norfren, ki vagy doki
Doctor Who
2018-00 – Twice Upon a Time (Kétszer volt, hol nem volt)
(karácsonyi különrész)    5♦

Az első Doktor a déli sarkon a kiborgokkal való kalandja után visszatartja kezdődő regenerálódását és a TARDIS-ába indulva összefut a 12. Doktorral, akinek szintén regenerálódnia kéne. Egy I. világháborús parancsnok is felbukkan, aki egy bombatölcsérből került valahogy ide 1914-ből, épp egy német katonával nézett farkasszemet. Valami zavar támadt az idő vonalában, a hópelyhek megállnak a levegőben. Mindannyian a TARDIS-ba menekülnek. Az azonban nem indul el, beszippantja egy hatalmas idegen űrhajó...

De vajon mit akarhat az üvegnő, akinek köszönhető a tér- és időbeli zűrzavar? És hogy kerül ide Bill is, aki igazából nem is él? Az üvegnő a katonát kéri cserébe, hogy a 12. Doktor megtarthassa Billt. A Doktor ebbe nem megy bele, a menekülés során a Villengard bolygón kötnek ki, ahol a Doktor végül is megtudja, kik is valójában az üvegavatárok és mi a tennivalójuk. A végén persze minden jóra, vagyis jó időbe fordul...


SPOILER! - Katt...2018-01 – The Woman Who Fell the Earth (A Földre pottyant nő)    4♦

Ryan Sinclair a biciklijét keresve a semmiből előbukkanó furcsa kék cseppalakú tartályfélét talál az erdőben. Ennek Yasmin "Yaz" Khan rendőr is a tanúja, de a tartálynak később nyomavész... Ryan nagyanyja és a férje, Graham vonaton utaznak, mikor furcsa dolgok történnek: a vonat megáll, a fények kialszanak, s egy fénylő, tekergőző csápokból álló gömb támad az utasokra. De bezuhan az égből a Doktor is a vonatba, s bár a regeneráció miatt még kissé kótyagos, de kezébe veszi a dolgok irányítását.

A kék tartályra egy helyi ember műhelyében találnak rá; az ember már halott, mert a széthasadó tartályból kilépő páncélos földönkívüli megölte őt, és az egyik fogát trófeaként magával vitte. Hamarosan a Doktorral és újdonsült társaival is összeakad – ő egy Tzim-Sha nevű stenza harcos, aki trófeákat jött begyűjteni a Földről s épp következő áldozatához van indulófélben.

A feladat egyszerű: meg kell állítani a stenza harcost. Vajon hogyan boldoul a Doktor a felrobbant TARDIS és az elveszett a szónikus csavarhúzó nélkül? Hogyan kerültek a Doktor és társai szervezetébe DNS-bombák? Mi a kapcsolat a stenza harcos és a csápos gömb között? És végül, hogyan sikerül a Földet megszabadítani Tzim-Sha-tól?


SPOILER! - Katt...
Sheffield. Ryan Sinclairnek mozgáskoordináció zavarai vannak, s nagyanyja, Grace és második férjének, Grahamnak a bíztatására kerékpározni próbál egy dombtetőn. Nem nagyon boldogul, ezért mérgében a biciklit lehajítja a hegyoldalon. Később a keresésére indul, s a völgyben fényjelek jelennek meg előtte, majd egy nagy kék vízcseppformájú tartályféle, megérintve hidegnek tűnik. Telefonál a rendőrségre, Yasmin "Yaz" Khan rendőr érkezik a helyszínre s együtt hitetlenkednek a látottakon. Közben kiderül, hogy valaha együtt jártak iskolába.

Közben Ryan nagyanyja és Graham egy vonaton utaznak. A vonat hirtelen megáll, a fények kialszanak, az ajtók bezáródnak s egy különös lebegő gömb jelenik meg, millió tekergőző, villámló csáppal. Az apa telefonál Ryannak, a fiú és Yaz a rendőrautóval odaszáguldanak. Megjelenik a Doktor is, aki véletlenül éppen odazuhant le az égből. A szervezete még regenerálódik, a saját neve sem jut az eszébe, azonban a kezébe veszi a kezdeményezést. Yaz jelentené a történteket feletteseinek, de a Doktor meggyőzi, hogy nem tudna nekik semmi hihetőt mondani. A két öreg eléggé szkeptikusan fogadja, hogy földönkívüliekről lenne szó. A társaság visszamegy az erdőbe, de hűlt helyét találják a kék tartálynak.

A tartályt egy Rahul nevű helyi ember egy raktárba szállította, mert tudja, hogy köze lehet a hét éve eltűnt nővéréhez. Vesztére, mert a kinyíló tartályból egy páncélos lény lép elő, s nem sokat teketóriázik a kérdezősködő férfival... Míg a Doktor alszik és regenerálódik, a Doktor új barátai szokatlan éjszakai események után tudakozódnaknak Sheffieldben. A felébredő Doktor észreveszi, hogy mindenki kulcscsontján egy világító pont van. Egy DNS-bomba, amit a csápos gömb rakhatott beléjük s ki tudja, mikor robban – közli, majd Ryan mobilját egy nyomkövetővé alakítja. Így eljutnak a raktárba, de már későn, csak Rahul maradványaira találnak rá – valaki azonban egy fogat eltávolított a maradványokból. A szétégett burokról a Doktor megállapítja, hogy valami transzporter lehetett, majd nekifog egy új szónikus csavarhúzót eszkábálni az elveszett helyett. Ezzel pár dolgot már megtud állapítani a roncsokról, s megtalálja a lény hazatéréséhez szükséges modult is.

Graham közben értesítést kap egy ismerősétől a csápos gömblény hollétéről és sikerül is ártalmatlanná tenni. Egy gyűjtőtekercs, egyfajta biotechnológiával létrehozott lény, aminek a feladata az információgyűjtés, s már vannak is benne adatok az egyik vonaton ülő férfiről, Karlról – deríti ki a Doktor. Ekkor megjelenik a másik idegen is. Kiderül róla, hogy a neve Tzim-Sha, egy stenza harcos, aki egy trófeát jött begyűjteni a Földről. Szokásuk, hogy áldozatuk egy fogát elvegyék trófea gyanánt. A gyűjtőtekercs is az ő számára dolgozik, egyébként a használata tiltott galaxisszerte. A DNS bombákkal pedig sakkban tartja esetleges ellenfeleit. Tzim-Sha letölti a tekercsből az adatokat és eltűnik. A Doktor és csapata pedig elindul Karl megmentésére, aki egy építkezésen dolgozik darukezelőként.

Az építkezésen Tzim-Sha elindul felfelé a darun, a gömblény őrizete mellett, ezért a mentőakcióhoz egy másik darut kell igénybe venni. A Doktor fel is mászik az egyikre, a társai több-kvesebb próbálkozással oda is irányítják a másik daruhoz. Karlnak át kellene ugrani az egyik daru karjáról a másikéra, de fél és habozik, s mikorra rászánná magát az ugrásra, a tenza harcos elkapja. Ekkor a Doktor ugrik át s megfenyegeti Tzim-Sha-t, hogy nála van a visszatérési egysége, és megsemmisiti, ha nem engedi el Karlt. A harcos ezt csak trükközésnek hiszi, s ő a DNS-bombákkal fenyegetőzik. De a Doktor ezeket előzőleg eltávolította és visszaültette a gömblénybe, amiből aztán a stanza harcos akaratlanul feltöltötte magába azokat.

Miután így sikeresen megszabadultak Tzim-Sha-tól, a gömblényt igyekeznek megsemmisiteni. Közben azonban Graham felesége megsebesül, lezuhan és meghal.

A gyászszertartás után a Doktor egy transzportert eszkábál össze magának, hogy a TARDIS közelébe juthasson. Ez azonban nem egészen a vártnak megfelelően működik. A Doktor az űrben sodsródik valahol a TARDIS környékén, de véletlenül odateleportálódtak a társai is...2018-02 – The Ghost Monument (A Kísértet Emlékmű)    5♦

Ryant és Grahamet, illetve a Doktort és Yazt egy-egy rozoga űrhajó szedi fel. Mindkettő a Desolation bolygóra tart, a 12 Galaxis Rally utolsó helyszínére. A sivatagos bolygón egy sátorban a főszervező Ilian elmondja, hogy az utolsó szakasz egy túlélőverseny. A végső próba: átkelni a sivatagon, túlélni, eljutni a a hegyek túloldalára, és aki elsőnek éri el a Kísértet Emlékművet, az lesz a győztes.

A bolygó barátságtalan: a vízben húsevőbaktériumok tanyáznak, a levegőben éjjel acetiléngáz gyűlik fel, őrrobotok megszállta romokon és a bolygót behálózó veszélyekkel teli alagutakon át kell a célhoz eljutniuk. Nem könnyű feladat... de végül is mi a csoda az a Kísértet Emlékmű, és hol lehet a már nagyon hiányzó TARDIS?


SPOILER! - Katt...
Az űrbe teleportált Ryant és Grahamot felszedi Angstrom kapitány hipertérből hirtelen felbukkanó űrhajója, a Doktort és Yazt pedig az Epzo kapitány vezette másik űrhajó. A két ócska űrhajó a Desolation bolygóra igyekszik, de az nem pont a kiszámított helyen van. Végül mindkét hajó vészleszállást hajt végre. A sivatagban egy sátorhoz érnek, odabent egy Ilin nevű férfi várja őket, bár mindez csupán hologram. Ilin tudakolja, kik a Doktor és társai? Bónuszok? Kiderül, hogy épp most zajlik a 12 Galaxis Rally, a 4000 indulóból már csak Angstrom és Epzo maradtak meg és értek ide az utolsó szakaszra. A végső próba: átkelni a sivatagon, túlélni, a hegyek túloldalára jutni, és aki elsőnek eléri a Ghost Monumentet, a Kísértet Emlékművet, az a győztes. Éjszaka ne mozogjanak, tanácsolja Ilin. A győztes elmehet, a vesztes a bolygón marad. Túlélési verseny. A Doktor kérésére a verseny vezetője megmutatja a Kísértet Emlékmű képét. A Doktor megdöbbenésére a TARDIS az.

Útnak indulnak. Angstrom és Epzo között némi feszültség van, hiszen versenytársak, a Doktorra és társaira pedig mindketten gyanakodnak, hogy esetleg Ilin cimborái. Végül összerázódik a társaság. Egy régi csónakra bukkannak. A vizet nem érinthetik meg, mert húsevő baktériumokkal fertőzött. A Doktornak nem tetszik a bolygó, kihalt, csak baktériumok vannak, meg romok, hová tűnt az élet?

A romokban hirtelen fegyveresek jelennek meg, robot őrök. Mintha valami gyakorlótérre csöppentek volna: miután Ryan elsüt egy talált fegyvert, kitör a lövöldözés, menekülniük kell. A Doktor végül egy elektromágneses impulzust gerjeszt, ez egy időre ártalmatlanná teszi a őrrobotokat.

A Doktor egy aknalejáróra bukkan, lemásznak a bolygót behálózó alagutakba. Elhagyott gépek, stb. Sikerül aktiválni egy térképet az alagútakról – így éjszaka is továbbmehetnek a föld alatt a cél felé. Egy ősi feliratot találnak: a stenzák itt valaha tudósokat kényszerítettek arra, hogy új tömegpusztító fegyvereket alkossanak. Így vált a bolygó halottá.

A régi eszközökből némelyek még működnek. Ki kell jutniuk az alagútakból. Odafent az éjszakában a levegőben hullámzó, fojtogató sálszerűségek várják őket, ezek még a gondolatokba is be tudnak hatolni. De a levegőben lévő acetilén réteget egy szivarral felrobbantva megsemmisülnek.

Végül hajnalban célhoz érnek, a TARDIS-nak azonban semmi nyoma, csak a sátor várja őket. Ilin a versenyt semmisnek nyilvánítja, mert nem lehet két győztes, de aztán némi rábeszélésre csak megszületik a megosztott díj. Ilin, Angstrom és Epzo elteleportálnak, a Doktor és társai maradnak a pácban, a bolygón. De jön az isteni, vagyis tardisi beavatkozás: az újjászületett TARDIS megjelenik és kissé akadozva bár, de stabilizálódik. Happy end.


2018-03 – Rosa     5♦

Számunkra valós, megtörtént történelmi eseménybe csöppennek a Doktor és társai – és meg kell akadályozniuk, hogy a történelem folyását valaki megváltoztassa.

Montgomery, Alabama, 1943. Rose Parks-ot leszállítja egy James Blake nevű autóbuszvezető, mert a fehérek számára fenntartott helyeken szeretne utazni. Tíz évvel később, 1955 november 30-án a Doktor Sheffield helyett ugyanott landol, a TARDIS artron energia nyomokat észlelt. Összefutnak Rose Parksszal, felismerik, s rájönnek, hogy valaki a holnapi napon egy apró, de fontos eseményt akar megakadályozni: Rose nem adja át a helyét a buszon egy fehér embernek, emiatt letartóztatják, s ez lökést ad a színesbőrüek megkülönböztetése elleni polgárjogi mozgalmaknak.

De ki a titokzatos idegen, aki ez ellen dolgozik? A Doktornak és társainak mindenáron biztosítani kell, hogy a következő napi események úgy történjenek meg, ahogy megtörténtek...


SPOILER! - Katt...
Montgomery, Alabama, 1943. Még javában tombol a faji megkülönböztetés időszaka. Rose Parks-ot leszállítja egy James Blake nevű autóbuszvezető, mert a fehérek számára fenntartott helyen szeretne utazni. Tíz évvel később, 1955 november 30-án a Doktor Sheffield helyett ugyanott landol. A TARDIS artron energia nyomokat észlelt. Az utcán Ryan összeütközésbe kerül egy férfivel, mikor vissza akarná adni a felesége elejtett kesztyűjét. Az éppen odaérkező Rosa simítja el a félreértést. A Doktor és csapata elámulva veszi tudomásul, hogy a polgárjogi mozgalom egyik prominens alakjával állnak szemközt. De a Doktor egyúttal artron energianyomokat fedez fel Rosa körül. Egy étteremben visszaemlékeznek, hogy másnap fog Rose lökést adni a polgárjogi mozgalomnak azzal, hogy nem adja át a helyét a buszon egy fehér embernek. Közben egy férfi a TARDIS-t vizsgálgatja...

Az artron nyomok egy buszpályaudvarra vezetnek, ahol egy üres raktárban egy érzékelésszűrővel elrejtett táskára bukkannak, benne olyan ketyerékkel, ami szerint nem ők az egyetlen időutazók Montgomeryben. Összetalálkozva a táska tulajdonosával, a Doktor rögtön rájön, hogy a férfinek örvénymanipulátora és időtoló fegyvere van, s egyúttal megkérdezi, mit akar Rosa Parkstól? Kölcsönös fenyegetőzések után a Doktor és csapata egy motelbe rejtőznek. Miközben Rosa eljövendő történetét tárgyalják, leszerelnek egy gyanakvó rendőrt. Ryan és Yas pedig az életben is tapasztalhatja, milyen is a faji megkülönböztetés légköre.

Megpróbálják kideríteni az egyébként varrónő Rosa életkörülményeit, munkahelyét, lakóhelyét, stb. hogy megvédhessék. Ryan Rosa után lopakodik, a Doktor pedig a raktárbeli táskát vizsgálná, mikor a férfi rásüti az időtolót, de csak a saját táskáját küldi el sikeresen a messzi jövőbe, a fegyvere meg túlmelegedve hasznáhatatlan lesz. A fickó csuklóján Stormcage azonosítójel látszik. A Krasko nevű férfi 2000-szeres gyilkos, ezért egy neurális gátlót raktak az agyába, mielőtt rehabra szabadon engedték, így bármennyire is szeretne, nem tud ölni. Még akkor sem, ha mint most, a Doktor összetöri az örvénymanipulátorát. Krasko azért jött ide, azért érdekli Rosa, mert kipróbálná, hogy egy apró dolog megváltoztatása hogyan változtatja meg a történelmet.

Rose közben bemutatja Ryant a férjének és társainak, többek között egy Dr. Martin Luther King nevű baptista lelkésznek. Graham a buszsofőrrel billiárdozik, mikor kiderül, hogy a férfi másnap, december elsején szabadnapos lesz, a főnöke mást osztott be a helyére. A Doktor szerint ez Krasko műve: semmi erőszak, csak egy kis gyufaszálat arrább rak, hogy emiatt változzon a történelem. A csapat dolga most, hogy biztosítja, hogy holnap 17:40-kor Rose felszálljon a James vezette tömött buszra. Ezért improvizálniuk kell.

Felkeresik a másik sofőrt azzal, hogy nyert egy koncertjegyet Las Vegasba és azonnal indulnia kell (hála annak, hogy a Doktor valamikor korábban adott egy mobil telefont Elvis Presleynek). Graham és Ryan gondoskodnak róla, hogy James Blake abbahagyja a horgászatot. A Doktor és Yas egy szakadt ruha ürügyén Rosa-t a munkahelyén tartják.

Krasko azonban megrongálja a buszt, hogy megakadályozza a tervet. Graham így elemel egy másik buszt, és az értetlenekedő Jamesnek átadja a vezetést. De a busz nincs eléggé tele, Rosa meg sétálni akarna hazafelé, Krasko is késleltetni akarja a buszt. Őróla Ryan gondoskodik, elküldi őt a csudába a saját időfegyverével. Újabb improvizációk.

Végül csak összejön a dolog. Rose a felszólitás ellenére sem adja át a helyét egy fehérnek, a rendőrök elviszik, emiatt az emberek Montgomeryben bojkottálni fogják a busztársaságot, és egy év múlva a buszokon megszüntetik a faji elkülönítést. 1999-ben pedig Clinton elnök Kongresszusi Érdeméremmel tünteti majd ki Rosa-t, sőt az egyik aszteroidot is Rosa Parksról nevezik majd el.


2018-04 – Arachnoids in the UK (Pókfélék Angliában)     3♦

A Doktor vissszahozza társait Sheffieldbe s betér még egy búcsúteára Yaz családjához. De a teázás szokatlanul végződik. Az egyik szomszéd lakásban gyanús dologra bukannak: egy óriási pókra és egy pókhálóba tekert hullára. Graham is gyanús dolgokra bukkan otthon. A pókszakértő Dr. Jade McIntyre szerint a pókok az utóbbi 3 hónapban szokatlanul aktívak lettek a városban.

A nyomok egy megnyitás előtt álló luxushotelbe vezetnek, ahol a tulajdonos Mr. Robertson eléggé ellenségesen fogadja őket. Azonban az egyre több óriás pók és óriás pókháló láttán hamarosan lecsillapodik, főleg, hogy a szeme láttára a testőre is áldozatul esik az egyiknek. Hogyan válhatott a szálloda az óriáspókok tanyájává? És miköze van mindehhez a szálloda alatti egykori szénbánya tárnáinak és Dr. McIntyre biológiai kutatóintézetének?


SPOILER! - Katt...
Előjáték: luxus hotel nyitás előtt. Jack Robertson, az amerikai tulajdonos, szemrehányást tesz Frankie nevű alkalmazottjának és kirúgja a frissen kinevezett igazgatót, Najia Khant (Yaz anyját) a szobákban talált állapotokért.

A TARDIS visszaérkezik Sheffieldbe s a Doktor nehéz szívvel búcsúzkodik a társaitól, azonban Yaz teameghívásának nem tud ellenállni. Yaz családtagjai (és a lakás is) kissé szétszórtak. Graham inkább haza indul, otthon nemrég elhunyt feleségén jár az esze. Furcsa zajt hall, körülnéz, s egy hatalmas levedlett pókbőrt talál. A többiek után rohan.

Yazt felhívja az anyja, Najia, hogy érte tudna-e menni autóval a szállodába. A Doktor és Yaz induláskor szívességből levisznek egy kézbesítetlen kiscsomagot egy Anna nevű szomszédnak. Anna munkatársa, Dr. Jade McIntyre is éppen ott téblábol, mert Annát már napok óta nem látta senki, nem ment be a munkahelyére sem, egy biológiai kutatóintézetbe. A Doktor a szokott módján kinyitja az ajtót, odabent minden pókhálós. Annára a hálószobában találnak rá, pókhálóba burkoltan fekszik az ágyában. Hol lehet az a pók, ami ilyesmit csinál? Az ágy alatt. Közönséges pókfajta, csak éppen óriási. A Doktor ecettel és fokhagymával ideiglenesen megfékezi.

Mivel Jade nem döbbent le túlzottan, a Doktor szerint tudhat valamiről. A nő el is mondja, hogy nem ez az első eset. Valami történt a pókokkal a városban. Jade egyébként az arachnidák (pókalakúak) és ízeltlábúak specialistája.

Frankie a szálloda pincéjébe megy, ahol valami megtámadja... Közben odaér Yaz is az anyjáért. Robertson eléggé ellenséges velük, majd számonkéri Naijától, hogy miként lehetnek a szobák vastagon tele pókhálóval? Majd a fürdőszobájába megy – a vesztére, de főleg a testőre, Kevin vesztére, akit elhurcol egy óriáspók.

A kutatóintézetben Jade elmondja, hogy egy olyan enzimmel dolgoznak, amely meghosszabbítja a pókok életét, emiatt nagyobbra nőhetnek és hasznosítható pókfonalat készítenek. A kísérletek után a pókokat megsemmisítették. Az utóbbi 3 hónapban növekedett meg a városban a pókok aktivitása. A Doktornak a pókok felbukkanását nyomonkövető térkép alapján gyanús lesz egy hely. Odaindulnak – a szállodába. Ott megszemlélik a fürdőszobában történteket, közben a pókok megpróbálják körbehálózni a szállodát. Kis vitatkozás Mr. Robertsonnal, míg kiderül ki kicsoda. Aztán a pókokra koncentrálnak. A Doktor a szálloda terveit nézegeti, Robertson elmondja, hogy szerte a világban elhagyott ipari komplexumokat alakítanak át luxus szállodákká. Ez itt egy szénbánya központja volt. Lemennek az egykori bányajáratokba, ahol rátalálnak a pókhálóba csomagolt emberek testére. Továbbmenve kiderül, hogy a helyet ipari hulladék tárolására is használják, ezt ugyanaz a JLR cég csinálta, ami a kutatóintézetből is elszállította a veszélyes hulladékot, tobbek között a pókok tetemeit. De nyilván pár élve maradt, készakarva mutált kísérleti pók is idekerült, amik aztán a toxikus kotyvalék hatására tovább mutálódhattak. Közben Graham és Ryan a bálteremben rábukkannak a királynőpókra (vagy inkább az rájuk), a Doktor pedig rájön, hogy valamilyen feromonhatású anyag [az állatok egymásratalálását és szexét irányító szaganyag] zavarhatta meg a pókok normál viselkedését.

Roberston pánikszobájában többek között sok fegyver is van, de a Doktor ellene van a pókok legyilkolásának. Inkább egy helyre kéne csalogatni őket és aztán humánusan megsemmisíteni őket. Mégpedig vibrációval, ami utánozza a pókhálóba esett légy vergődését. A diszkózene erre nagyon alkalmas. Amíg ez lefoglalja a pókokat, megkeresik az anyapókot. Borsmenta és faolaj keverékével kívánja a Doktor ártalmatlanná tenni, azonban az óriási pók már fuldoklik, haldoklik. Túl nagyra nőtt és a lélegzőrendszere már nem tudja ellátni elég oxigénnel. A megjelenő Robertson azonban a Doktor tiltakozása ellenére lelövi.

Megjegyzések:

Kissé lerágott téma a sci-fi irodalomban sokszor felbukkanó óriáspókokról. A harmadik Doktor is találkozott már értelmes óriáspókokkal a Metebilis 3-on a Planet of Spiders (A pókok bolygója, 1973) c. történetben. A mérges ipari hulladék okozta mutáció szintén nem ismeretlen a sci-fi irodalomban, főleg manapság, de a harmadik Doktornak is volt már ezzel gondja egy walesi szénbányában felbukkanó óriáshernyók és megzöldülő emberek formájában (The Green Death, A zöld halál, (1972)). Itt egy vegyi üzemből egy használatonkívüli bányába pumpált vegyi hulladék okozta a mutációkat.2018-05 – The Tsuranga Conundrum (A Tsuranga rejtély)     3♦

AA Doktor és társai egy szemétbolygón keresgélnek valami alkatrészt, amikor egy szónikus aknára bukkannak... ami pár másodperc múlva fel is robban. Mindannyian a Tsurunga nevű távirányított kórházűrhajón térnek magukhoz egy tábornoknő, az android partnere, a bátyja és egy terhes férfi társaságában. De hamarosan a hajóra érkezik egy hívatlan, furcsa lényecske, egy nagyon veszélyes p'tong, ami minden anyagon képes átrágni magát.

Ha az anyaűrállomás megtudja, hogy egy p'tong van a fedélzeten, távirányítással felrobbantják a hajót. Tehát meg kell szabadulni a lénytől, meg kell szerezni a hajó fölötti irányítást, közben egy gyerekszülés is beindul, meg a tábornok eltitkolt betegsége is kiderül... Szóval jócskán összejöttek a dolgok.


SPOILER! - Katt...

A Doktor és társai egy szemétbolygón keresgélnek valami alkatrészt, amikor egy szónikus aknára bukkannak... ami pár másodperc múlva fel is robban. Mindannyian a Tsurunga nevű kórházban térnek magukhoz, ahol a a sérüléseiket rendbe hozzák. A Doktornak rémlik, hogy már hallotta a nevet. Mikor indulnának a kijárattot és a TARDIS-t megkeresni, összefutnak a híres Eve Cicero tábornokkal, a bátyjával, Durkassal és a partnerével, az android ("szintetikus") Ronannal, valamint egy terhes férfivel, Yoss-szal. Aztán az is kiderül, hogy a Tsurunga nem kórház, hanem kórházűrhajó és a Resus 1 űrállomásra tart. A Doktor mindenáron inkább a TARDIS-hoz menne, teleport lehetőség után érdeklődik, majd kapcsolódik a hajó rendszeréhez és megkeresi a pilótafülkét, ami üres. A hajó automatikus, csak kétfős legényzete van, Astos nővér és Mabli. A Doktor hozzáfér a vezérléshez, a képernyőn egy közeledő dolgot pillantanak meg, aztán valami áthatol az űrhajó pajzsain és a mentőkabinok felé tart.

A Doktor és Mabli a hajó jobb illetve baloldalát vizsgálja át. A balodali mentőkabin hiányzik, a jobboldaliban van valami – s mikor Astos belép, a kabin vele együtt kilövődik és felrobban. Hamarosan összefutnak egy apró lényecskével, ami minden szervetlen anyagot, fémet felzabál. A hajó adatbankja azonosítja a lényt: egy p'ting, igen veszélyes valaki, még sose tanulmányozhatták fogságban, mert minden létező anyagon átrágja magát. Hamarosan a hajó rendszere is felfedezi a p'tangot és jelenti a Resus 1-nek. Mivel a p'tang nem juthat el a Resus 1-re, a hajót távirányítással fel fogják robbantani, ezért gyorsan el kellene hagyni.

A Doktor minderről beszámol a többieknek. Yossnak közben megindul a szülése, Garham és Ryan társaságában a szülőszobába vonul. A Doktor megmegkéri Yast és Ronant, hogy vigyázzanak az antianyag hajtómű energiaforrására, nehogy a p'tang kárt tegyen benne, ő pedig Eve és Durkas társaságában a hajó vezérlésével foglalkozik. Közben rájön, hogy Eve nem a bevallott betegségében szenved, hanem kritikus szívproblémái vannak, amit mindenki elől titkol. Viszont ő a fedélzeten az egyetlen neurális impulzus pilóta, aki irányítani képes a hajót. A Doktor megtalálja az önmegsemmisítő bombát az energiaforrás alatt. Mivel közben kiötlötte, hogy a p'tang igazából csak energiaéhsége miatt rágja át magát mindenen, élesíti az aknát, hogy egércsapda sajtjaként működjön. A terv bejött, az éhes p'tang megeszi a bombát, abszorbálja az energiáját, ettől lenyugszik, s a Doktor gyorsan kiveti az űrbe. Közben a pilóta Eve szíve nem bírja tovább, a bátyja veszi át az irányítást. Yoss gyereke megszületik, így gyász is van, öröm is van, a Tsurunga épségben megérkezik az űrállomásra, happy end.
2018-06 – Demons of the Punjab (Pandzsáb démonjai)     5♦

Yasmin nagymamájának, Umbreennek a születésnapját ünneplik. Családi ereklyéket ad át a többieknek, Yasminnak a nagyapja régi, törött karóráját, amiről nem hajlandó többet elárulni. Yaz kérésére a Doktor kelletlenül bár, de visszaviszi őket a nagyi fiatalkorába, "csak egy órára, és semmibe sem szabad beavatkozni" figyelmeztetéssel.

India, Pandzsáb (Punjab), 1947 augusztus 14., éppen az a nap, amikor a régi Indiát felosztják a muszlim Pakisztánra és a hindu Indiára. S pont ezen a napon volt/lenne Umbreen esküvője. A készülő házasságra azoban baljós árnyak vetülnek. Egyeseknek, köztük a vőlegény Prem öccsének sem tetszik a készülő muszlim-hindu vegyesházasság. De Yaz szerint is valami nem stimmel, hiszen Prem másképp néz ki, mint a nagyapja. A házasságot megáldani készülő szádhut megölik – látszólag két földönkívüli lény, "démon", akik szintén belekavarnak az eseményekbe, s akiket Prem látott már a csatatéren, mikor a háborúban volt...

Végül is minden úgy történik, ahogy történt, és Yaz idővonala is megmenekül, bár eléggé szomorú végkifejlet révén.


SPOILER! - Katt...

Yasmin nagymamájának, Umbreennek a születésnapját ünneplik. A nagymama elmondja, hogy ő volt az első asszony, aki férjhez ment Pakisztánban, majd családi ereklyéket osztogat, Yasminnak egy régi törött karórát, amiről nem hajlandó többet elárulni. Yaz kérésére a Doktor kelletlenül bár, de visszaviszi őket a nagymama fiatalkorába, "csak egy órára, és semmibe sem szabad beavatkozni" felkiáltással.

Punjab, 1947, augusztus. Érkezés után a Doktornak hirtelen rövid víziója támad valami idegenekről. Egy Prem nevű ember szekérrel elviszi őket a fiatal Umbreenhez, közben egy szádhuval is találkoznak, aki szintén az esküvőre tart. Yaz mint távoli rokon mutatkozik be. Másnap lesz az esküvő, s mint kiderül, a vőlegény éppen Prem. Ezen Yaz ledöbben, mert nem hasonlít a nagyapjára, bár Prem viseli azt a bizonyos karórát. Azonkívül Prem muszlim. A Doktor nagyon feszeng, mert el kéne tűnniük és nem beavatkozni a dolgokba. A rádió híreit hallgatva kiderül, hogy augusztus 14. van, India felosztásának a napja, a muszlim Pakisztán megszületése. A Doktornak újabb víziója támad két földönkívüliről, akik egy pillanatra a többiek előtt is megjelennek. A Doktor vezetésével utánuk rohannak, de a "démonok" eltűnnek, csak a halott szádhura bukkannak egy fa tövében. Őneki kellett volna megáldani a házasságot. Miközben követik a lények nyomait, a Doktor aggódik, mert ha Yaz csak egy rossz szót is szól, megváltozhat az idővonala s megszűnhet létezni.

Az erdőben rábukkannak és akaratlanul is bejutnak a lények űrhajójába. A thiajarok a Doktor szerint orrgyilkos lények. Prem már korábban is látta őket a bátyja holtteste mellett a háborúban. Hamarosan személyes találkozásra is sor kerül. Kiderül, hogy a thiajarok csupán azért jöttek a Földre, hogy tisztelegjenek a magányosan elesettek előtt, azonban a Doktor belezavar a terveikbe. A Doktor mindenesetre összekutyulja az idegenek hordozható transzmatjait, hogy ne jelenhessenek meg a család tanyája körül, s ezzel is időt nyerjenek. Umbreen még az éjjel házasságot akar kötni, de az anyja és főleg Prem öccse, Manish ellenzi ezt.

A thiajariak megtörik a Doktor zárját s teleportálják magukhoz az űrhajóba. Itt elmondják a történetüket. Valaha csakugyan egy gyilkos faj voltak, de miután ennek visszahatásaként az egész fajuk elpusztult, a túlélők megváltoztak. Ma csupán szemlélődnek s tiszteletüket teszik ott, ahol valaki magányosan meghalt, megölték. A szádhut sem ők ölték meg és Prem is meg fog ma halni, közlik, s ez ellen nem lehet mit tenni, közlik.

A Doktor ezt szigorú titoktartás terhe mellett elmondja a társainak. Az esküvőt megtartják, a Doktor esketi Umbreent és Premet. Prem ekkor adja ajándékba az órát újdonsült feleségének, s ekkor esik le és törik el. Manishnak viszont nem tetszik az egész dolog, a muszlim – hindu házasság, elmegy és hindu szélsőségeseket hív. A Doktor közli vele, tudja, hogy ő ölte meg a szádhut, hogy ezzel is akadályozza a házasságot. Umbreen és az anyja elmenekülnek, Prem visszamarad és áldozatul esik az erőszaknak. A Doktor belenyugszik: az idő és történelem változatlansága fontosabb egy ártatlan ember halálánál. A két thiajar pedig megadja a végső tiszteletet Premnek.


Megjegyzések:
Szádhu: indiai szent ember.


2018-07 – Kerblam!    3♦

A Doktor váratlan csomagot kap a galaxis legnagyobb online áruházától, a Kerblamtól. A csomagban csak egy rövid üzenet van: "Segítség!". A TARDIS odaérkezik, ők pedig új alkalmazottként belépnek a céghez. A dolgozók mindössze 10%-a ember, a többi robot, ezek felügyelik az "organikusokat", az embereket. Hamarosan kiderül, hogy az utóbbi időben több embernek is nyoma veszett, köztük Yaz újdonsült munkatársának és egy Kira Arlo nevű lánynak.

A Doktor Judy Maddox személyzeti főnök és Jarva Slade igazgató elé tárja a gyanúját, hogy az áruházat irányító AI, mesterséges intelligencia lehet felelős az eltűnésekért. Nyomozás közben egyes robotok tényleg fenyegetően viselkednek. A komplexum alagsorában egy egész postarobot hadsereg várakozik, hogy gyilkos küldeményeket vigyen szerteszét a galaxisba… de ki vagy mi áll mindezek mögött, és ki kérte a segítséget?


SPOILER! - Katt...

A Doktor váratlan csomagot kap a galaxis legnagyobb online áruházától, a Kerblamtól. A csomagban csak egy rövid üzenet van: "Segítség!". A TARDIS odaérkezik, ők pedig inkogitóban belépnek egyszerű alkalmazottként. A humán munkaerőért felelős igazgató, Judy Maddox, bemutatja a céget. A kevés, kb. 10% ember mellett rengeteg robot dolgozik, ők a "Csapattársak" (Teammates), ők felügyelik az organikus munkaerőt, vagyis az embereket. Az emberek száma így is 10 ezer, ennyiből kéne megtalálni, ki küldhette a segélykérést. A Doktor szerint a csomagolási részlegről lehetett valaki. Közben a robotok beosztják őket a munkahelyükre.

A Doktor és Ryan egy Kira Arlo nevű nő mellé, a csomagoláshoz kerül. Yaz a raktárban ténykedik Dan Cooperrel, s mikor a férfi Yaz helyett elmegy egy áruért, nyoma vész. Kira is elmondja a Doktornak, hogy az utóbbi időben több ember is eltűnt. A Doktor megbízza Grahamet, hogy mint karbantartó, kerítse meg a hely tervrajzát. Yaz Dan keresésére indul, az alsó szintre, s alig tud meglépni a fenyegetően közeledő robotok elől.

A Doktor Judy Maddox és az igazgató Jarva Slade elé tárja a gyanúját, hogy az áruházat irányító AI, mesterséges intelligencia lehet felelős az eltűnésekért. Később beosonva az igazgató irodájába, a talált papírok alapján kiderül, hogy már többen is eltűntek, Slade titokban foglalkozik az üggyel. Maddox rajtakapja őket. Hirtelen áramszünet lép fel, a rendszer lekapcsol, egy robot kivételével, s az Charlie-ra támad. Ártalmatlanná teszik. A Doktornak kéne a rendszer eredeti alapprogramja, amit az egyik muzeális robotból kívánna megszerezni. Közen Kira is eltűnik, Ryan és Charlie utána erednek a szállítórendszeren át a legalsó szintre. Kirának a robotok egy ajándékcsomagot adnak, amiben egy robbanó buborékfólia van. A lány sajnos kinyitja.

A Doktor a régi roboton át kapcsolatba lép a Kerblamot irányító AI-val. A segítséget az kérte, mert érzékelte, hogy valami nincs rendben a munkaerővel. Az alagsorban aztán az is kiderül, hogy egy egész postarobot hadsereg áll teleportálásra készen, hogy a robbanó csomagokat szertevigye a galaxisban.

Charlie hamarosan beismeri, hogy ő áll mindezek mögött: meg akarná akadályozni, hogy a robot munkaerő helyettesítse az élő embereket. Ezzel a tömeggyilkossággal akarta volna felhívni a világ figyelmét arra, milyen veszélyes lehet az emberi irányítás nélküli automatizáció. Az eltűnt emberek csupán a robbanó buborékfólia kikísérletezéséhez kellettek. A Doktor a régi robot segítségével gyorsan új programot küld a postarobotokat, hogy saját maguknak kézbesítsék a csomagokat és bontsák fel. A történtek miatt Maddox és Slade megígérik, hogy az újjászervezett Kerblamban már főleg emberek fognak dolgozni.2018-08 – The Witchfinders (A boszorkányüldözők)    4♦

1612, Anglia, Lancashire, Pendle Hill közeli falu. A falu népe éppen egy boszorkányperre igyekszik, egy öregasszonyt vízpróbának vetnek alá. A Doktor a be nem avatkozási elve ellenére kihúzza a vízből az asszonyt, de már későn. A pszichikus papírja segítségével, mint Fő Boszorkányüldöző mutatkozik be a helyi földesúr özvegyének, Becka Savage-nak. Savage megszállott boszorkányüldöző és eddig már 35 embert végzett ki. Váratlanul I. János király is ide érkezik, Savage támogatására.

De vajon sikerül-e meggyőzni a királyt és Savage-et, hogy szó sincs boszorkányokról és sátánról? Főleg azután, hogy egyre több halott feltámad, a Doktor biztos benne, hogy valami földönkívüliség van a háttérben. De miért akar Savage megszállottan egyre több embert kivégezni, ide értve a Doktort is? És mi köze van mindehhez a Pendle Hill tetején álló fának?


SPOILER! - Katt...

1612 Anglia, Lancashire, Pendle Hill közeli falu. A falu népe éppen egy boszorkányperre igyekszik, egy öregasszonyt vízpróbának vetnek alá. A Doktor a be nem avatkozási elve ellenére kihúzza a vízből az asszonyt, de már későn. A pszichikus papírja segítségével, mint Fő Boszorkányüldöző mutatkozik be a helyi földesúr özvegyének, Becka Savage-nak és leállítja a további vádaskodásokat. Közben egy álarcos szerzet figyeli őket.

Graham, amennyire visszaemlékezik az egykori Pendle Hilli boszorkányperekre, nem emlékszik, hogy létezett volna ez a Becka Savage nevű egyén, aki most itt már 35 embert ölt meg. A Doktor az udavarházban beszélgetni kezd Savage-dzsel, ekkor azonban váratlanul megjelenik I. János király – Savage segítségére érkezett, hogy együtt folytassák a sátán elleni harcot, még ha ez mindenki életébe is kerül.

Yaz közben a nagyanyját éppen eltemető lány, Willa segítségére siet, ám a földből különös csápok bújnak elő. Yaz a Doktorért szalad, közben a király Grahamet és Ryant a segédeivé nevezi ki. Willa elmeséli, hogy a nagyanyja gyógyszereket készített mindenkinek, ő nevelte fel Becka Savage-t is, s jóba is voltak vele, míg meg nem házasodott. De aztán egyre rosszabb lett, mindenki ellen fordult. A Doktor a sír környékén vizsgálódik, s mikor egy darabka agyagrögöt egy üvegcsébe zár, az mozgolódni kezd. Majd megjelenik a látszólag feltámadt nagymama, a Doktor rögtön rájön, hogy azonos anyagból lehet, mint az életre kelt agyag. Mások is "feltámadnak". Megjelenik a király és Savage is, vitájuk eredményeképpen a Doktort is a sátán segédjének vélik és elfogatják.

Bár a Doktor és a király hosszasan értekeznek, végül mégis vízpróbának vetik alá a Doktort, főleg az egyre gyanúsabb Savage követelése miatt. A Doktor azonban megússza a dolgot, és Savage-ra támad, miféle titkot rejteget? Ideérkeznek a baltás feltámadt emberek is Savage segítségére.

A sarokba szorított Savage elmondja, hogy mikor a Pendle Hilli ősi sírhalom tetején lévő fát kivágta, beléhatolt a sátán, s az kényszeríti minderre. Hamarosan át is változik eredeti alakjába.

A Doktor végül rájön, hogy Savage tulajdonképpen egy földönkívülieknek felállított és fának álcázott ősi börtönt károsított. A bűneik miatt egy egész morax hadsereget a királynőjükkel együtt ide zártak valaha. Savage-et a királynőjük szállta meg, most I. Jánosba menne át, hogy még több embert megszállhassanak. A Doktor és társai fáklyákkal kényszerítik a moraxokat a testek elhagyására, a királynő ugyan ellenáll, de aztán János király megöli.

Másnap, mielőtt a Doktor és társai távoznának a TARDIS-szal, a király megígéri, hogy az eseményekkel kapcsolatban minden feljegyzést törölni fognak.


Megjegyzések:
A film megtörtént eseményeken alapszik, a helyszín is létezik. Pendle Hill Nagy Britanniában, Lancashire megyében található. A tetején egy bronzkori temetkezési hely van. A 17. század elején itt zajlottak az akkori Anglia legismertebb boszorkányperei. Lásd itt


2018-09 – It Takes You Away (~Vigyázz, elvisz!)    5♦

A TARDIS Norvégiában, egy fjord partján landol. Hamarosan egy bedeszkázott ablakú házhoz érnek, s odabent egy megrettent, vak lánnyal, Hannéval találkoznak. A lány valami szörnytől fél, ami ellen az apja védi a házat. Az anyja rég meghalt, az apja pedig négy nappal ezelőtt eltűnt. Hamarosan üvöltözés hallatszik kintről... Graham és Ryan a padlásszobában egy különös tükröt találnak, ami igazából egy térkapu egy másik világba. De a két világ közötti átjárás nem problémamentes, mert közben egy barlangszerű senkiföldje van egy ragadozó, éhes humanoiddal és óriási húsevő molylepkékkel.

A tükör túloldalán ugyanabban a szobában bukkanak ki. Vagy még sem? Rátalálnak ugyan Hanne eltűnt apjára, de ott van a felesége is, sőt Graham felesége, Grace is, akik mindketten már rég meghaltak. Miféle csapdát rejteget a tükörvilág és kicsoda-micsoda áll mindezek mögött?


SPOILER! - Katt...

A TARDIS Norvégiában egy fjord partján landol. A Doktor és társai hamarosan egy bedeszkázott ablakú házhoz érnek és odabent egy megrettent, vak lánnyal, Hannéval találkoznak. A lány fél a "dologtól", ami ellen az apja védi a házat. Az anyja rég meghalt, az apja pedig négy nappal ezelőtt eltűnt. Hamarosan üvöltözés hallatszik kint, a "dolog", a szörny érkezik vadászni, mondja Hanne. Bezárkóznak a házba, Hanne reszket, hogy a lény mindenkit el fog vinni. Közben Graham és Ryan a padlásszobában egy tükröt találnak, amiben ők maguk nem látszanak. A Doktor rájön, hogy a tükör egy térkapu egy másik világba.

A Doktor két társával átmegy a tükrön, Ryan visszamarad Hannéra vigyázni. Egy ködös barlangba érkeznek. Hamarosan egy éhes humanoid ragadozó lénnyel találkoznak, Ribbonsszal. A lény tud Erikről, Hanne apjáról, de a további infóért a Doktor szonikját szeretné. Követik Ribbonst. Közben húsevő óriás molylepkékkel találkoznak. A labintusszerű hely egy antizóna, a tükör két oldala között a két világ találkozási pontjánál levő senki földje. A molylepkék minden mozgóra támadnak... Ribbons lesz az áldozat, a molylepkék belepik, közben a többiek elfutnak, át a tükör túloldalán – ugyanabba a szobába, ahonnan elindultak. De a szoba csak nagyon hasonlít az "eredetire", nem azonos vele.

Közben a házban Hanne a többiek után akarna menni, de Ryan megakadályozza, bezárja a tükrös szobát. Majd a ház mellett felfedezi, hogy az üvöltözés egy hangszóróból jön. Csalás az egész. Visszamenve el akarná ezt mondani Hannének, de a lány leüti, elveszi a kulcsot és a tükrön át a többiek után megy. Ryan utána. Rohannak keresztül az antizónán...

A Doktor és társai a "túlsó" házban összefutnak Hanne apjával, Erikkel, aki szerint Hanne teljes biztonságban van odaát a távollétében. De itt van Trine is, Erik felesége. Ebben a világban él, sőt emlékszik rá, hogy a másikban meghalt. Viszont ő nem léphet át a tükrön. De itt van Grace, Graham meghalt felesége is. Grace zavarban van, nem érti, hogy került ide. Fura helyzet: Grace és Trine tökéletesen igazinak érzik magukat, de tudják, hogy nem lehetnek azok.

A Doktor kiötli, hogy az antizóna egyfajta puffer zóna, elválasztó a két világ között, amelyek nem akarnak direkt érintkezni egymással valami veszély miatt. De mi hozhatta létre? Solitract: a Doktor ötödik nagymamája meséje szerint a világegyetem a Big Bang-kor két részre szakadt, a "miénkre", és egy másikra, amely a Solitract-ot, egyféle tudatos energiát tartalmazza. Egy tudattal rendelkező világegyetemre. De miért másolta le a Solitract a mi világegyetemünket? Doktor szerint azonnal vissza kell mindenkinek térnie. De a tükör bezáródott. Csapda. A Doktor csak nagy nehezen tudja ismét megnyitni, s csak néhány pillanatra: Hanne épp csak átjöhet rajta. A lány rögtön megérzi, hogy Trine nem az igazi anyja.

Grace és Trine a Solitract megszemélyesítői, így rajtuk keresztül a Doktor rábeszéli, hogy engedje őket vissza, egyébként ez a tükörvilág elpusztul, mert ők inkompatibilisek vele. A visszatérés Erik és Graham számára nehéz, de végül csak megértik, hogy a feleségeik minden látszat ellenére nem az igazi feleségeik. A Solitract nem gonosz szándékkal hozta létre a térkaput, inkább csak magánya enyhítésére alkotta meg és másolta le a mi világegyetemünket. Az utoljára maradt Doktor és a béka formát öltött Solitract végül kiegyeznek abban, hogy bár kölcsönösen szimpatikusak egymásnak, szükségszerű elválniuk.Megjegyzések:
A Hannét játszó fiatal színésznő, Ellie Wallwork 18 éves és valóban vak.


2018-10 – The Battle of Ranskoor Av Kolos (A Ranskoor Av Kolosi csata)    4/5♦

AA TARDIS a Ranskoor Av Kolos bolygóról érkező kilenc segélykérőjelet észlel. Egy veszteglő űrhajóra érkeznek, legénység sehol, csak egy zavarodott kapitány. A bolygót körülvevő pszichotróp sugárzás semlegesítése után Paltraki kapitány fenyegető üzenetet kap a stenza harcos Tzim-Sha alias Tim Shaw-tól egy tárgy visszaszolgáltatására, vagy a fogoly legénység bánja meg. Tim Shaw már ismerős a Doktornak és csapatának, ő volt a felelős Grace haláláért. De hogy került ide?

Az űrhajóroncsok között egy lebegő óriási épületben székel Tim Shaw, akit két ux, Andinio és Delph a teremtőjüknek tartanak s határtalan pszichikus erejükkel kiszolgálnak. De kik az uxok, mit keres itt az eléggé rozoga állapotban levő Tim Shaw, s miért pusztít bolygókat az uxok segítségével alkotott fegyverrel? Most a Föld lenne soron, ezt kell mindenképpen megakadályozni...


SPOILER! - Katt...

Előjáték: Egy Delph nevű humanoid társa bíztatására a telekinetikus erejét próbálgatja valahol, valamikor, amikor valami lény materializálódik előttük.

3407 évvel később: a TARDIS kilenc, ugyanarról a bolygóról érkező segélykérőjelet észlel, a Ranskoor Av Kolosról. A bolygó erős, az agyat befolyásoló pszichotróp jeleket sugároz. Ezt semlegesítendő, a Doktor neurokiegyenlítőket ad a társainak.

A TARDIS egy látszólag elhagyott űrhajóra érkezik, de hamarosan összefutnak a zavarodott elméjű Patraki kapitánnyal. A Doktor neki is ad neurokiegyenlítőt. A magához tért kapitány perceken belül üzenetet kap egy nőtől, hogy a Teremtő parancsára térjen vissza, majd a Doktor és társai megrőkönyödésére a stenza harcos Tzim-Sha alias Tim Shaw (aki Grace haláláért volt felelős) jelentkezik és a kapitánytelrabolt legénysége megsemmisítésével fenyegeti, ha nem ad neki vissza egy bizonyos tárgyat. A tárgy egy kristály alakú tárolóba zárt kődarabszerűség, a Doktor sem tudja megfejtenia mibenlétét.

Graham meg akarja ölni a stenzát a felesége haláláért cserébe, de a Doktor közli vele, ha megteszi, nem léphet be többé a TARDIS-ba. Mindenfelé űrhajóroncsok hevernek. Paltraki szerint ezeket legyőzte a bolygó. Majd egy furcsa lebegő torony felé tartanak. A Doktor egy jelkövetőt, mikrofont és gránátokat ad mindenkinek, hogy mentsék meg az űrhajó legénységét, ő pedig a kristállyal a hátán Tim Show-val szándékozik találkozni.

Az épületben a Doktor összefut egy Andinio nevű ux nővel. A galaxisban egyszerre mindig csak két ux van, de millió évig is élhetnek. A Doktor érdeklődik, mit jelent a csatatér odakint? "Ők mind a Teremtő ellen jöttek, s mi megvédtük őt." Andinio a kristályt követeli a Doktortól, de meglepetésére a Teremtő a Doktort magához hívatja. A Teremtő, vagyis Tim Shaw elég gyenge állapotban van – a Doktor miatt, mivel a manipulált visszatérési egysége erre a bolygóra hozta, 3407 évvel korábbra, s azóta itt rostokol. Neki a fejében van a civilizációja minden tudása, az uxok talán ezért is istenükként tisztelik. Tim Shaw tudása és az uxok pszichikus képssége együtt hozták létre ezt a helyet. Tim Shaw egyetlen vágya, hogy a sorsa miatt visszavágjon a Doktornak. Az uxok segítségével készült ez a épület, ez a szentély, ami egyúttal fegyver is.

Közben Graham és Ryan rábukkan az űrhajók legénységeinek sztáziskamrába zárt tagjaira, s életre keltik őket. Tim Shaw rájuk küldi a robotvédőket, ezt még csak-csak kivédik, de aztán megjelenik ő maga is.

Paltraki és Yaz egy helységben négy hasonló kristály alakú tartályt találnak. A kapitány elmondja, hogy a Kilenc Bolygó Kongresszusa küldte őket ide. Az öt kristály öt bolygó, amiket a pályájukról kimozdítva és összezsugorítva a kristályokba helyeztek. A Doktor szerint ez igen veszélyes, mert a bolygók nem lehetnének egyszerre egy helyen a téridőben, vissza kell helyezni a bolygókat eredeti pályájukra. Tim Shaw azért tette ezt a bolygókkal, mert valami miatt megharagudott az ott élőkre. Most a Földdel kívánja ugyanezt tenni.

Az uxok pszichikus erejükkel aktiválják a fegyvert a Föld ellen, azonban a Doktor a neurokiegyenlítővel megbénítja a pszichikus erejüket, s elmondja nekik, hogy a "Teremtőjük", a hamis istenük ki is valójában. A repedező kristályokat, vagyis a bolygókat azonnal az eredeti pályájukra kellene visszahelyezni. A két uxnak ehhez időre lenne szüksége, ami nincs, ezért a Doktor beveti a TARDIS-t is. Ryan és Graham pedig egy láblövéssel ideiglenesen megbénítják Tim Shaw-t és mindörökre behelyezik az egyik sztáziskamrába.

* *

Az erdőben kóborólva nem érdemes az ilyen tárgyakat hazavinni, mert esetleg furcsa dolgok jöhetnek ki belőle.

Doctor Who and all associated names and pictures are copyright © by the British Broadcasting Corporation. No infringement is intended upon the rights of the BBC with the fair use of the pictures. Computer graphics on this page © Norfren 161148523E