Kaptár 1.

A térkapuk avagy tércserélők

Portal

C.W. műhelyében már olvashattál a térkapukról (portal) avagy tércserélőkről (swapping machines). Ezek kis gömbalakú szerkezetek, egy maggal a közepén. Egy karral kell aktiválni őket és egy gombbal indítani a tércserét. A masinák nem pontosan egyformák. Az egyszerű teleportálástól annyiban különbözik, hogy nem csupán téged visz át, hanem egy pár méter sugarú gömbben mindent, és ugyanakkor a célpontról ide hoz egy ugyanekkora térrészt – egyszerűen kicserél két gömb alakú részt a két bolygó között. Ezt a tulajdonságát többször is ki kell használnod, pl. átjárót lehet létrehozni egy szakadékon, ha odaviszed a másik világ egy darabkáját. Egy adott gép többszörös egyirányú használatával pedig a környezet érdekesen is megváltozhat.

Indításkor különböző színű fénysugarak jelennek meg, a szín attól függ, hová vezet a "kapu":

Sárga - Hunrath
Kék - Kaptár
Zöld - Maray
Piros - Mofang (Soria)

Míg tart a tércsere, nem tudsz mozogni és színes pontok örvénylenek körülötted. (Ez általában 1-2 percig is eltarthat, lassabb gépeken tovább is, mivel sok-sok gigabájtnyi adatot kell mozgatni.)

Összefoglalva az eddig megtudottakat

A vörös sugár kikapcsolása

E pillanatban egyetlen Kaptárra vezető térkapu érhető el Hunrath-ban. Farley házának hátsó bejáratától indulj el, egyenesen be a sziklák közé, jobbra, majd át a falon (3-as átjáró) és fordulj megint jobbra, majd tovább haladva ismét át a falon a 2-es ponton, a sziklát kétoldalt itt deszkák borítják. Hosszan továbbhaladva elérkezel a szeméttelep túlsó széléhez, a kapuval átellenes oldalhoz. Itt van szürke sziklák között a tércserélő szerkezet. Mielőtt használnád, ereszd le a szeméttelepre levezető ferde rámpát. A tércserélőn húzd meg a kart, nyomd meg a kék gombot, és várj...

Az érkezés

Egy forgóhídhoz érkezel, el kellene forgatni, hogy átkelhess rajta. Mögötted egy liftpálya alsó vége van, de liftnek vagy hívógombnak se híre, se hamva. A híd közepén levő kart hiába tolod-húzod. A megoldás azonban egész közel van, be kellene indítani a szélkereket. Tipp  – A megoldás inkább alul van.

Portal

A híd elforgatésa után az út a szédítő meredek sziklafalba vágott ösvényen halad tovább. A híd túlsó végénél visszanézve gyanús a buja zöld növényzet: a kupola fala... Próbáld meg elérni a hídon át. Tipp 1  – A híd továbbforgását valami akadályozza. Tipp 2  – Keress egy piros fogantyút.

Kövesd a veszélyes sziklaösvényt, míg elérkezel egy templom külső terére. Útközben arai kagylók pislognak, de a leírásukból már tudhatod, hogy ártalmatlanok. A hely egy majdnem függőleges sziklafalba vájt gigantikus ősi templom és gigantikus gépek szürreális keveréke. Előtted a már ismert vörös sugár hívogatóan jelzi az első tennivalót, a sugárvető megsemmisítését.

Még több...

Használd a vörös sugár melletti tércserélőt, amely félig-meddig egy fabódéban van. Kaptár térképe van a falra pingálva, kissé elmosódott, de azért kisilabizálható az alján a híd, egy vörös pötty és néhány sárga pötty. Teleportálva visszaérkezel Hunrath-ba, egy belvárosban levő helységbe, amely szomszédos egy bányajárattal.

A térkép

Egy másik térkép

Járd körbe a helyet a sín mentén a bányajáratban. Semmi ötlet?

Tipp 1  – A járatban van egy ablak.
Tipp 2  – Az ablakon át látszik a tércserélő.
Tipp 2  – Mi lenne, ha ide állnál a bányakocsival?

Megoldás

A hajtómű

A vörös sugárvető elintézése után indulj el felfelé. A lépcső onnan indul, ahol először beléptél a templom térre. A kanyargós lépcső egy újabb függőkocsi állomáshoz vezet.

Még több...

Az állomás mögötti ajtón át lehet belépni egy hatalmas barlangba, az összes gépezet működtető hajtóműhöz, egy óriási szélturbinához. Középen egy kis emelvényen egy irányítópultféle látszik, mögötte a hatalmas forgattyústengely, tengelyek, tengelykapcsolók, legalul a szélturbina lapátjai.

Még több...

Az emelvény mögött menj le a szélturbinához és indítsd el.

Tipp 1  – Az üzembeállításhoz két helyen kell bekapcsolni.
Tipp 2  – Legalul a lapátokat lehet elindítani, középen a tengelykapcsolót zárni.

Megoldás

Bár a turbina működik, a forgattyústengely négy hajtókarja azonban még nincs csatlakoztatva a mozgást továbbító áttételekhez.

Tipp 1  – Vizsgáld meg, mi van az emelvényen.
Tipp 2  – Egy kerek lyukon át látszik a forgattyústengely. Vizsgáld meg a lyukat.
Tipp 3  – A lyuk peremén van egy karocska.

Megoldás

Jelenleg nincs további felderíthető közvetlen út, azonban a vörös sugár kiiktatása után szabadon átjárhatók itt is a kupola falai. Hol láttál ilyet elérhető közelségben? A Kaptárra érkezési pont közelében, a forgóhídnál. Menj oda. Mehetsz körbe is, a templom téren át, vagy használd az imént beindított gépterem közelében levő liftet. Menj le vele (ennek a liftnek nincsenek hívógombjai). Ha eddig nem tetted volna meg, billentsd le a híd végénél a piros fogantyús kart, ekkor a hídat továbbforgathatod és eléred a kupola falát. Menj át rajta.

Egy újabb függőkocsi állomáshoz érkezel, kocsi is van, és működik. Indulj el vele, az indítókar melletted van. Miután megérkezel a túloldalra és lemész a lépcsőn, ismét a templom téren vagy. Mi értelme volt az útnak? Megtudod, ha alulról ismét megkerülöd az egykori vörös sugárvető szikláját.

A templomban

Még több...

Az egyetlen továbbvezető út deszkaösvényként indul, hamarosan megint lépcsőkön kell felkapaszkodni, és áthaladsz a csontúton. Nyugodtan mehetsz, a gigászi állatok már nem harapnak. Végül egy sziklafalnál zsákutcához érsz.

Kép

Vizsgáld meg közelről a sziklafalat, mintha rezegne... Itt van a kupola fala, úgy hogy bátran lépj át rajta. Botorkálj tovább a romos folyosón, majd kiérsz a párálló szakadék peremére, itt élesen balra fordulva visz fel a lépcső. A következő lépcsőfordulónál állj meg és lépj be egy terembe, ahol egy fűvel körülvett tércserélő van.

Maray 1. - Villámlátogatás

A tércserélő zöld fényekkel indul, ez Marayra utal. Egy buja zöld erdővel körbevett kis sziklapárkányra érkezel. Előtted egy villein interfész, egy egyszerű számpanel van, lent pedig egy zárt ajtó. A feladat elég egyértelmű, nyisd ki az ajtót. Mivel csak négy számjegyet, vagyis vonalat lehet ki/be kapcsolni a garázsnál már megismert módon, könnyű a dolgod, pár próbálgatással sikerülni fog. Az ajtó több állapotot is felvehet!

Még több...

E kis, de lényeges kitérő után térj vissza Kaptárra és folytasd az utat a meredek lépcsőn felfelé. A lépcsősor tetején egy újabb kis placcra érsz, előtted narancssárgán pislákolnak az arai kagylók. Két irányban mehetsz tovább: felfelé vagy egy másik lépcsőn ismét le. Javaslom, hogy lefelé indulj tovább.

Hunrath 3. - Farley hálószobatitkai

Farley barlangba rejtett hálószobájába érkezel. Nagyon sok minden van itt, képek, csecsebecsék, könyvek. Olvass el mindent, amit lehet. A szobából egy barlangjáraton át Farley házába jutsz. Visszatérhetsz Kaptárra ugyanezzel a tércserélővel is (de akkor a szobába megint nem jutsz be Hunrath felől), vagy a hosszabbik úton, valamelyik másik készüléket használva.

Még több

Farley naplója

A lárvák