot körülvevő nyilvánvaló fizikai ellentmondások lehetetlenné tesznek minden logikus magyarázatot: a Rés első megjelenésekor tapasztalt hatalmas szélforgatag nyilván azzal a vákuummal lehetett kapcsolatban, amit az ember el is vár az űrtől, azonban már az első vizsgálataim is belélegezhető levegő jelenlétére utaltak. Az, hogy Atrus és Catherine levetették magukat a mélységbe, szintén további bizonyíték arra, hogy biztonságos az utazás – anélkül azonban, hogy többet tudnék annak természetéről, ezt nem reszkírozhatom meg magam is. Nehéz megmondani azt is, hogy mi történne, ha ennyi idő után ismét megnyitnám a Rést – az eredmény azonban valószínűleg katasztrofális lenne, figyelembe véve a Kor állapotában azóta végbement változásokat.

83.2.10  Befejeztem a gőzszelepfejek kar­bantartását... Nagyon elégedett vagyok a rendszer folyamatos jó műkö­désével: az egész konstrukció hű az emlékezetem szerinti d'ni tervekhez – még egy példa a d'ni technológia maga­sabbrendűségére. Ironikus, hogy éppen Atrus és Catherine juttatott akaratlanul is egy ilyen kényelmes energiaforráshoz. Ahogy az évek folyamán több más nézetem is, a Rés eredetét firtató eredeti gondolataim is megváltoztak – azon kezdtem töprengeni, hogy valójában nem csak egy váratlan mellékterméke volt-e azoknak a változtatásoknak, amelyeket Atrus és Catherine írtak a Korba menekülésük során. A Kapcsoló Könyvnek az ürességbe való ejtése csakugyan hatásos módja volt annak, hogy engem ide szögezzenek, azonban aligha hihetem, hogy Atrus ezen a módon akart volna a Könyvtől megszabadulni: sokkal jobb megsemmisíteni, mint azt reszkírozni, hogy idegen kezekbe kerüljön. Azonkívül, ha előre látták volna a Rés képződését, biztosan gondoltak volna arra is, hogy az így keletkezett repedésen át megszökhet a bolygó légköre; Catherine biztos nem szánt volna ilyen sorsot a szülőbolygójának. Ha én nem lettem volna ott, hogy felügyeljem a lezárás elkészítését, szinte biztos ez történt volna, hiszen a falu lakói meg se merték volna közelíteni az örvénylést az én nógatásom nélkül. Tartom magamat ahhoz a véleményemhez, hogy a Rés csak önkéntelen következménye volt más célzatú változtatásaiknak; szívesebben gondolok arra, hogy a fiam csupán börtönnek szánta nekem ezt a Kort és nem halálos ítéletnek.

83.5.14  A kivetítők elkészítése minden gond nélkül sikerült. Érdekes, hogy milyen könnyen tudtam adaptálni a d'ni technológiát az amadi leutánzására; szembeszökő a két kultúra közti hasonlóság. Kíváncsi lennék, hogy vajon volt-e valamikor a két kultúra között kommunikáció vagy kereskedelmi kapcsolat; Keta népe talán d'niak leszármazottja volt – örülnék, ha így lenne.

Megjegyzés: elképzelhető, hogy ha a könyvekbe megfelelő mennyiségű energiát tudnék betáplálni, lecsökkenthetném az instabilitást és ez elősegítené az állandó kapcsolatot. Bizonytalan, hogy a geotermális generátorok tudnának-e ekkora energiamennyiséggel szolgálni – de ha a fénygolyókat is alkalmassá tenném...

A Kor "természetes" komponenseit már közel harminc éve veszem számba, de még mindig találok bizonyítékokat a d'ni Öt kiemelt szerepére. Már mint gyerek is tisztában voltam azzal, hogy az ötös számnak különös jelentősége volt a d'ni társadalomban – az uralkodó elit régi címereitől kezdve a közemberek szerény otthonáig mindenütt jelen volt. Itteni előfordulása nyilvánvalóan azoknak a szövegeknek az alkotójától ered, amiket felhasználtam ennek a Kornak az összeállításánál – további bizonyítéka annak, hogy a d'ni Mesterek csodálatos Művészetükkel csakugyan alkották a megírt korokat, és nem, mint sokan tévesen gondolták, csupán kapcsolatot hoztak létre már létező világokhoz.

Bár a legtöbb alkotásom d'ni terveken alapszik, most látom csak, hogy egyértelműen azok a legszebbek és legtökéletesebbek, amelyekbe belefoglaltam az Öt erejét, és remélni merem, hogy egyúttal ezek lesznek szerkezetileg is a legtartósabbak.

Még mindig próbálom megállapítani, hogy ebben a magasabbrendű tervezési alapelvben hogyan tükröződik a d'ni szín szimbolika. Felületesen szemlélve egy hatos színrendszeren alapszik, azonban meg vagyok róla győződve, hogy van valami mélyebb kapcsolata az Öttel. Folytatni fogom a vizsgálatokat.

[a színek jelképei]

83.9.11   Végre áttörés! Sikerült a fénygolyókat úgy módosítanom, hogy elég energiát adjanak egy Kapcsoló Könyvnek a stabil állapotban való maradáshozhoz: kapcsolódtam egy új világhoz! Sivár és kemény Kor, mindazonáltal jól megfelel a céljaimnak, s el is neveztem a 233. Kornak. Közelebbről is megvizsgálva biztos vagyok benne, hogy idővel egy sokkal alkalmasabb Kort is tudok majd alkotni, ahol aztán mindannyian letelepedhetünk. Most azonban itt fogom felépíteni az irodámat és a lakóhelyemet, hogy biztonságban és háborgatás nélkül végezhessem a kísérleteimet.

El kell ismernem, hogy büszke vagyok magamra – ha elgondolom, hogy ilyen primitív körülmények között 29 év alatt annyit értem el, mint a régi d'niak évszázadok alatt.

(Megj.: az odakint viselendő ruhákat át kell alakítani ennek a világnak megfelelően. A szemüvegeket is át kell alakítani.)

84.4.13  Nekiláttam, hogy Riven mindegyik szigetén legyen egy-egy kapcsolódási pont az új hivatalomhoz 233-on. Pontos utasításaim alapján a Felderítők Céhe minden szigeten végzett a helyek kijelölésével és a dómok felállítása is folyamatban van.

Attól tartok, hogy a központi energiaellátó egység építése egy kicsit rosszul indult – de az iram azóta felgyorsult és nem számítok több késedelemre. Végre már lesz civilizált közlekedési módunk is!

A lázadók örökös zavargása miatt úgy határoztam, hogy minden dómnak kódolt biztonsági rendszere lesz.

[dóm kód]

86.6.7  Az egyik alkalmazottamat rajta­kaptam, ahogy ezt a naplómat néze­gette. Örülök, hogy olyan nyelven írtam, amit nem tudnak megfejteni.

Megj.: a Céhek biztonsági problémáinak megvitatása – a Felügyelők, Nevelők és Földmérők részéről nem várható probléma, azonban a Könyvkészítőket és Építőket jobban ki kell faggatni...

86.10.24  Ma több olyan jelentést is kaptam, hogy a falu lakói néhányan "szellemeket" láttak. Úgy látszik. hogy Catherine vezetésével a lázadók (vagy "Fekete Mások", ahogy a falubeliek makacsul nevezik őket) újabb hazugságokat ültettek terrorjuk taktikájába, s felújították a kampányukat is, hogy a falubelieket megfélemlítéssel kényszerítsék csatla­kozásra, felhasználva közös babonás hiedelmeiket is. A falubeliek nyilván érzékenyek az effajta kényszerítésre, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt lopásokra és vandalizmusra.

87.1.15  Az ytram csapdák az év folyamán végig kielégítően működtek: a szigetek szétesésének nyilvánvalóan nem volt káros hatása a földalatti ökoszisztémára. Sajnos egyúttal a lázadóknak is hasonlóan bőséges lehetett a termése – a nyilaik számára volt elegendő méreg. De félretéve a morbid dolgokat, a hirtelen bőség miatt a pipám számára finomíthattam egy különösen kellemes kivonatot is, ami sokkal lágyabb, mint bármelyik az utóbbi évekből.

87.3.29  A lázadók egyik tőrének a kémiai analízise különös eredménnyel szolgált: az összetételében olyan elemek is szerepeltek, amelyekkel eddig még nem találkoztam a szigeteken. Úgy látszik, hogy van egy számomra ismeretlen forrásuk: egy bánya talán vagy egy eddig feltérképezetlen sziget.

Megj.: A legtöbb tőrt a falu déli oldalán találták. Ez az a terület, ahonnan a legtöbb "rejtélyes eltűnést" jelentették. Azt hiszem, szükséges lesz arrafelé jobban is körülnézni.

Aggaszt, hogy jelenlétük bizonyságául egyre-másra hagyják ott ezeket az egyedi tőröket: felbátorodtak s többé nem tartanak attól, hogy felfedezik a búvóhelyüket.

87.6.27  A legfrissebb mérések azt bizonyítják, hogy az utóbbi idők trendje folytatódik: a szigetek mozgása jelentősen lelassult. Előző becsléseim szerint a teljes összeomlás kb. három hónap múlva lett volna várható, de az új adatok alapján most bizonytalan vagyok. Majdnem teljesen készen vagyok a 234. Kor írásával, s nagy a bizodalmam benne, hogy biztonságos hely lesz az áttelepülésre; mindazonáltal jó lenne tudni, hogy mi okozta a Kor felbomlásának lassulását. Lehetséges, hogy végül is stabilnak bizonyul? Ha igen, meg kell találnom az okát, hogy ez a Kor miben különbözik kevésbé sikerült kísérleteimtől – eddig azonban a 233. Kor vizsgálatával nem sokra jutottam.

Vagy talán valaki kijavította az Ötödik Kor hibáit? Ha igen, akkor szinte bizonyosan Atrus volt az.

Nem szívesen ugyan, de abbahagytam a víz viselkedésének a tanulmányozását, mivel most sokkal fontosabb dolgokra kell koncentrálnom, s ez effajta spekulatív kísérletezésre kevesebb időm jut. De a későbbiek számára összefoglalva, vizsgálataim eddig az alábbiakat derítették ki:

Az itteni víz figyelemreméltó tulajdonságait egy benne található életforma okozza, pontosabban egy baktériumfajta. Egy olyan mozgékony egysejtű organizmust képzelek el, amely felépítése révén sok vizet köthet meg s e "vízcseppek" egyesült erejük révén (felületi feszültség? vagy egy másik erősebb erő?) képesek mozgással reagálni a hőre. Hosszú idejű extrém hőhatás, például a hosszas főzés, elpusztítja a baktériumokat, s ez magyarázná, hogy miért húzódik el olyan drámaian a hőforrásoktól. Sajnos, ezek az elképzelések még mindig nincsenek teljesen tesztelve, ezért a mélyebb dolgokról és hogy lehet-e esetleg valamire hasznosítani még nem sokat tudok.

87.7.6  Izgalmas fejlemény: a múlt éjszaka a Felügyelők összefutottak a lázadók egy csoportjával és egy hihetetlen szerkezetet szereztek tőlük – egy kristály, amely valahogy "felvillanyozza" a hibás Kapcsoló Könyveket, hasonlóan az én rendszeremhez, de egy nyilvánvaló előnnyel: kicsi és csak néhány fontot nyom és így tökéletesen hordozható. Catherine fabrikálhatta mielőtt még foglyul ejtettem volna; nyilvánvalóan d'ni vázlattervek alapján készíthette, amiket magával hozott ide ebbe a Korba. Ha én juthattam volna hozzá ilyen dokumentumokhoz az elmúlt évek során! Mindegy, most már a Korok írására koncentrálhatok, s nem kell amiatt aggódni, hogy minden egyes új Könyvnek saját energiaforrásra lesz szüksége. Ez azonban egyúttal egy józan figyelmeztetés is: folytatnom kell a D'niba vezető út keresését – minden olyan forráshoz hozzá kell, hogy jussak, amik kritikus fontosságuak lehetnek misszióm teljesítésében.


Gehn feljegyzése a laboratóriumban

87.7.28  A múlt héten, miközben a falubelieket figyeltem a felderítőszoba periszkópjával, megfigyel­tem, hogy az egyik lakos egy kis tárgyhoz úszott ki, ami az öböl bejáratánál lebegett le­horgonyozva a vízben. Megparan­csoltam, hogy hozzák ide a tárgyat a vízből közelebbi vizsgálatra. Néhány nappal később azonban meglepetésemre egy másikat láttam ott úszni; a hiányzót nyilvánvalóan – és rejtélyesen – egy másikkal pótolták az éjszaka folyamán. Már régóta tudom, hogy vannak ilyen tárgyak a falu szigetén, de eddig nem sok figyelmet szenteltem nekik. Holnap kiküldöm a megfigyelőket, hogy vegyék számba valamennyit.

Vissza